החזרי מס

השוואת פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון הינה מכשיר חיסכון עם מרכיב השקעה בשוק ההון ובנכסים לא סחירים בניהול חברת ביטוח. לפניכם מערכת באמצעותה תוכלו להשוות בין הפוליסות מכל חברות הביטוח בישראל מבחינת:
דמי ניהול, יתרת נכסים, מדד נזילות ונתוני התשואה שנאספו ממערכת ביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומעודכנים מדי חודש.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

פוליסת חיסכון הינה מכשיר חיסכון עם מרכיב השקעה בשוק ההון ובנכסים לא סחירים בניהול חברת ביטוח. לפניכם מערכת באמצעותה תוכלו להשוות בין הפוליסות מכל חברות הביטוח בישראל מבחינת:
דמי ניהול, יתרת נכסים, מדד נזילות ונתוני התשואה שנאספו ממערכת ביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומעודכנים מדי חודש.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

מעודכן, אפריל 2024
שם קופה חודשי שנתי 5 שנים
מדד המשקף את יכולתו של הגוף המדובר למכור את נכסיו כדי לעמוד בהתחייבויות
מספר קופה סוג קופה
-2.43%
100% 15062 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.34%
100% 15060 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.09%
99.5% 14316 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
100% 14306 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.70%
17.55%
54.04%
0.79%
0.59
357.44
90.4% 58 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.88%
100% 15029 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.56%
97.7% 14828 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
1.06%
83.3% 14926 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
3.98%
99.6% 14925 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.59%
84.1% 14916 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.83%
8.02%
29.07%
0.60%
0.61
3.38
77.9% 259010 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-1.19%
8.76%
32.36%
0.57%
0.58
24165.16
72.2% 259012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.19%
8.76%
32.36%
1%
0.58
829.23
72.2% 259013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.10%
8.28%
30.28%
0.59%
0.57
931.12
74.3% 259011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-1.36%
10.06%
30.87%
1%
0.53
455.20
73.8% 46013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.35%
10.17%
31.68%
0.60%
0.55
1830.56
74.8% 46012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.32%
11.12%
28.22%
0.60%
0.52
16.95
78.6% 46011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-1.12%
9.27%
43.01%
0.60%
0.80
1797.62
65.3% 35012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.12%
8.02%
28.33%
0.60%
0.37
69.34
85.5% 35011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-1.31%
9.18%
34.72%
0.61%
0.65
75749.10
64.9% 17012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.36%
8.96%
30.38%
1.04%
0.52
33371.01
69.2% 17013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.33%
11.31%
33.54%
0.60%
0.56
504.52
88% 18011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-1.17%
9.53%
27.38%
0.60%
0.45
12430.24
75.9% 18012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.17%
9.53%
27.38%
0.92%
0.45
10201.18
75.9% 18013 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.56%
100% 14675 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
10.52%
100% 14688 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
10.92%
100% 14796 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.82%
8.28%
31.50%
0.65%
0.71
27.79
73.9% 17010 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-0.91%
7.74%
29.00%
0.64%
0.60
2757.89
73% 17011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
6.12%
100% 14318 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
5.54%
100% 14406 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.47%
11.58%
0.72%
54.61
100% 14414 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.17%
4.55%
337.67
81.9% 14425 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.33%
3.74%
165.44
100% 14663 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.89%
16.96%
252
99.4% 14315 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.08%
9.97%
36.41
98.5% 14314 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.93%
9.07%
3.76
88.7% 14313 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.57%
11.27%
0.90%
17.97
89.6% 14291 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.79%
10.13%
0.91%
5.76
92.8% 14239 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.60%
9.37%
0.91%
22.20
99.7% 14240 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.86%
9.60%
3.43
91.3% 14246 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.76%
12.38%
0.85%
28.76
100% 14247 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.74%
11.46%
0.98
87.9% 14290 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.69%
-5.48%
0.76%
10.18
95.4% 14211 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.69%
5.34%
0.80%
7.71
91.8% 14210 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.97%
24.81%
12.93
100% 14169 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
3.95%
