החזרי מס

השוואת קופות גמל

לפניכם מערכת באמצעותה תוכלו להשוות בין כל מסלולי קופות גמל לפי סוג קופה: קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד. השוו לפי פרמטרים: דמי ניהול, נתוני התשואה, יתרת נכסים ועוד.. כל הנתונים נאספו ממערכת גמל-נט של רשות שוק ההון ומשרד האוצר, ביטוח וחיסכון.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

לפניכם מערכת באמצעותה תוכלו להשוות בין כל מסלולי קופות גמל לפי סוג קופה: קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד. השוו לפי פרמטרים: דמי ניהול, נתוני התשואה, יתרת נכסים ועוד.. כל הנתונים נאספו ממערכת גמל-נט של רשות שוק ההון ומשרד האוצר, ביטוח וחיסכון.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

מעודכן, דצמבר 2023
שם קופה חודשי שנתי 5 שנים התמחות מספר קופה תאגיד מנהל
0.2%
4.32%
23.75%
0.61%
0.47
8340.7
73.1% אג"ח 101 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.33%
8.09%
35.90%
0.48%
0.62
13252.38
79.1% מדרגות 103 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.07%
3.38%
9.82%
0.57%
0.0
521.96
79.5% אג"ח 117 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.28%
9.87%
34.56%
0.29%
0.54
333.93
91.4% כללי 118 אנליסט קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.19%
6.83%
45.31%
0.55%
0.4
833.32
90.0% מניות 127 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.17%
3.06%
11.72%
0.56%
0.08
503.22
84.1% מדד 124 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.45%
83.93
98.2% מבטיח תשואה 120 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.08%
5.11%
20.19%
0.62%
0.35
847.03
70.7% כללי 119 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.45%
4.76%
6.64%
0.5%
0.4
284.21
86.1% שיקלי 128 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.02%
3.22%
9.52%
0.68%
-0.02
230.75
83.1% כללי 152 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.03%
5.87%
29.43%
0.61%
0.5
13144.65
75.3% כללי 154 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.3%
4.42%
20.29%
0.52%
0.63
1050.24
80.8% אג"ח 223 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.31%
4.78%
20.80%
0.59%
0.39
2496.57
74.5% אג"ח 211 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
3.65%
10.28%
0.62%
0.01
453.17
82.1% אג"ח 199 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.01%
6.14%
25.44%
0.62%
0.38
1076.6
81.6% כללי 155 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.1%
4.37%
38.81%
0.0%
0.75
4678.45
65.8% כללי 229 החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.82%
7.32%
24.50%
0.34%
0.34
917.15
85.7% כללי 233 חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ מרכזית לפיצויים
0.04%
5.42%
27.97%
0.87%
0.4
518.9
85.8% כללי 239 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.07%
5.77%
27.27%
0.75%
0.41
824.72
85.7% כללי 241 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.31%
6.05%
27.25%
0.57%
0.38
873.44
80.8% כללי 242 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.04%
4.62%
19.99%
0.58%
0.31
8872.76
74.8% אג"ח 253 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.8%
9.61%
31.52%
0.18%
0.6
566.59
79.6% כללי 282 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-0.18%
4.31%
30.57%
0.25%
0.43
4352.77
75.4% כללי 263 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.1%
6.18%
27.91%
0.51%
0.42
480.78
72.2% כללי 260 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.2%
8.43%
29.13%
0.12%
0.48
934.19
79.1% כללי 284 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
0.14%
8.36%
30.98%
0.14%
0.52
631.0
75.8% כללי 285 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
0.18%
6.95%
27.61%
0.55%
0.43
1888.77
83.1% כללי 286 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.54%
8.85%
24.88%
0.32%
0.42
2317.07
89.4% כללי 288 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות
0.13%
9.31%
24.68%
0.52%
0.42
253.97
91.6% כללי 293 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות
0.34%
11.32%
30.79%
0.47%
0.6
380.11
87.1% כללי 292 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות
0.21%
10.02%
27.83%
0.35%
0.5
1772.99
84.0% כללי 290 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות
0.3%
8.11%
33.00%
0.32%
0.55
159.62
85.3% כללי 289 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.71%
9.39%
29.94%
0.6%
0.53
841.91
79.4% כללי 299 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות
0.48%
12.69%
29.10%
1.0%
0.49
112.03
92.7% כללי 295 ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ קרנות השתלמות
0.24%
10.76%
33.17%
0.39%
0.59
337.31
87.6% כללי 294 החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ קרנות השתלמות
0.24%
8.15%
32.09%
0.41%
0.55
52.53
87.3% כללי 328 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
4.01%
17.13%
0.24%
0.41
861.72
76.0% כללי 372 שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.8%
8.47%
25.47%
0.49%
0.47
622.21
86.3% כללי 378 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ קרנות השתלמות
0.1%
8.34%
26.55%
0.48%
0.44
2010.04
82.6% כללי 392 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.25%
3.88%
13.36%
0.6%
0.15
1083.58
82.4% אג"ח 385 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.23%
4.40%
16.55%
0.58%
0.23
149.83
82.9% כללי 384 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.95%
10.05%
31.24%
0.38%
0.58
2607.01
83.2% כללי 382 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
0.1%
3.73%
20.31%
0.55%
0.4
2361.35
74.0% אג"ח 416 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.84%
9.40%
27.53%
0.33%
0.53
4191.06
84.4% כללי 408 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות
0.2%
5.08%
24.61%
0.62%
0.43
5698.28
75.8% מדרגות 401 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
6.80%
22.30%
0.4%
0.27
56.07
88.1% כללי 394 עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ קרנות השתלמות
0.22%
8.43%
27.97%
0.28%
0.5
1989.97
86.1% כללי 418 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.18%
6.55%
30.31%
