פורטל פיננסי חדשני

פורטל פיננסי חדשני

דף הבית | פנסיה וגמל | קרנות פנסיה | השוואת קרנות פנסיה: מי הקרן שהובילה בתשואה?

השוואת קרנות פנסיה: מי הקרן שהובילה בתשואה?

נתנאל פינקל
2 באוגוסט 2021
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תוכן עניינים

בקרנות הפנסיה מנוהלים סדר גודל של קרוב לטריליון שקלים. מדובר במכשירי החיסכון לפרישה הפופולאריים ביותר בישראל, אולם חלק מהעמיתים והעמיתות שחוסכים דרכם – אינם נוהגים לערוך השוואת קרנות פנסיה.

בשל כך החלטנו להרים את "הכפפה הפנסיונית" ולעשות שירות חיוני עבור רבבות רבות של ישראלים: להציג את ביצועי התשואות קרנות הפנסיה מובילות – השוואת קרנות פנסיה תשואה הכי גובה לשנה אחרונה ותשואה ב- 5 שנים האחרונות דרך אתר פנסיה נט.

השוואת קרנות פנסיה – מאתר פנסיה נט

מספרשםשיעור דמי ניהול ממוצעת בשנת
2020
שארפ – ריבית חסרתאיזון
אקטוארי
ממוצעת שנתית 5 שניםממוצעת שנתית 3 שניםתשואה לתקופת הדיווחתקופת דיווח
660איילון מיטב פנסיה כללית0.50%1.41%– – –1.89%– – –– – –– – –
2158איילון מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה  0.50% 1.41% 1.061.89%7.48%9.18%20.97%
9972איילון מיטב כללית לבני 50-60 0.50% 1.41% 1.091.89%6.30%8.09%18.14%
2160איילון מיטב כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.50% 1.41% 0.871.89%4.23%7.09%6.62%
9973איילון מיטב כללית לבני 60 ומעלה 0.50% 1.41% 1.041.89%4.40%5.79%11.56%
12158איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018  0.50% 1.41% – – –1.89%– – –6.13%14.48%
13285איילון מיטב פנסיה כללית מחקה מדד S;P500 0.50% 1.41% – – –1.89%– – –– – –– – –
2109איילון מיטב כללית מסלול מניות 0.50% 1.41% 0.971.89%11.58%13.30%35.44%
2108איילון מיטב כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 0.50% 1.41% 0.991.89%3.30%4.04%6.47%
2159 איילון מיטב כללית- מסלול הלכה 0.50% 1.41% 0.941.89%4.44%4.58%17.28%
163איילון מיטב פנסיה מקיפה0.15%2.01%– – –0.39%– – –– – –– – –
2155איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 0.15% 2.01% 1.370.39%9.10%10.92%23.62%
9967איילון מיטב מקיפה 50-60 0.15% 2.01% 1.470.39%8.45%10.40%21.88%
9968איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 0.15% 2.01% 1.530.39%6.08%7.06%13.48%
2156איילון מיטב מקיפה הלכה 0.15% 2.01% 1.220.39%6.44%7.90%17.31%
12157איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 0.15% 2.01% – – –0.39%– – –6.44%11.49%
13260איילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S;P 500 0.15% 2.01% – – –0.39%– – –– – –– – –
2105איילון מיטב מקיפה – מסלול מניות 0.15% 2.01% 1.170.39%10.21%11.76%28.73%
2157איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 0.15% 2.01% 2.180.39%4.59%6.42%7.10%
1589איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 0.15% 2.01% 1.040.39%9.07%9.99%24.71%
2104איילון מיטב מקיפה – מסלול אג"ח (ללא מניות) 0.15% 2.01% 1.820.39%3.80%4.53%6.10%
2242איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 0.15% 2.01% 1.170.39%4.74%5.19%9.96%
8645איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 0.15% 2.01% 3.020.39%5.36%6.49%7.37%
12966איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה 0.15% 2.01% – – –0.39%– – –– – –11.79%
1560איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 0.15% 2.01% 1.320.39%4.80%5.53%9.23%
1329אלטשולר שחם פנסיה כללית0.43%1.46%– – –0.35%– – –– – –– – –
9761אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה– – –– – –1.070.35%8.48%9.48%16.57%
9762אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60– – –– – –1.190.35%7.46%8.62%14.07%
13211אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות – – –– – –– – –0.35%– – –– – –23.01%
9763אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה– – –– – –1.140.35%5.39%7.19%9.56%