100% 14168 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.39%
7.97%
33.36%
0.59%
0.53
43625.94
70.9% 14012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-0.56%
6.52%
0.58%
226.81
77.3% 13720 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.24%
10.39%
0.61%
34.04
70.2% 13721 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.12%
9.30%
0.60%
108.75
73.8% 13722 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.74%
6.57%
0.60%
176.44
72.9% 13723 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.35%
7.96%
34.68%
0.60%
0.56
2079.61
72.6% 14011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-0.39%
4.77%
0.59%
510.48
75.5% 13719 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.05%
20.98%
1.36%
653.24
90.6% 13645 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.81%
13.68%
1.37%
2120.62
94.1% 13644 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.90%
26.68%
0.96%
2337.15
99.7% 13625 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.18%
5.54%
0.55%
154.23
99.9% 13436 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.98%
10.11%
0.55%
163.37
99.9% 13437 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.37%
10.16%
0.84%
681.81
97% 13498 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.38%
2.86%
0.84%
28.94
98.1% 13499 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.56%
18.15%
0.84%
230.29
98.8% 13500 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.28%
4.79%
0.90%
257.85
89.2% 13244 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.04%
26.23%
0.56%
1556.26
99.8% 13346 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.52%
-0.15%
0.55%
39.25
99.9% 13433 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.33%
28.53%
0.61%
1565.26
99.6% 13434 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.71%
0.16%
0.54%
46.81
99.8% 13435 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-3.81%
20.91%
0.68%
204.79
99.3% 12900 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.28%
3.80%
0.87%
98.37
94% 12936 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.95%
10.30%
0.86%
888.29
87.6% 12937 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.51%
14.91%
0.86%
175.06
91.6% 12938 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.32%
5.70%
0.74%
192.97
60.9% 12981 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.85%
7.01%
0.73%
97.14
88% 13029 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.36%
8.59%
16.65%
1.04%
0.24
697.80
89.2% 12091 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.74%
12.14%
27.09%
0.83%
0.42
377.68
89.7% 12092 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.62%
19.60%
0.57%
432.67
96.2% 12882 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
1.61%
17.14%
0.46%
1124.03
77.2% 12881 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.71%
18.68%
0.67%
12.99
98.4% 12895 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.72%
11.67%
24.35%
1.05%
0.40
1305.97
90.3% 12090 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.14%
13.87%
29.32%
1.02%
0.45
3246.71
91.4% 12089 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.85%
5.44%
17.55%
0.53%
0.26
243.21
75.1% 11402 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.33%
7.91%
25.89%
0.59%
0.43
143.70
78.1% 11401 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.51%
8.84%
27.24%
0.58%
0.41
397.88
80.4% 11348 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.01%
6.28%
20.53%
0.58%
0.31
690.80
75% 11349 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.03%
8.01%
26.18%
0.60%
0.40
3590.49
79.3% 11350 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.59%
8.27%
28.97%
0.59%
0.43
30.60
75.4% 11400 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.95%
7.27%
20.85%
0.65%
0.36
2953.65
72.1% 9729 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.69%
6.58%
25.58%
0.01%
0.41
1895.90
78.3% 9767 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.43%
6.42%
18.23%
0.60%
0.37
248.50
86.6% 9888 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.69%
9.64%
30.62%
0.58%
0.42
70.34
79.9% 11341 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.32%
9.78%
24.14%
0.55%
0.41
88.75
82.5% 9670 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.94%
6.67%
16.75%
0.62%
0.25
56.63
82.8% 9671 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.08%
11.17%
32.10%
0.85%
0.62
2818.88
95.7% 9719 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-3.06%
18.43%
68.39%
0.85%
0.79
1000.09
96.1% 9720 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.35%
2.09%
5.50%
0.86%
-0.43
200.60
97.8% 9721 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.03%
6.42%
19.81%
0.60%
0.30
2050.38
76.4% 9661 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.50%
9.07%
27.91%
0.68%
0.44
2188.06
79% 9660 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.61%
9.24%
33.75%
0.63%
0.49
4218.11
72.9% 9659 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.54%
11.03%
28.80%