0.35%
0.53
1134.83
82.7% כללי 419 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.08%
9.11%
22.98%
0.75%
0.34
131.82
85.0% כללי 420 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.11%
5.24%
31.78%
0.55%
0.49
20118.02
78.8% כללי 456 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.07%
6.25%
29.79%
0.21%
0.5
4760.66
73.1% כללי 438 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.58%
9.28%
23.36%
0.38%
0.41
661.35
82.3% כללי 423 החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ קרנות השתלמות
0.84%
9.81%
30.56%
0.22%
0.6
7268.17
82.6% כללי 482 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
1.0%
16.98%
33.82%
0.47%
0.61
1071.53
99.9% כללי 481 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.21%
4.13%
20.02%
0.57%
0.38
3244.29
86.0% אג"ח 472 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
3.35%
0.52%
מתמחה אחר 470 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.13%
3.29%
19.63%
0.5%
0.37
2502.15
71.1% אג"ח 502 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
8.18%
17.80%
0.0%
0.28
248.43
97.2% כללי 505 החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.27%
6.92%
23.45%
1.97%
0.36
80.63
99.3% כללי 507 קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת
0.23%
6.97%
25.05%
1.93%
0.4
39.9
99.4% כללי 513 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת
0.45%
21.59
99.5% מבטיח תשואה 529 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.81%
1062.24
96.4% מבטיח תשואה 528 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.21%
7.03%
23.86%
2.0%
0.38
738.03
99.1% כללי 526 מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ מטרה אחרת
0.33%
7.05%
25.28%
0.75%
0.41
22.67
99.5% כללי 523 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת
0.4%
78.76
99.2% מבטיח תשואה 533 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
4069.03
98.0% מבטיח תשואה 532 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
73.05
96.4% מבטיח תשואה 531 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
478.33
95.8% מבטיח תשואה 530 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.36%
7.79%
36.37%
0.59%
0.69
8742.42
76.6% מתמחה אחר 554 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.27%
6.17%
28.38%
0.51%
0.6
7649.99
81.3% מדרגות 551 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.2%
2470.23
95.6% מבטיח תשואה 539 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
353.3
98.1% מבטיח תשואה 536 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.39%
8.74%
28.97%
0.24%
0.49
316.32
85.7% כללי 556 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.22%
4.43%
21.92%
0.72%
0.41
6009.41
77.5% אג"ח 558 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.06%
4.89%
30.09%
0.54%
0.4
193.69
77.5% מתמחה אחר 566 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.34%
4.56%
20.47%
0.66%
0.35
139.19
88.6% אג"ח 588 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.06%
4.69%
17.80%
0.25%
0.42
195.4
74.4% כללי 580 שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.04%
6.61%
31.49%
0.57%
0.55
16390.21
73.1% כללי 579 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.06%
3.35%
4.40%
0.55%
-0.23
175.93
85.0% שיקלי 592 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
2.26%
0.56%
אג"ח 599 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.11%
291.4
84.5% כללי 614 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.28%
5.92%
28.15%
0.67%
0.41
4546.88
72.7% מתמחה אחר 686 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.49%
10.91
100.0% כללי 684 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.43%
81.61
91.1% כללי 682 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.42%
3.92%
5.51%
0.6%
-0.55
311.48
95.4% שיקלי 715 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.27%
3.82%
13.96%
0.66%
0.17
749.8
82.7% אג"ח 716 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.35%
9.17%
58.31%
0.53%
0.54
28.94
93.5% מניות 739 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.07%
6.80%
25.56%
0.84%
0.38
108.72
92.2% כללי 745 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.4%
5.19%
16.70%
0.58%
0.31
118.82
84.5% אג"ח 743 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.07%
1.74%
3.87%
0.55%
-0.35
48.22
90.5% שיקלי 742 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.08%
2.37%
9.05%
0.65%
-0.02
50.13
93.1% אג"ח 741 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.28%
8.55%
48.83%
0.51%
0.46
799.15
88.3% מניות 761 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.19%
2.54%
15.11%
0.48%
0.21
1830.03
71.5% אג"ח 762 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.3%
8.74%
47.90%
0.55%
0.46
1461.66
88.1% מניות 763 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.15%
2.74%
15.51%
0.61%
0.24
1249.64
71.8% אג"ח 764 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.12%
6.86%
23.27%
0.54%
0.34
197.62
99.3% הלכתי 767 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.12%
6.84%
23.31%
0.71%
0.34
392.95
99.3% הלכתי 768 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.32%
14.26%
49.87%
0.69%
0.55
5.9
75.1% מדד 804 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.06%
2.45%
2.14%
0.47%
-0.47
16.84
99.1% שיקלי 801 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.26%
9.57%
24.09%
0.71%
0.38
3.92
99.2% הלכתי 769 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.05%
1.20%
7.14%
0.53%
-0.14
23.51
90.4% מדד 806 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.59%
10.07%
42.11%
0.54%
0.61
950.83
84.6% ישראל 811 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.17%
3.55%
9.79%
0.55%
0.02
83.2
90.3% אג"ח 813 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.83%
18.23%
80.73%
0.6%
0.69
2294.71
95.8% מניות 814 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.39%
408.74
92.1% כללי 820 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.87%