12139אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה – – –– – –– – –0.35%– – –7.42%11.81%
13212אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"– – –– – –– – –0.35%– – –– – –14.66%
8580אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים– – –– – –1.020.35%5.30%8.68%11.04%
1328אלטשולר שחם פנסיה מקיפה0.13%1.62%– – –0.22%– – –– – –– – –
9757אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה– – –– – –1.320.22%9.68%10.70%17.82%
12419אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות – – –– – –– – –0.22%– – –14.06%26.99%
9758אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60– – –– – –1.360.22%8.02%8.88%13.55%
9759אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה– – –– – –1.540.22%5.88%7.06%8.10%
12138אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.22%– – –6.59%9.13%
9760אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה– – –– – –1.340.22%7.11%8.87%13.03%
2196אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים– – –– – –2.780.22%5.18%6.70%9.61%
209הפניקס פנסיה מקיפה0.20%2.09%– – –0.11%– – –– – –– – –
9974הפניקס פנסיה מקיפה  – מסלול לבני 50 ומטה – – –– – –1.420.11%9.01%10.47%24.44%
12116הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה– – –– – –– – –0.11%– – –8.44%20.81%
9975הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60 – – –– – –1.330.11%7.64%8.94%19.34%
2187הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול מניות– – –– – –1.140.11%10.96%12.39%31.74%
13335הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S;P500– – –– – –– – –0.11%– – –– – –– – –
12119הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי לפנסיונרים – – –– – –– – –0.11%– – –7.02%12.77%
12117הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60– – –– – –– – –0.11%– – –7.31%16.79%
9976הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה– – –– – –1.360.11%6.45%7.32%13.99%
2201הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה– – –– – –2.180.11%4.66%6.38%7.59%
9984הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה – – –– – –1.130.11%6.45%7.29%17.50%
12118הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני  60 ומעלה– – –– – –– – –0.11%– – –5.92%12.13%
2189הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול שקלי טווח קצר– – –– – –5.630.11%1.69%1.74%2.18%
2188הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול אג"ח – – –– – –1.640.11%4.81%5.53%7.60%
9980הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות– – –– – –1.350.11%6.00%6.82%12.64%
9979הפניקס מסלול פאסיבי – מדדי אג"ח חו"ל– – –– – –0.460.11%1.95%3.32%-1.67%
9987מסלול קצבה לזכאים קיימים – – –– – –3.150.11%5.35%6.36%7.79%
671הפניקס פנסיה משלימה0.33%1.54%– – –1.07%– – –– – –– – –
7234הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה – – –– – –1.071.07%7.80%9.35%22.07%
8318הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול מניות– – –– – –1.001.07%12.97%14.80%41.85%
7235הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60 – – –– – –1.081.07%7.25%8.58%18.44%
2202הפניקס פנסיה כללית – פנסיונרים– – –– – –0.991.07%3.92%6.15%7.87%
7236הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה– – –– – –1.071.07%5.83%6.98%13.57%
12120מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים– – –– – –– – –1.07%– – –6.29%11.19%
13465הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S;P500– – –– – –– – –0.00%– – –– – –– – –
8320הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר– – –– – –0.381.07%0.20%0.28%0.25%