0.54%
0.46
291.19
77.3% 9636 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.59%
6.63%
27.21%
0.68%
0.53
120.69
84.4% 9631 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.14%
8.83%
32.21%
0.62%
0.52
166.23
84.2% 9630 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.39%
8.90%
33.17%
0.57%
0.50
272.56
76.9% 9629 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.85%
6.62%
17.13%
0.54%
0.26
8642.84
73.7% 9606 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.37%
9.57%
27.82%
0.67%
0.49
2970.69
72.9% 9604 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.34%
4.40%
5.56%
0.84%
-1.24
6.56
100% 9603 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.84%
7.23%
24.11%
0.68%
0.43
2330.65
76.9% 9594 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.61%
10.67%
31.73%
0.69%
0.51
4208.84
71.9% 9599 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.94%
11.67%
28.16%
0.94%
0.49
257.17
90.7% 9600 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.50%
19.35%
52.93%
0.82%
0.66
46.91
93% 9601 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.24%
8.99%
19.72%
0.89%
0.34
1.65
99.1% 9602 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.69%
8.46%
22.06%
0.39
45.35
79.8% 9589 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-3.05%
15.78%
49.85%
1%
0.49
10.26
91.9% 9590 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.37%
6.49%
11.27%
0.07
2.63
95.6% 9591 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.29%
4.16%
6.19%
0.76%
-0.75
326.43
95.7% 9592 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.14%
10.41%
33.54%
0.68%
0.57
2810.16
75% 9593 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.49%
4.34%
9.56%
-0.05
10.18
86.9% 9588 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.76%
5.81%
18.94%
0.39%
0.29
4551.55
79.2% 9587 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.51%
10.11%
22.15%
0.90%
0.36
238.05
94.6% 9586 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.55%
8.52%
21.96%
0.79%
0.39
1673.82
76.5% 9585 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-3.05%
16.03%
48.99%
0.74%
0.49
1712.42
91.4% 9579 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.59%
8.28%
28.98%
0.65%
0.43
2650.04
75.4% 9562 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.85%
5.44%
17.55%
0.69%
0.26
1785.81
75.1% 9564 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.33%
7.91%
25.89%
0.61%
0.43
1587.50
78.1% 9563 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.31%
8.54%
24.73%
0.41
2374.65
76.7% 9565 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.65%
5.60%
15.84%
0.23
1003.15
77.6% 9566 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.72%
8.80%
15.39%
0.66%
0.21
447.21
99.8% 9561 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.30%
4.08%
8.71%
0.55%
0.03
195.64
69.5% 9556 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.18%
26.14%
86.35%
0.71%
1.08
2288.57
99% 9554 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.74%
6.57%
19.91%
0.77%
0.33
959.40
72.9% 9544 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.12%
9.30%
28.70%
0.70%
0.48
934.86
73.8% 9537 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.45%
10.67%
28.69%
0.85%
0.47
3024.70
91.1% 9302 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.88%
6.67%
8.71%
0.71%
0
21.29
93.4% 9456 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.39%
4.77%
11.37%
0.61%
0.06
419.44
75.5% 9534 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.56%
6.52%
18.13%
0.59%
0.30
1377.26
77.3% 9535 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.24%
10.39%
31.33%
0.66%
0.47
1281.61
70.2% 9536 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.30%
4.72%
7.85%
0.95%
-0.13
3625.87
75.9% 8659 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.17%
11.61%
26.07%
0.95%
0.70
834.89
97.6% 8660 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.24%
26.41%
46.63%
0.81%
0.86
402.68
99.3% 8834 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.03%
3.76%
5.74%
0.86%
-0.33
301.80
96.2% 9300 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.59%
18.57%
54.64%
0.85%
0.63
634.66
94.6% 9301 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.40%
7.69%
21.24%
0.71%
0.50
134.71
87.4% 8592 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.69%
18.19%
46.95%
0.70%
0.54
12.21
99.7% 8572 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.35%
4.68%
6.36%
0.81%
-0.54
325.21
98% 8530 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.06%
9.98%
41.29%
0.60%
0.74
34432.23
67.6% 7012 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-0.84%
5.29%
12.65%
0.56%
0.08
217.61
91.8% 1801 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.24%
4.41%
5.46%
0.99%
-0.99
437.16
98.7% 1955 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.30%
-3.41
10956.24
61.2% 2081 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.47%
6.54%
11.71%
0.51%
0.06
131.32