16.13%
38.41%
0.56%
0.95
884.17
96.7% חו"ל 818 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.5%
26.94%
86.56%
0.56%
0.94
882.79
98.4% מניות 817 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.38%
4.37%
5.42%
0.57%
-0.53
65.13
98.4% שיקלי 815 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.36%
4.19%
4.70%
0.55%
-0.83
72.43
100.0% שיקלי 858 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.04%
6.27%
23.92%
0.42%
0.35
58.35
85.0% כללי 857 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.11%
6.06%
26.99%
0.62%
0.42
10044.33
75.1% כללי 828 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.03%
5.04%
17.22%
0.84%
0.22
82.76
91.0% כללי 827 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.4%
0.14%
2.12%
0.54%
-0.47
72.12
99.1% אג"ח 859 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.49%
13.97%
24.13%
0.53%
0.7
375.57
96.5% ללא סיווג 862 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.01%
10.47%
49.77%
0.47%
0.51
314.87
93.5% מניות 863 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.46%
13.91%
25.14%
0.53%
0.72
431.99
96.6% ללא סיווג 868 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.39%
0.08%
2.10%
0.64%
-0.47
150.71
99.1% אג"ח 865 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.36%
4.15%
4.68%
0.53%
-0.85
182.44
100.0% שיקלי 864 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
10.61%
49.40%
0.5%
0.51
968.02
93.6% מניות 869 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.28%
8.34%
18.62%
0.5%
0.25
46.01
95.6% כללי 872 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.35%
6.18%
27.86%
0.51%
0.57
3723.68
76.4% אג"ח 874 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.35%
8.05%
35.64%
0.57%
0.62
14933.84
78.4% כללי 880 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.34%
12.03%
50.74%
0.45%
0.5
932.5
90.7% מניות 877 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.01%
3.00%
8.91%
0.5%
-0.03
113.77
92.2% שיקלי 876 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.45%
5.02%
18.83%
0.58%
0.47
171.29
84.0% אג"ח 881 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.48%
12.00%
50.72%
0.49%
0.49
1551.77
89.2% מניות 883 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.13%
271.1
91.0% כללי 885 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.31%
8.07%
32.73%
0.71%
0.54
1045.5
83.3% כללי 886 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.33%
9.68%
36.87%
0.61%
0.6
7201.17
89.5% כללי 962 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.35%
9.49%
49.37%
0.59%
0.46
907.51
83.0% מניות 961 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.31%
3.95%
4.79%
0.43%
-1.24
217.74
95.9% שיקלי 948 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.22%
8.12%
30.04%
0.45%
0.53
18.63
87.2% כללי 923 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.39%
9.38%
48.66%
0.62%
0.45
1798.24
82.6% מניות 968 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.32%
6.62%
33.31%
0.68%
0.54
13623.11
74.2% כללי 964 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.89%
18.51%
80.46%
0.63%
0.7
5753.11
96.1% מניות 963 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.43%
6.21%
33.63%
0.44%
0.6
70.66
83.8% כללי 969 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.24%
3.80%
10.32%
0.59%
0.05
85.12
88.3% אג"ח 972 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.04%
2.67%
4.02%
0.56%
-0.33
40.56
95.9% אג"ח 973 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.18%
7.05%
25.01%
0.65%
0.53
4106.3
85.6% אג"ח 1035 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.73%
14.48%
30.45%
0.52%
0.73
732.58
88.8% ללא סיווג 1034 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.12%
1.00%
12.06%
0.82%
0.02
3.16
86.1% כללי 1008 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
2.11%
18.39%
48.25%
0.57%
0.54
353.08
99.2% מניות 989 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.58%
15.83%
63.13%
0.63%
0.66
3077.49
93.3% מניות 1036 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.12%
4.41%
12.25%
0.53%
0.2
490.31
86.0% אג"ח 1037 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.19%
7.01%
25.15%
0.72%
0.54
4798.26
85.6% אג"ח 1038 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.1%
7.37%
46.21%
0.59%
0.37
76.96
94.0% מניות 1079 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.3%
5.37%
9.43%
0.59%
0.05
122.82
88.5% אג"ח 1078 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.12%
6.28%
17.52%
0.63%
0.36
218.59
90.5% כללי 1039 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.5%
6.28%
10.62%
0.74%
0.14
155.28
88.9% אג"ח 1084 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.72%
8.81%
48.75%
0.65%
0.41
95.27
91.8% מניות 1085 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.33%
6.93%
25.46%
0.72%
0.33
38084.4
80.2% כללי 1093 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.3%
4.51%
20.66%
0.64%
0.38
2572.56
74.5% אג"ח 1100 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.49%
5.62%
7.59%
0.69%
-0.02
15.71
91.5% אג"ח 1095 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.42%
6.88%
30.07%
0.66%
0.43
543.99
86.2% כללי 1094 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.32%
4.57%
16.48%
0.8%
0.33
48.97
88.6% אג"ח 1107 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.39%
4.10%
4.66%
0.57%
-1.01
151.31
99.5% שיקלי 1114 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.06%
3.13%
10.38%
0.48%
0.03
733.35
75.1% אג"ח 1147 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.11%
3.56%
9.81%
0.57%
0.02
80.59
88.4% כללי 1145 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.08%
6.23%
23.59%
0.32%
0.32
109.41
90.2% כללי 1144 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.17%
6.33%
19.36%
1.83%
0.3
124.03
87.7% כללי 1154 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מטרה אחרת