8319הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול אג"ח– – –– – –1.021.07%3.76%4.70%5.86%
214הראל  פנסיה0.21%1.84%– – –0.01%– – –– – –– – –
2172הראל  פנסיה – גילעד כללי– – –– – –1.450.01%8.20%9.22%19.47%
9823הראל פנסיה – גילאי 50 ומטה– – –– – –1.240.01%8.25%9.44%20.94%
2177הראל פנסיה – מנוף כללי– – –– – –1.400.01%7.98%8.86%18.72%
12027הראל  פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.01%– – –5.99%10.00%
9827הראל פנסיה – גילאי 50 עד 60– – –– – –1.320.01%7.39%8.54%18.02%
2173הראל פנסיה – הלכה– – –– – –1.250.01%6.61%7.75%15.83%
2175הראל פנסיה – מניות– – –– – –1.110.01%9.86%11.71%27.68%
2203הראל  פנסיה – בסיסי למקבלי קצבה קיימים– – –– – –2.140.01%5.33%7.02%8.72%
9829הראל פנסיה – גילאי 60 ומעלה– – –– – –1.440.01%6.03%6.90%13.28%
13415הראל פנסיה מחקה מדד s;p 500– – –– – –– – –0.00%– – –– – –– – –
2174הראל פנסיה – אג"ח ללא מניות– – –– – –1.860.01%4.01%4.27%4.88%
12028הראל פנסיה –  הלכה למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.01%– – –6.18%10.34%
9097הראל פנסיה – שיקלי טווח קצר– – –– – –3.960.01%1.55%1.47%1.87%
8806הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים– – –– – –2.130.01%4.53%6.36%7.35%
8588הראל פנסיה  – זכאים קיימים לקצבה– – –– – –2.960.01%5.51%6.60%7.78%
662הראל פנסיה כללית0.34%1.13%– – –0.94%– – –– – –– – –
2164הראל פנסיה כללית – כללי– – –– – –1.190.94%7.37%8.60%19.13%
9862הראל פנסיה כללית – גילאי 50 ומטה– – –– – –1.020.94%7.31%8.68%20.32%
9858הראל פנסיה כללית – גילאי 50 עד 60– – –– – –1.000.94%6.07%7.25%16.10%
12140הראל פנסיה כללית – בסיסי למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.94%– – –6.97%16.58%
2204הראל פנסיה כללית – בסיסי למקבלי קצבה קיימים– – –– – –0.990.94%4.68%7.29%8.84%
9856הראל פנסיה כללית – גילאי 60 ומעלה– – –– – –1.010.94%4.71%5.58%10.93%
13278הראל פנסיה כללית מניות מניות – – –– – –– – –0.94%– – –– – –36.20%
13424הראל פנסיה כללית מחקה מדד s;p– – –– – –– – –0.83%– – –– – –– – –
13279הראל פנסיה כללית שיקלי טווח קצר– – –– – –– – –0.94%– – –– – –0.09%
13684הראל פנסיה כללית הלכה– – –– – –– – –0.00%– – –– – –– – –
13685הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.00%– – –– – –– – –
1713פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.89%– – –– – –– – –
1709פסגות קרן פנסיה כללית מסלול הלכה– – –– – –– – –0.89%– – –– – –– – –
170כלל פנסיה0.20%1.84%– – –0.13%– – –– – –– – –
2002ספיר– – –– – –1.450.13%8.87%10.27%23.71%
9654כלל פנסיה עד 50– – –– – –1.280.13%8.93%10.72%25.36%
9655כלל פנסיה 50-60– – –– – –1.320.13%7.86%9.52%21.57%
12177מסלול בסיסי למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.13%– – –7.02%13.12%
2205מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים – – –– – –2.620.13%5.29%6.09%8.15%
9656כלל פנסיה 60 ומעלה– – –– – –1.460.13%6.36%7.56%15.63%
9647כלל פנסיה מניות – – –– – –1.130.13%10.44%12.32%30.03%
2004חושן (כהלכה)– – –– – –1.060.13%6.27%6.66%16.33%
8484מסלול אג"ח עד 15% מניות – – –– – –1.470.13%5.16%6.01%10.63%
13347כלל פנסיה מחקה מדד s;p 500– – –– – –– – –0.02%– – –– – –– – –
9648כלל פנסיה אג"ח– – –– – –1.610.13%3.83%4.32%6.15%
9649מסלול פנסיה לזכאים קיימים – – –– – –3.540.13%5.62%6.26%7.96%
12176מסלול הלכה למקבלי קצבה  – – –– – –– – –0.13%– – –5.71%10.90%
13213כלל פנסיה שיקלי טווח קצר– – –– – –– – –0.13%– – –– – –2.09%
9650מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים– – –– – –2.730.13%5.13%5.86%7.23%
667כלל פנסיה משלימה0.40%0.10%– – –0.49%– – –– – –– – –
2176כלל פנסיה משלימה – כללי– – –– – –1.140.49%7.52%9.13%21.08%
9633כלל פנסיה משלימה עד 50– – –– – –1.070.49%7.93%9.72%23.41%
9634כלל פנסיה משלימה 50-60– – –– – –1.080.49%6.97%8.63%19.84%