100% 2251 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.04%
9.25%
28.85%
0.60%
0.50
1000.19
81.3% 7011 פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991
-1.72%
9.12%
20.97%
1%
0.32
681.08
99.9% 185 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.31%
4.54%
6.26%
0.54%
-0.71
53.32
99.9% 195 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-0.44%
3.03%
5.94%
0.46%
-0.26
60.64
77.1% 196 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-3.18%
13.80%
48.38%
0.56%
0.49
190.23
85.9% 197 פוליסות שהונפקו בשנים 1992 - 2003
-1.63%
8.96%
19.13%
2%
0.30
195.72
98.1% 205 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.23%
11.77%
40.12%
0.61%
0.65
5087.45
70.2% 471 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.63%
1.43%
-0.31%
0.88%
-0.75
191.24
100% 177 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.17%
7.39%
13.26%
0.81%
0.17
358.48
76.4% 178 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.22%
-0.11%
-2.39%
0.96%
-0.75
185.64
100% 180 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
100% 181 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.54%
9.97%
19.51%
0.88%
0.31
98.29
99.9% 184 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.02%
3.22%
8.42%
0.87%
-0.16
383.16
96% 141 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.09%
17.79%
35.80%
0.87%
0.41
487.94
94.6% 142 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.09%
10.12%
21.42%
0.87%
0.31
2433.59
92.4% 143 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.43%
12.69%
39.08%
0.75%
1.01
3038.35
90.9% 163 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.10%
4.49%
1.63%
0.48%
-0.44
28.42
95.8% 164 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.41%
10.06%
28.71%
0.92%
0.50
1318.62
76.5% 116 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.71%
16.04%
41.22%
0.77%
0.48
81.49
91.3% 115 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.57%
3.90%
5.43%
0.80%
-0.22
117.38
92.1% 114 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.42%
9.80%
24.77%
0.86%
0.37
118.81
88.1% 108 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.46%
8.23%
30.75%
0.83%
0.48
12644.31
72.7% 99 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.78%
20.77%
66.77%
0.74%
0.83
582.61
94.3% 101 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.33%
7.61%
16.41%
1.05%
0.26
194.29
89.4% 103 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.57%
8.96%
21.35%
1.02%
0.38
171.36
89.9% 104 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.37%
4.47%
16.80%
0.79%
0.25
4964.45
71.1% 90 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.16%
3.05%
11.84%
0.80%
0.01
1075.22
70% 91 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-3.18%
13.81%
48.39%
0.76%
0.49
2858.41
85.9% 92 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.31%
4.54%
6.26%
0.81%
-0.71
855.45
99.9% 93 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.44%
4.72%
15.77%
1.01%
0.25
76.58
83.3% 98 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
24.08%
62.67%
0.79%
0.72
367.43
90.8% 58 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.36%
9.32%
36.22%
0.80%
0.67
4318.73
76.9% 62 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.97%
0.88%
-0.48%
1.03%
-0.65
464.80
98.6% 68 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-3.09%
16.42%
49.17%
0.98%
0.54
3522.48
94.8% 76 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.22%
8.00%
28.54%
0.88%
0.49
21048.08
73.4% 88 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.44%
3.03%
5.94%
0.88%
-0.26
975.67
77.1% 89 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.44%
7.64%
12.63%
0.79%
0.32
78.97
91.2% 43 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.12%
10.41%
38.48%
0.90%
0.67
18945.53
71.5% 50 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-2.56%
16.39%
45.01%
0.80%
0.47
477.46
91% 44 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.36%
5.04%
12.49%
0.81%
0.09
941.08
82.7% 47 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.34%
2.26%
10.68%
0.81%
-0.08
401.19
92.8% 57 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.07%
3.80%
3.58%
3.79%
-0.34
351.92
84.2% 28 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
0.35%
4.51%
5.64%
0.86%
-0.95
171.09
100% 41 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.31%
4.93%
7.33%
0.96%
-0.08
843.16
84.3% 42 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
100% 40 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.36%
4.11%
10.07%
1.01%
0.06
86.32
89.5% 1 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-3.04%
13.53%
43.35%
0.82%
0.43
2478.76
91.2% 9 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-1.48%
8.11%
31.86%
0.97%
0.47
1120.50
73% 7 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.56%
5.41%
17.34%
0.91%
0.26
9994.17
70.5% 6 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
-0.19%
4.40%
10.68%
1.29%
0.02
2276.39
73% 4 פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התחל השוואה
×