0.03%
5.97%
24.30%
0.41%
0.34
13.49
92.5% כללי 1161 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.38%
5.50%
21.31%
0.63%
0.39
882.74
78.9% אג"ח 1190 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.37%
7.15%
34.77%
0.44%
0.74
365.36
71.8% כללי 1182 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ קרנות השתלמות
0.32%
9.86%
35.63%
0.7%
0.62
17933.28
87.6% כללי 1162 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.13%
2.14%
87.49%
1.33%
0.69
68.43
42.3% כללי 1192 לאומי קמ"פ בע"מ מרכזית לפיצויים
0.12%
2.21%
-0.11%
0.5%
-0.79
24.24
100.0% אג"ח 1209 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.14%
2.67%
0.91%
0.45%
-0.72
40.35
98.2% אג"ח 1210 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.08%
9.64%
45.27%
0.5%
0.43
492.06
90.6% מניות 1256 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.4%
4.65%
19.64%
0.55%
0.65
581.67
78.9% אג"ח 1240 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
1.49%
28.29%
83.98%
0.51%
0.88
7.06
97.1% מניות 1211 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.28%
4.76%
11.74%
0.33%
0.28
105.64
91.4% אג"ח 1257 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות
1.61%
18.55%
49.68%
0.34%
0.57
36.25
95.0% מניות 1258 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות
0.97%
18.10%
52.35%
0.6%
0.55
7.73
97.7% מניות 1262 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות
0.12%
5.35%
17.10%
0.57%
0.39
25.44
89.2% כללי 1276 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.48%
7.79%
28.45%
0.72%
0.34
872.09
82.4% כללי 1290 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.05%
2.33%
5.97%
0.83%
-0.21
18.25
99.9% כללי 1284 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.0%
0.0
כללי 1282 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ מרכזית לפיצויים
0.0%
4.90%
20.00%
0.3%
0.31
469.17
76.1% כללי 1280 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.03%
4.41%
15.21%
0.22%
0.16
97.45
94.2% כללי 1304 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.11%
6.48%
24.72%
1.31%
0.37
28.47
84.3% כללי 1296 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.18%
10.16%
47.94%
0.23%
0.46
114.79
91.6% מניות 1294 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.09%
3.63%
9.88%
0.25%
0.07
88.78
97.4% אג"ח 1309 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.01%
4.30%
11.65%
0.49%
0.25
55.14
85.4% אג"ח 1316 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.42%
16.33%
54.00%
0.48%
0.59
26.11
94.4% מניות 1317 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.68%
16.75%
50.50%
0.35%
0.58
20.57
97.9% מניות 1318 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות
0.39%
4.10%
4.81%
0.49%
-0.89
105.78
99.5% שיקלי 1343 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.17%
2.25%
9.20%
0.54%
-0.07
218.46
77.2% אג"ח 1335 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.38%
4.29%
5.39%
0.47%
-0.64
295.14
99.8% שיקלי 1334 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.13%
4.35%
13.23%
0.73%
0.26
295.24
85.5% אג"ח 1319 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.15%
6.77%
42.44%
0.54%
0.37
1491.19
91.1% מניות 1350 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.17%
2.95%
11.21%
0.58%
0.06
245.7
86.4% אג"ח 1348 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.38%
0.0%
0.0
אג"ח 1344 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.46%
4.80%
6.80%
0.55%
0.5
274.82
85.8% שיקלי 1351 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.34%
5.32%
25.52%
0.53%
0.66
2650.25
77.9% מתמחה אחר 1353 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.37%
-0.29%
-0.12%
0.28%
-0.52
379.71
99.6% כללי 1359 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.04%
1.66%
3.88%
0.59%
-0.43
104.23
97.2% אג"ח 1360 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.11%
1.85%
4.89%
0.53%
-0.3
132.59
90.3% שיקלי 1368 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.12%
9.93%
46.49%
0.45%
0.44
167.04
91.6% מניות 1364 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.06%
1.82%
3.37%
0.71%
-0.46
124.9
97.1% אג"ח 1361 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.25%
0.99%
1.88%
0.64%
-0.52
197.11
96.0% שיקלי 1369 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.36%
4.22%
5.58%
0.46%
-0.61
238.88
93.6% שיקלי 1370 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.26%
3.67%
5.34%
0.56%
-0.57
4.94
97.2% כללי 1372 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.27%
4.14%
18.49%
0.64%
0.41
786.42
88.9% אג"ח 1376 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.62%
11.89%
35.95%
0.64%
0.34
2703.9
90.5% מניות 1375 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.36%
-0.24%
0.53%
0.49%
-0.48
35.36
98.7% כללי 1374 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.61%
12.04%
35.68%
0.71%
0.34
6070.08
90.1% מניות 1377 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.25%
3.93%
17.53%
0.7%
0.35
681.15
86.3% אג"ח 1378 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.02%
6.63%
11.20%
0.35%
0.15
62.58
93.2% אג"ח 1384 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות
0.31%
3.97%
5.65%
0.59%
-0.83
431.01
97.7% שיקלי 1394 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.05%
3.02%
12.37%
0.59%
0.13
185.34
94.9% אג"ח 1387 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.09%
2.76%
12.01%
0.45%
0.11
85.07
96.4% אג"ח 1386 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
4.84%
14.87%
0.6%
0.74
21.09
90.2% אג"ח 1385 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות
0.15%
3.66%
3.72%
0.38%
-0.51
31.57
97.4% אג"ח 1404 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
0.14%
3.45%
13.76%
0.73%
0.22
236.73
96.3% אג"ח 1399 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.33%
4.16%
5.69%
0.68%
-0.95
392.58