2206כלל פנסיה משלימה – מסלול מקבלי פנסיה– – –– – –1.040.49%4.65%6.29%8.81%
9635כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה– – –– – –1.110.49%5.40%6.74%13.91%
12251כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.49%– – –8.49%19.32%
13214כלל פנסיה משלימה שיקלי טווח קצר– – –– – –– – –0.49%– – –– – –0.03%
13226כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה   אג"ח עד 20% מניות– – –– – –– – –0.49%– – –– – –11.05%
162מגדל מקפת אישית0.21%2.04%– – –-0.13%– – –– – –– – –
2102מגדל מקפת אישית כללי– – –– – –1.46-0.13%7.87%9.15%20.07%
8801מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה– – –– – –1.33-0.13%8.06%9.64%21.81%
12145מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה– – –– – –– – –-0.13%– – –6.64%11.60%
2207מגדל מקפת אישית  למקבלי קצבה קיימים– – –– – –2.55-0.13%5.82%6.89%8.78%
8802מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60– – –– – –1.39-0.13%7.12%8.62%18.27%
2142מגדל מקפת אישית מניות– – –– – –1.19-0.13%9.87%11.59%26.94%
8803מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה– – –– – –1.44-0.13%5.99%7.12%13.99%
2112מגדל מקפת אישית הלכה– – –– – –1.12-0.13%6.39%7.39%17.31%
2144מגדל מקפת אישית אג"ח– – –– – –1.50-0.13%3.69%4.38%5.38%
13572מגדל מקפת אישית מחקה מדד S;P500– – –– – –– – –-0.06%– – –– – –– – –
2143מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר– – –– – –5.60-0.13%1.70%1.73%2.04%
8602מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה– – –– – –3.22-0.13%5.96%6.58%8.54%
12146מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה– – –– – –– – –-0.13%– – –5.95%10.60%
12147מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה– – –– – –– – –-0.13%– – –8.23%16.52%
12148מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה– – –– – –– – –-0.13%– – –– – –6.28%
8603מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים – – –– – –2.42-0.13%5.28%6.20%8.12%
659מגדל מקפת משלימה0.53%0.74%– – –0.31%– – –– – –– – –
2145מגדל מקפת משלימה כללי– – –– – –1.140.31%6.73%8.58%18.81%
9453מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה– – –– – –1.110.31%7.33%9.18%21.19%
9454מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60– – –– – –1.120.31%6.41%8.09%17.12%
2208מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים– – –– – –1.150.31%5.20%7.23%9.57%
12152מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה– – –– – –– – –0.31%– – –5.90%11.10%
9455מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה– – –– – –1.130.31%5.37%6.56%12.67%
2146מגדל מקפת משלימה מניות– – –– – –1.060.31%11.86%14.19%36.30%
13627מגדל מקפת משלימה מחקה מדד S;P500– – –– – –– – –0.06%– – –– – –– – –
2149מגדל מקפת משלימה הלכה– – –– – –0.870.31%5.26%6.53%16.23%
2147מגדל מקפת משלימה שקלי טווח קצר– – –– – –0.370.31%0.24%0.36%0.03%
2148מגדל מקפת משלימה אג"ח– – –– – –0.900.31%3.02%3.94%4.84%
1177מיטב דש פנסיה כללית0.25%1.95%– – –0.00%– – –– – –– – –
9752מיטב דש פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה– – –– – –0.890.00%5.59%6.23%16.95%
9753מיטב דש פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60– – –– – –1.050.00%5.59%6.50%15.66%
9754מיטב דש פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה– – –– – –0.920.00%3.80%4.29%10.93%
12136מיטב דש פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי– – –– – –– – –0.00%– – –– – –5.58%
2200מיטב דש פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי פנסיה קיימים (עד 1.1.18)– – –– – –1.020.00%2.49%3.79%8.07%
1032מיטב דש פנסיה מקיפה0.05%1.52%– – –0.81%– – –– – –– – –
9768מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה– – –– – –1.230.81%8.01%9.41%20.92%