הבהרה לגבי המידע

כל המידע על פוליסות חיסכון המוצגות בהשוואה נאסף ממאגר ביטוח-נט מציג דיווח ישיר מרשות שוק ההון ומפורסם לציבור הרחב לצורך השוואת נתונים ומתעדכן בכל חודשיים.

*הנתונים של ההשוואה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי על ידי גורם מוסמך להשקעה.

מחשבון תשואה

חשבו את התשואה הפוטנציאלית בהשקעה בפוליסות חיסכון בעזרת מחשבון תשואה – גלו את סך הרווחים הצפויים לכם בסיום תקופת החיסכון על ידי הזנת סכום הפקדה ראשונית, סכום הפקדה חודשית, מספר שנים ותשואה שנתית באחוזים – ומיד תקבלו תוצאה של סכום החיסכון הכולל וסכום התשואה לכל התקופה.

אולי יעניין אותך פוליסות חיסכון

שאלות ותשובות לפוליסות חיסכון

plus

מה אפיקי ההשקעות בפוליסת חיסכון?

השקעה לטווח קצר ובינוני יכולה להתבצע בכמה אפיקים שונים. אפשרות אחת היא לבצע השקעות סולידיות, שהיתרון שלהן הוא סיכון נמוך והחיסרון הוא תשואה בסיסית בלבד. כאן נכנסים לתמונה אפיקי חיסכון פופולאריים כגון פיקדון בבנק או מלווה קצר מועד, מה שמוכר גם בשם "מק"מ". 

אפשרות אחרת היא להשקיע בקרנות כספיות ושקליות ובסוגים שונים של קרנות נאמנות סולידיות. בין אם מדובר בהשקעה בקרנות אגרות חוב, בקרנות מנייתיות או בקרנות סל, המטרה היא ליהנות מתשואה יציבה של מדדים מובילים ולחסוך סיכון מיותר. עם זאת, יש עוד אפשרות שנקראת "פוליסת השקעה" או "חיסכון" והיא משווקת על ידי חברות הביטוח דווקא.

plus

מה זה פוליסת חיסכון?

פוליסות חיסכון הן מכשיר של חברות הביטוח. אבל בניגוד לשאר המוצרים הנמכרים על ידי חברות הביטוח, כאן המטרה היא לא להבטיח לנו פיצוי למקרה של קרות האירוע הביטוחי – שהוא בדרך כלל סוג של אסון, תאונה וכן הלאה – אלא להקצות עבורנו אפיק להשקעה לטווח קצר ובינוני. 

המטרה של הפוליסות היא לשמש אלטרנטיבה לקרנות נאמנות ותעודות סל. זו למשל לא אלטרנטיבה לפיקדון בבנק או למק"מ בגלל שהסיכון לכאורה מעט גבוה יותר וכך גם התשואה, אבל כן מאוד דומה לקרנות ותעודות הסל מבחינת הביצועים והזמינות. 