97.5% שיקלי 1398 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.15%
3.31%
12.60%
0.63%
0.13
233.74
98.6% אג"ח 1395 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.46%
4.67%
6.75%
0.47%
-0.08
10.61
88.2% כללי 1405 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.43%
0.0%
0.0
אג"ח 1408 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.89%
17.22%
58.55%
0.47%
0.69
428.8
94.3% מניות 1409 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.19%
-0.93%
6.26%
0.19%
-0.35
172.18
75.1% אג"ח 1410 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.48%
3.24%
16.42%
0.81%
0.23
15.37
86.2% אג"ח 1417 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.48%
4.18%
3.83%
0.51%
-0.33
3.9
97.1% כללי 1413 אנליסט קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.11%
2.72%
3.52%
0.54%
-0.36
19.89
95.9% אג"ח 1412 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.25%
8.52%
43.06%
0.2%
0.41
754.0
84.5% מניות 1411 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.24%
3.03%
5.21%
0.4%
-0.23
35.55
98.1% אג"ח 1438 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.32%
3.82%
5.37%
0.38%
-0.16
22.76
90.5% אג"ח 1434 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.11%
5.34%
12.41%
0.49%
0.19
8.89
96.7% אג"ח 1433 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ קרנות השתלמות
0.4%
4.15%
1.69%
0.48%
-0.49
25.49
97.8% שיקלי 1430 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.05%
2.67%
5.54%
0.32%
-0.22
56.26
95.2% אג"ח 1451 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות
0.21%
9.95%
43.70%
0.47%
0.42
51.11
91.6% מניות 1446 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.09%
1.06%
2.71%
0.52%
-0.35
58.89
92.7% אג"ח 1445 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.19%
3.77%
6.19%
0.45%
-0.24
11.06
97.5% אג"ח 1441 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.31%
14.43%
40.88%
0.32%
0.44
46.09
95.3% מניות 1452 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות
0.98%
18.77%
44.16%
0.47%
0.52
3.28
95.4% מניות 1454 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות
0.15%
2.54%
5.01%
0.46%
-0.26
3.57
92.7% כללי 1455 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
2.60%
5.66%
0.35%
-0.24
10.25
96.8% אג"ח 1472 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.08%
3.65%
5.29%
0.75%
-0.22
1.45
92.2% אג"ח 1471 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.25%
4.18%
6.88%
0.28%
-0.04
29.41
95.3% כללי 1456 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.34%
4.07%
5.98%
0.44%
-0.18
31.24
90.1% אג"ח 1476 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
0.87%
11.30%
41.26%
0.47%
0.38
9.12
92.1% מניות 1477 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.5%
5.30%
12.63%
0.52%
0.16
80.12
79.1% אג"ח 1484 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.00%
0.26%
-3.06
3046.12
75.0% כללי 1487 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.24%
-3.06
6936.12
67.3% כללי 1486 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.21%
0.79%
7.57%
0.6%
-0.21
160.57
76.8% אג"ח 1485 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.00%
0.22%
-2.84
592.08
62.2% כללי 1514 סלייס גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.00%
0.25%
-2.84
100.3
74.6% כללי 1515 סלייס גמל בע"מ קרנות השתלמות
1.17%
11.22%
35.37%
0.45%
0.33
9.78
91.0% מניות 1522 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.07%
6.38%
22.26%
0.74%
0.33
407.67
99.5% הלכתי 1523 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.03%
3.05%
8.72%
0.7%
-0.04
6.04
93.9% שיקלי 1528 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
2.1%
18.45%
56.28%
0.45%
0.59
32.61
94.6% מניות 1526 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
6.29%
21.56%
0.59%
0.32
182.4
99.5% הלכתי 1524 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.04%
6.29%
20.31%
0.55%
0.29
108.76
98.5% הלכתי 1533 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.01%
6.52%
19.77%
0.59%
0.28
268.57
99.0% הלכתי 1534 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.38%
4.37%
5.33%
0.56%
-0.57
92.46
98.3% שיקלי 1535 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
19.76%
0.31%
0.26
349.24
89.2% כללי 1541 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
194.47
95.3% כללי 1539 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
1.24%
19.23%
60.67%
0.55%
0.82
173.51
99.4% מניות 1537 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
1.28%
19.70%
60.71%
0.5%
0.83
117.94
99.4% מניות 1536 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.22%
3.52%
5.97%
0.54%
-0.15
0.13
100.0% אג"ח 1820 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות
0.65%
9.08%
20.03%
0.47%
0.34
907.84
99.8% אג"ח 1692 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
2.22%
39.57%
75.54%
0.46%
0.79
1098.77
98.8% מניות 1689 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
41.82%
0.32%
0.53
341.93
92.7% כללי 1542 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.45%
12.00%
24.23%
0.72%
0.41
175.46
98.9% הלכתי 2017 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.38%
4.42%
5.63%
0.6%
-0.78
29.37
100.0% שיקלי 2008 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.64%
10.04%
22.69%
0.1%
0.33
25.75
98.5% כללי 1912 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
2.38%
4.28%
0.14%
0.0
מניות 1821 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.17%
-3.06
1326.27
79.3% כללי 2023 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.00%
0.23%
-3.06
609.58
72.4% כללי 2024 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.08%
8.49%
19.50%
0.15%
0.29
988.23
98.3% הלכתי 2035 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
0.36%
7.11%
20.11%
0.64%
0.29
299.28
99.9% הלכתי 2048 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.08%
2.52%
5.06%
0.14%
-0.24
9.01
97.8% אג"ח 2038 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