9769מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60– – –– – –1.230.81%6.89%8.14%17.73%
9770מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה– – –– – –1.330.81%5.33%6.23%12.18%
13241מיטב דש פנסיה מקיפה מחקה מדד S;P500– – –– – –– – –0.81%– – –– – –28.02%
12135מיטב דש פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה– – –– – –– – –0.81%– – –5.08%7.82%
13240מיטב דש פנסיה מקיפה מניות מניות – – –– – –– – –0.81%– – –– – –28.92%
2199מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18)– – –– – –4.470.81%4.69%5.30%7.81%
665מנורה מבטחים משלימה0.49%1.38%– – –1.63%– – –– – –– – –
1645מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2040– – –– – –1.031.63%8.33%9.48%22.16%
1651מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2045– – –– – –0.991.63%8.24%9.37%23.05%
1638מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2035– – –– – –1.031.63%7.23%8.24%19.29%
1609מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2025– – –– – –0.971.63%5.22%6.48%13.77%
1619מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2030– – –– – –1.051.63%6.45%7.51%17.51%
1652מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050– – –– – –0.961.63%8.08%9.20%22.67%
12154מנורה מבטחים משלימה – מקבלי פנסיה חדשים– – –– – –– – –1.63%– – –5.57%12.58%
1653מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2055– – –– – –0.941.63%8.14%9.32%23.60%
2213מנורה מבטחים משלימה – מקבלי פנסיה קיימים– – –– – –0.961.63%4.50%7.36%8.97%
1666מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2060– – –– – –0.951.63%8.17%9.48%24.04%
13352מנורה מבטחים משלימה מדדי מניות חו"ל – פאסיבי– – –– – –– – –1.04%– – –– – –– – –
13307מנורה מבטחים משלימה יעד לפרישה 2065– – –– – –– – –1.04%– – –– – –– – –
13351מנורה מבטחים משלימה חו"ל– – –– – –– – –1.04%– – –– – –– – –
168מנורה מבטחים פנסיה0.19%2.01%– – –-0.10%– – –– – –– – –
2009מנורה מבטחים פנסיה – כללי – – –– – –1.36-0.10%8.16%9.07%21.59%
2015מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2040– – –– – –1.25-0.10%8.83%9.75%21.60%
12155מנורה מבטחים פנסיה – תיק מקבלי פנסיה חדשים– – –– – –– – –-0.10%– – –5.86%10.11%
2016מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2045– – –– – –1.22-0.10%8.82%9.75%22.42%
2183מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2050– – –– – –1.21-0.10%8.93%10.02%23.34%
2184מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2055– – –– – –1.19-0.10%9.02%10.22%24.23%
2014מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2035– – –– – –1.24-0.10%7.86%8.71%19.45%
2212מנורה מבטחים פנסיה – תיק מקבלי פנסיה קיימים– – –– – –2.07-0.10%5.10%6.73%7.93%
8812מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2060– – –– – –1.17-0.10%8.92%10.15%23.72%
2012מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2025– – –– – –1.19-0.10%5.75%6.64%13.24%
2013מנורה מבטחים פנסיה – מסלול יעד לפרישה 2030– – –– – –1.26-0.10%6.99%7.87%17.08%
2063מנורה מבטחים פנסיה – מסלול מניות – – –– – –1.07-0.10%10.33%11.47%30.14%
2182מנורה מבטחים פנסיה – מסלול הלכה– – –– – –1.13-0.10%6.11%6.59%14.37%
2064מנורה מבטחים פנסיה – מסלול אג"ח– – –– – –1.46-0.10%2.93%2.96%5.02%
13350מנורה מבטחים פנסיה מדדי מניות חו"ל – פאסיבי– – –– – –– – –-0.05%– – –– – –– – –
8561מנורה מבטחים פנסיה – תיק זכאים קיימים– – –– – –3.55-0.10%5.19%5.83%7.54%
13303מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065– – –– – –– – –-0.05%– – –– – –– – –
13349מנורה מבטחים פנסיה חו"ל– – –– – –– – –-0.05%– – –– – –– – –
השוואה קרנות פנסיה – כל הנתונים מאתר פנסיה נט