ההבדל הוא שהפוליסות המיועדות להשקעה שנמכרות לנו על ידי חברות הביטוח מפוקחות על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון של משרד האוצר. זהו הבדל משמעותי לעומת קרנות נאמנות ותעודות סל, כי הן כידוע מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך. מכאן אפשר להבין לא רק את ההבדלים בין אפיקי ההשקעה, אלא גם ההיבט הרגולטורי של בחירת הפוליסה המתאימה עבורנו.

plus

מה היתרונות של פוליסות חיסכון ולמה לבחור אותן?

  • פוליסות ההשקעה של חברות הביטוח מנסות להשתלב בשוק ההון באמצעות כמה יתרונות ייחודיים. ראשית, הן מאפשרות למשוך את כל הסכום הצבור בכל עת, ללא נקודות יציאה מוגדרות וללא צורך בתשלום קנסות. חוץ מזה, ניתן לייצר משיכה של סכום כסף חודשי קבוע מתוך החסכונות וכך להבטיח קצבה לתא המשפחתי.
  • עוד יתרון בא לידי ביטוי בסכומי הפקדה גמישים. כדאי לבחור בפוליסות השקעה אם לדוגמא לא יכולים להגיע לסכום מינימום מסוים כמו בפתיחת תיק השקעות, או רוצים להפקיד סכומים גבוהים אבל במועדים משתנים ולא קבועים. בכל מקרה אין צורך להתחייב על מספר תשלומים או על סכומים, כי גמישות היא מילת המפתח.
  • יתרונות אחרים של פוליסות השקעות כוללים את מה שקורה מאחורי הקלעים: ניהול ההשקעות מבוצע באופן מקצועי על ידי נציגים של חברת הביטוח שמתמחים בכך, אפשר להשקיע גם בנכסים לא סחירים שלא מקובלים בקופות גמל או קרנות השתלמות וניתן לעבור בין מסלולים בלי לשלם מס. מעבר לכך, דמי הניהול בפוליסות הללו הם קבועים ואין עלויות נוספות חוץ מהם.
  • יתרון נוסף שמעודד בחירה בפוליסות ההשקעה של חברות הביטוח הוא הטבת מס לפורשים לגמלאות. נכון להיום קיים פטור ממס רווח הון עד לתקרה הקבועה בחוק וזה עשוי להיות שווה הרבה מאוד כסף. מעבר לכך, קיימת אפשרות להלוואה בתנאים מעולים על חשבון החיסכון – כמו שקורה עם הלוואות על חשבון קרן השתלמות.

plus

מה החסרונות של פוליסות חיסכון וממה צריך להיזהר?

כן צריך להיזהר מפוליסות השקעות שלא עולות בקנה אחד עם הצרכים שלנו. כך לדוגמא לרוב החוסכים אין הטבות מס בגלל שהם לא בגיל המתאים, מה גם שקיים קושי מסוים להתעדכן בפרטים בזמן אמת וצריך להמתין רק לסוף החודש ולפרסום רשמי של תוצאות ההשקעה בחודש הקודם. מבחינה בירוקרטית, זה קורה כי משקיעים בנכסים בלתי סחירים שהמידע עליהם הוא מטבעו אינו מיידי – בניגוד לשוק ההון שבו שינויים מבוטאים בזמן אמת. 

חסרונות אחרים הם שצריך לשלם מס רווח הון אם בוחרים להעביר את הפוליסה מחברת ביטוח אחת לאחרת כי החוק רואה בפעולה הזו אירוע מס, או שאם בעל הפוליסה נפטר מחייבים את המוטבים שלו לשלם מס רווח הון מלא. לשם השוואה, בקופת גמל לדוגמא המוטבים לא משלמים מס רווח הון כל עוד בעל הפוליסה נפטר לפני גיל 75.

plus

מי קהל היעד של פוליסות חיסכון?

מומלץ לחסוך באמצעות האפיקים השונים של פוליסות השקעות שמנוהלות על ידי חברות הביטוח אם רוצים להתחיל בסכומים נמוכים. אתם נמצאים בקהל היעד אם תרצו למשל להשקיע רק כמה עשרות אלפי שקלים, לעומת בתי השקעות שיחייבו אתכם להגיע עם מינימום 250 אלף ש"ח. 