0.07%
8.02%
19.19%
0.15%
0.29
257.86
98.0% הלכתי 2037 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
-0.08%
2.35%
4.55%
0.14%
-0.27
14.48
97.1% אג"ח 2036 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.32%
-3.06
1059.16
81.4% כללי 2100 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.31%
-3.06
1903.84
72.9% כללי 2098 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.99%
17.19%
10.43%
0.76%
0.44
47.91
91.2% הלכתי 2058 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
2.05%
12.80%
7.67%
0.59%
0.23
26.79
91.1% הלכתי 2049 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.04%
3.48%
9.40%
0.52%
-0.02
164.58
83.0% אג"ח 2115 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.00%
0.35%
-2.84
1886.38
70.6% כללי 2235 סלייס גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.00%
0.34%
-2.84
353.77
67.1% כללי 2236 סלייס גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.35%
9.27%
29.59%
0.24%
0.54
62.75
89.7% מדרגות 7206 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.35%
9.45%
33.00%
0.24%
0.48
1819.13
85.8% מדרגות 7205 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.02%
13.74%
37.97%
0.74%
0.59
5.77
88.3% מתמחה אחר 2254 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.5%
6.58%
15.95%
0.71%
0.28
10.05
90.8% אג"ח 2252 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.34%
7.00%
17.88%
0.24%
0.38
97.7
90.2% מדרגות 7207 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.48%
9.17%
24.65%
0.34%
0.32
18.86
90.0% מדרגות 7209 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.5%
8.76%
24.45%
0.34%
0.41
1379.86
80.6% מדרגות 7210 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.3%
5.05%
9.39%
0.34%
0.02
24.93
90.4% מדרגות 7211 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0
מדרגות 7220 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים
0.45%
12.62%
27.84%
0.74%
0.54
234.35
88.1% מדרגות 7219 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים
0.0
מדרגות 7218 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים
0.29%
8.49%
37.16%
0.52%
0.56
2389.7
81.4% מדרגות 7215 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.51%
8.06%
46.40%
0.44%
1.04
2219.98
64.7% מדרגות 7228 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.04%
5.64%
12.73%
0.7%
0.19
1.3
96.2% מדרגות 7223 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.62%
8.26%
24.70%
0.71%
0.44
179.23
87.5% מדרגות 7222 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.3%
9.05%
23.57%
0.7%
0.38
5.5
96.6% מדרגות 7221 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.48%
9.77%
20.94%
0.58%
0.39
45.63
93.9% מדרגות 7233 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.72%
14.03%
34.93%
0.6%
0.59
91.49
92.5% מדרגות 7232 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.88%
14.98%
36.51%
0.76%
0.55
26.31
93.8% מדרגות 7231 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.39%
5.75%
17.82%
0.44%
0.4
139.98
68.7% מדרגות 7229 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.23%
5.57%
12.93%
0.21%
0.16
11.17
97.7% מדרגות 7240 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.68%
12.24%
29.94%
0.21%
0.48
108.69
96.7% מדרגות 7242 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.99%
10.92%
31.58%
0.21%
0.62
2632.97
87.1% מדרגות 7243 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.17%
5.79%
13.40%
0.21%
0.19
14.65
97.3% מדרגות 7244 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
4.48%
0.55%
מתמחה אחר 7253 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.68%
12.05%
28.92%
0.21%
0.46
82.86
96.8% מדרגות 7246 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.0%
10.98%
32.95%
0.21%
0.65
1830.71
86.0% מדרגות 7245 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
4.15%
0.56%
מתמחה אחר 7254 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.36%
7.17%
21.01%
0.5%
0.31
46.99
99.9% כללי 7256 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.26%
6.14%
12.06%
0.38%
0.21
13.08
95.0% אג"ח 7635 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
0.28%
7.29%
23.41%
0.67%
0.29
4886.2
84.2% כללי 7798 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.62%
12.13%
35.37%
0.62%
0.34
3717.57
91.2% מניות 7799 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.23%
4.99%
19.92%
0.67%
0.34
871.24
85.3% אג"ח 7800 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.34%
3.67%
16.16%
0.65%
0.25
164.61
87.6% אג"ח 7801 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.82%
17.88%
78.27%
0.65%
0.67
2401.99
95.9% מניות 7836 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.33%
10.27%
36.48%
0.64%
0.6
1541.83
92.5% כללי 7834 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.37%
4.44%
5.70%
0.65%
-0.86
73.88
100.0% שיקלי 7802 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.16%
3.62%
7.31%
0.65%
-0.08
29.82
93.5% אג"ח 7837 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.38%
4.38%
5.46%
0.59%
-0.51
30.82
99.0% שיקלי 7839 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.84%
15.81%
36.81%
0.63%
0.93
300.41
96.9% חו"ל 7842 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.36%
9.58%
27.45%
0.66%
0.49
10.35
100.0% כללי 7843 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.33%
12.17%
48.48%
0.54%
0.48
477.7
89.6% מניות 7860 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.38%
4.01%
4.88%
0.52%
-0.89
32.52
96.3% שיקלי 7861 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.32%
4.44%
14.73%
0.57%
0.29
49.82
85.8% אג"ח 7862 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.4%
2.54%
16.72%
0.5%
0.16
2.14
100.0% מדד 7892 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
2.23%
39.84%
77.76%
0.52%
0.8
353.12
98.8% מניות 7867 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.06%
6.68%
22.92%
0.66%
0.36
45.3