הירשמו לניוזלטר "שמענו" וקבלו בזמן אמת את כל החדשות, הנושאים והעדכונים הפיננסים החמים!

השוואת פנסיה – השוואת קרנות פנסיה יתרונות – אתר פנסיה נט

 • מרכיב ביטוחי: קיים 'מרכיב ביטוחי' אשר מספר כיסויים עבור מקרי קיצון כמו נכות, אובדן כושר עבודה ופטירה.

 • אופי החיסכון: ערב רב של מסלולי ביטוח והשקעות אשר ניתן להתאים אישית אל צורכיהם של העמית/ה.

 • קצבת זקנה חודשית: תשלום חודשי המשולם מדי חודש מהרגע שיוצאים לגמלאות. היקף הקצבה תלוי בגיל, בסכום שנצבר בקרן ובמסלול שהעמית/ה נמצאים בו.
 • וכעת – לתוצאות:

רוצים גם אתם להתנהל כמו מומחים מול קרן הפנסיה שלכם?

שימרו את 5 הטיפים הבאים השוואת פנסיה:

 1. לא מושכים כספי פיצויים אם לא חייבים כשעוזבים מקום עבודה.
 2. אם תמשכו פיצויים הסכום שנחסך לכם לגיל פרישה קטן משמעותית.
 3. הפטור ממס נפגע אם הפיצויים גבוהים מסכום הפטור.
 4. אם אתם זקוקים לכסף בדקו אופציות הלוואה על חשבון הקרן במקום למשוך את הכספים מתוכה.
 5. אם אתם בין עבודות, בחופשה ללא תשלום או שהפכתם לעוסק עצמאי, המשיכו בהפרשות לפנסיה אפילו הפקדה מינימלית על מנת לשמור על הזכויות והכיסויים שקיימים לכם.

שיעור הפרשות לפנסיה של שכירים 12% או 19.5%?

השוואת קרנות פנסיה צוללים פנימה לאחוזים, השוואת קרנות פנסיה מאוד חשוב לנו לעשות את הסדר הראשוני.

כמה החוק מחייב להפריש וכמה כסף נצבור כשנגיע לגיל פרישה?

קרנות פנסיה השוואה – החוק קובע שחישוב ההפרשות לפנסיה יקבע ויחושב כשיעור משכרם של העובדים והמימון מתבצע בחלקו מהמעסיק ובחלקו השני על ידי ניקוי ישיר משכר העובד.