כמו כן, יש להזכיר שקהל היעד כולל משקיעים ומשקיעות שמעוניינים בהתנהלות גמישה ובהורים שמחפשים כלי חיסכון לילדים. אם ממילא לא מחפשים אפיק השקעה שבו רוצים לעקוב בזמן אמת אחרי התוצאות אבל כן מעוניינים להתחיל בסכומים נמוכים ולהרוויח ניהול השקעות מקצועי, הפוליסות של חברות הביטוח הן אפשרות חיסכון טובה.

plus

מה צריך לדעת על הטבת מס דרך סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה

צריך להתעכב לקראת סיום על סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה ולנסות להבין באיזה אופן הוא משפיע על אפיקי חיסכון כאלה ואחרים. טכנית, מדובר על הטבה שקובעת שמי שנולדו לפני שנת 1948 יכולים על פי החוק לקבל החזר מס שנתי עבור רווחים שצברו בפיקדונות בנקאיים ובפוליסות השקעה שונות – מיד בהגיעם לגיל פרישה. זו הגדרה שהופכת את הטבת המס דרך סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה לייחודית, כי היא מגדירה את המוטבים רק לפי הגיל שלהם ולא לפי קריטריונים נוספים.

בשביל לממש בפועל את ההטבה של סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה צריך למשוך את הרווחים. מעבר לכך, כדאי לדעת שההטבה אינה ניתנת אוטומטית אלא דורשת הגשת בקשה מסודרת למס הכנסה בצירוף אישור מס שמונפק על ידי חברות הביטוח המנהלות את הפוליסה. 

plus

לפי מה בוחרים פוליסות השקעה?

דמי ניהול, תשואות ב-5 השנים האחרונות, מדד שארפ ויתרת חיסכון.

plus

מה היתרון של השקעה בגיל צעיר?

צבירת ריבית דריבית בכל אפיקי החיסכון.

plus

מה ההבדל בין פוליסות ביטוח וחיסכון?

אפיקי חיסכון מבוססים על הון עצמי. פוליסת ביטוח נותנת פיצוי בכפוף לתשלום פרמיה חודשית.

plus

מהם המסלולים הקיימים בפוליסות השונות?

כל חברת ביטוח יכולה להציע פוליסות השקעות במסלולים שונים. מסלולי ברירת המחדל שונים בחינת היקף ההשקעות, סכום המינימום, אופן פיזור הנכסים ורמת הסיכון. 

plus

מה המינימום השקעה בפוליסת חיסכון?

המינימום השקעה בפוליסת חיסכון היא 250 אלף ש"ח לפי רוב בתי ההשקעות בישראל.

השוואת פוליסות חיסכון

✔️ לבחינת היכולת להגדלת
התשואה והוזלת דמי הניהול
עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

סרטונים של המומחים שלנו

פוליסת חיסכון לשנת 2022
האלטרנטיבה לפיקדון הבנקאי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
לחצו לצפייה
פוליסת חיסכון לשנת 2022
אגרות חוב – חנן מיכה, מתכנן פיננסי
לחצו לצפייה
פוליסת חיסכון לשנת 2022
למה צריך מתכנן פיננסי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
לחצו לצפייה
פוליסת חיסכון לשנת 2022
תשואות בקרנות השתלמות, גמל ופנסיה – השוק האמריקאי VS השוק הישראלי – עוז אספיר
לחצו לצפייה
פוליסת חיסכון לשנת 2022
הגדלת התשואה במוצרים פנסיונים – קרנות השתלמות, גמל ופנסיה – עומרי זכריה
לחצו לצפייה
×

מחשבונים

מחשבון תשואה

גודל קופה בפוליסות חיסכון

להשוואת תשואות עם מומחה
×

השוואת פוליסות חיסכון

✔️ לבחינת היכולת להגדלת
התשואה והוזלת דמי הניהול
עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

כל הזכויות שמורות לפורטל "שמענו" 2020 ©
×

חיפוש

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תנאי השימוש

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
"תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הרשמה לאתר:

משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

תנאים נוספים:

תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: [email protected]