99.5% הלכתי 7863 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.2%
4.29%
0.81%
1.02
100.0% מדד 7893 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
מדד 7894 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.07%
6.19%
0.86%
96.24
69.6% אג"ח 7897 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
2.17%
28.12%
0.32%
13.27
100.0% מדד 7896 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.26%
0.78%
2.13%
0.5%
-0.51
0.43
90.4% מדד 7895 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
מניות 7898 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
אג"ח 7899 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.89%
9.32%
0.94%
11.37
59.6% כללי 7900 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.28%
3.92%
16.86%
0.66%
0.26
78.54
82.4% אג"ח 7905 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
אג"ח 7902 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
שיקלי 7901 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.34%
5.26%
18.65%
0.63%
0.3
234.97
80.9% אג"ח 7906 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-2.68%
10.06%
41.01%
0.57%
0.42
200.63
67.8% מניות 7907 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.33%
6.81%
29.97%
0.64%
0.44
1676.64
76.6% כללי 7908 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.39%
0.15%
2.82%
0.67%
-0.44
8.99
99.1% אג"ח 7932 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.37%
4.20%
4.77%
0.63%
-0.8
18.21
100.0% שיקלי 7931 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.29%
9.83%
25.25%
0.58%
0.42
88.17
79.3% כללי 7909 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.42%
14.09%
26.37%
0.63%
0.75
77.92
96.6% חו"ל 7933 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.04%
10.50%
49.27%
0.61%
0.5
212.29
93.8% מניות 7934 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.38%
7.11%
20.86%
0.67%
0.3
40.16
99.9% הלכתי 7937 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.11%
7.10%
28.14%
0.64%
0.47
510.94
77.1% כללי 7936 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.16%
4.34%
12.64%
0.64%
0.11
52.61
82.3% אג"ח 7935 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.85%
0.91%
13.20%
0.68%
0.12
65.08
95.1% מניות 7957 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
1.89%
24.91%
85.08%
0.72%
1.01
1031.9
94.2% מניות 7958 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.15%
3.28%
7.83%
0.64%
-0.06
8.6
94.5% אג"ח 7960 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.34%
4.33%
5.62%
0.73%
-0.45
60.46
100.0% שיקלי 7963 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.23%
0.68%
-0.07%
0.69%
-0.57
10.45
96.8% אג"ח 7962 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.54%
-1.00%
3.35%
0.71%
-0.36
25.51
94.4% אג"ח 7961 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.37%
9.98%
44.74%
0.65%
0.44
259.01
83.5% מניות 7975 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.33%
8.21%
31.14%
0.57%
0.5
1538.84
80.7% כללי 7978 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.92%
13.23%
28.52%
0.55%
0.48
133.59
99.9% כללי 7979 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.76%
4.90%
15.73%
0.57%
0.25
61.47
91.4% אג"ח 7981 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.26%
5.74%
23.45%
0.57%
0.47
206.31
84.4% אג"ח 7980 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.26%
5.99%
16.96%
0.64%
0.26
79.87
92.0% אג"ח 7986 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.01%
6.01%
28.11%
0.66%
0.41
1515.55
80.6% כללי 7988 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.01%
3.46%
10.20%
0.66%
0.0
27.52
88.3% אג"ח 7989 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.27%
1.78%
5.36%
0.66%
-0.33
9.04
96.9% אג"ח 7990 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.14%
6.63%
41.53%
0.65%
0.36
441.28
91.3% מניות 7991 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.02%
6.69%
18.89%
0.67%
0.26
25.62
98.9% הלכתי 7994 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.47%
4.84%
6.23%
0.61%
0.2
29.96
87.9% שיקלי 7993 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.07%
4.44%
15.99%
0.63%
0.21
170.73
82.1% אג"ח 7992 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
2.05%
18.15%
22.29%
0.62%
1.09
13.12
91.0% הלכתי 8004 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.16%
4.09%
12.61%
0.49%
0.1
122.01
82.6% אג"ח 8012 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.3%
10.02%
30.36%
0.35%
0.53
324.96
90.5% כללי 8056 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.58%
7.98%
29.36%
0.57%
0.49
1654.64
78.1% כללי 8211 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.28%
5.22%
13.01%
0.6%
0.16
56.66
91.3% אג"ח 8129 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.21%
5.11%
12.40%
0.55%
0.12
50.24
90.7% אג"ח 8128 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.15%
0.0%
0.0
אג"ח 8058 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.27%
3.48%
2.94%
0.22%
-0.44
2.55
100.0% אג"ח 8339 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
0.29%
3.36%
3.98%
0.18%
-0.4
1.2
100.0% אג"ח 8382 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
0.61%
8.76%
16.12%
0.22%
0.29
212.86
99.7% הלכתי 8394 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
0.46%
5.97%
17.40%
0.6%
0.28
151.51
86.2% אג"ח 8521 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.51%
5.29%
13.07%
0.56%
0.14
127.07
85.4% אג"ח 8520 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.61%
8.50%
16.37%
0.18%
0.3
9.17
99.7% הלכתי 8395 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
0.17%
6.26%
17.94%
0.57%
0.25
197.98
78.7% מדרגות 8624 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.59%
16.13%
65.43%
0.69%
0.67
5771.58
94.0% מניות 8563 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.27%
6.04%
11.81%
0.61%
0.12
25.24
99.6% הלכתי 8523 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.96%