מתאריך 1.1.2017 החוק קובע:

עובד מחויב בהפרשות לפנסיה של 6% מגובה שכרם.
מעסיק מחויב בהפרשות לפנסיה של 6.5% נוספים הנקבעים גם הם על פי גובה שכרו של העובד, כך שמינימום האחוזים הינם 12.5%.
במקרה של הפרשה לפיצויים מצד המעביד, הפרשותיו יהיו 12.5% ושל העובד יישארו על 6%, במקרה זה אחוזי ההפרשות לפנסיה יעמדו על 18.5%.
עובדים זכאים להגדיל את אחוזי הניכוי משכרם ל-7% על מנת להגדיל את קצבת הפרישה ולהקטין את שיעור המס המנוכה מהסכום הנצבר במהלך השנים, כך שניתן להגיע ל-19.5% הפרשות לפנסיה ויותר.

2 סוגי קרנות פנסיה עיקריות

לרוב כאשר המעסיק או העובד יפתחו קרן פנסיה הם יאלצו לבחור בין 2 סוגי קרנות:

 1. פנסיה מקיפה – הינה בעלת אופי תשואתי, השוואת קרנות פנסיה הקרן כוללת מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוחי המעניק כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה. בקרן זו קיימת תקרת הפקדה של עד 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (21,102 ש"ח), 30% מושקע באג"ח ו-70% השקעות שונות.
 2. פנסיה כללית – זהו כלי חיסכון פנסיוני המאפשר פנסיה חודשית לכל החיים מגיל זכאות (67 לגבר, 62 לאישה, 60 לעצמאי), באמצעות קרן זו ניתן לבחור בין מסלול ללא כיסוי ביטוחי או לשלב חיסכון עם כיסוי ביטוחי.

מי בודק אם הופרשו כספים לפנסיה?

לזרוע העבודה סמכות אכיפה מנהלית ופלילית לקיום הוראות חוק אלו.

כדאי בכל עת לבדוק זכויות נוספות מול היחידה ליחסי עבודה שיבדקו אילו זכויות מגיעות לכם או מה חובת ההפרשות לפנסיה על פי אופי מקור הפרנסה.

הטבות שמענו+ לגולשי הפורטל

2 אפשרויות להפרשות פנסיה ממעסיק חדש

כאשר אתם עוברים מקום עבודה, על המעסיק החדש יהיה להפריש עבורכם את ההפקדות לביטוח הפנסיוני, בשלב זה תוכלו לבחור:

 1. להעביר את הכספים שנצברו בקרן הפנסיה שלכם לחברה איתה המעסיק עובד.
 2. להמשיך לנהל את קרן הפנסיה שלכם באותו מקום אליו יפריש המעסיק הפקדות.

זהו גם השלב הכי נכון לקבוע האם אתם מעוניינים להוסיף אחוז נוסף להפרשות לפנסיה שלכם או לבקש תנאים משופרים בפנסיה במעמד החוזה האישי שלכם.

תשואות 5 נבחרות במסלול כללי לגילאי 60 ומעלה

אתם מוזמנים לקרוא עוד כתבות ולהשתמש במחשבונים שלנו :

פנסיונר ? קרא על הטבות מס לפנסיונרים באתר שלנו .

לחיסכון משמעותי בביטוח החיים – מחשבון ביטוח חיים למשכנתא .

מעוננים לקחת הלוואה ? קראו לפני את המאמר שלנו על הלוואה כנגד קרן פנסיה וחסכו המון כסף .

קבל הצעה לקרנות פנסיה

✔️ השוואת תשואות וביצועים
✔️ ייעוץ ממשווק פנסיוני ללא עלות

למד עוד על פנסיה וגמל

חיפוש

הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
מתוכן פיננסי מעשיר

קבל הצעה לקרנות פנסיה

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים

תנאי השימוש

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
"תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הרשמה לאתר:

משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

תנאים נוספים:

תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: support@shamanu.co.il