14.88%
50.79%
0.55%
0.53
572.74
88.0% מניות 8522 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.42%
9.88%
26.98%
0.6%
0.43
552.21
80.1% כללי 8629 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.07%
6.29%
25.53%
0.56%
0.37
1130.25
74.7% כללי 8675 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.05%
2.22%
5.79%
0.53%
-0.2
45.36
90.9% אג"ח 8678 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.4%
4.18%
4.66%
0.57%
-0.99
32.41
99.5% שיקלי 8693 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
5.52%
15.84%
0.56%
0.21
60.12
98.1% אג"ח 8684 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.94%
13.64%
49.62%
0.52%
0.65
239.81
99.5% מניות 8683 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.26%
5.91%
17.43%
0.43%
0.28
261.13
92.0% אג"ח 8679 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.29%
0.15%
-0.75%
0.66%
-0.61
28.02
96.8% אג"ח 8697 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.53%
-0.82%
3.09%
0.66%
-0.36
40.84
94.9% אג"ח 8696 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.8%
0.83%
13.30%
0.69%
0.12
100.35
94.5% מניות 8695 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.09%
3.36%
8.40%
0.63%
-0.05
29.3
95.5% אג"ח 8698 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.34%
4.38%
5.69%
0.65%
-0.34
175.64
100.0% שיקלי 8699 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.81%
1.38%
18.46%
0.73%
0.16
94.48
94.8% מניות 8701 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.12%
3.22%
7.79%
0.68%
-0.06
18.13
94.9% אג"ח 8704 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.27%
0.48%
-1.53%
0.71%
-0.64
26.12
97.3% אג"ח 8703 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.52%
-0.80%
2.14%
0.71%
-0.39
61.71
94.7% אג"ח 8702 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.33%
4.25%
5.52%
0.69%
-0.64
153.07
100.0% שיקלי 8705 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.52%
3.67%
14.14%
0.59%
0.1
34.83
99.4% הלכתי 8716 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.1%
7.43%
22.23%
0.57%
0.33
10.97
77.4% כללי 8765 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.88%
15.68%
37.74%
0.59%
0.97
1061.79
96.9% ללא סיווג 8779 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.31%
4.54%
7.63%
0.54%
-0.05
21.99
83.2% אג"ח 8766 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.27%
6.31%
23.72%
0.51%
0.46
479.41
82.9% אג"ח 8885 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.22%
-3.06
121.57
89.0% כללי 8888 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.61%
7.54%
16.97%
0.01%
0.34
67.08
99.9% הלכתי 9113 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.04%
4.31%
10.56%
0.48%
0.09
13.07
94.1% אג"ח 8891 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.23%
-3.06
106.66
93.0% כללי 8890 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.4%
10.04%
12.43%
0.01%
0.36
17.0
95.8% הלכתי 9303 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.17%
5.94%
20.14%
0.01%
0.27
25.21
97.1% כללי 9414 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.11%
260.27
83.7% כללי 9418 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
1.82%
24.38%
81.18%
0.72%
0.96
1674.43
93.5% מניות 9451 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.09%
4.02%
12.14%
0.0%
0.06
398.99
97.6% מודל חכ"מ אחר 9421 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.29%
11.21%
37.41%
0.0%
0.54
214.4
95.5% מניות 9420 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
1.86%
24.60%
81.99%
0.68%
0.97
1022.15
94.0% מניות 9452 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.41%
4.33%
5.09%
0.86%
-0.73
2.87
100.0% שיקלי 9475 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
1.44%
18.29%
54.03%
0.38%
0.6
31.57
97.7% מניות 9479 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
0.14%
6.42%
22.04%
0.6%
0.42
25.73
89.1% כללי 9491 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.0%
5.21%
0.0%
-0.1
0.0
כללי 9484 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.29%
7.97%
24.32%
0.68%
0.38
190.3
89.1% הלכתי 9528 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.3%
6.75%
30.44%
0.63%
0.47
4336.9
73.3% מדרגות 9529 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מדרגות 9552 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.36%
5.82%
13.26%
0.41%
0.18
112.43
95.5% מדרגות 9625 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.32%
7.72%
23.05%
0.01%
0.37
2086.61
99.5% הלכתי 9555 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.16%
6.24%
16.61%
0.13%
0.33
1.44
90.1% מדרגות 9553 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.67%
11.37%
30.65%
0.53%
0.5
64.28
91.0% כללי 9638 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.59%
8.44%
17.77%
0.53%
0.37
41.46
92.9% אג"ח 9639 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.11%
4.04%
22.72%
0.51%
0.35
3350.09
76.2% מדרגות 9653 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.06%
5.40%
29.00%
0.51%
0.41
3772.5
78.6% מדרגות 9652 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.06%
5.69%
33.18%
0.53%
0.44
2544.2
78.1% מדרגות 9651 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.03%
3.67%
15.15%
0.59%
0.17
1807.51
77.9% אג"ח 9662 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.62%
1.99%
9.83%
0.68%
0.03
15.29
95.1% כללי 9676 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.61%
2.65%
11.89%
0.64%
0.07
9.38
94.3% כללי 9677 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.24%
6.92%
20.71%
0.58%
0.37
817.67
93.9% מדרגות 9732 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.28%
9.88%
35.81%
0.58%
0.58
2512.91
92.9% מדרגות 9731 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.42%
11.54%
42.13%
0.6%
0.6
1922.84
92.3% מדרגות 9730 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.05%
5.92%
29.59%
0.4%
0.48
6223.3
76.3% מדרגות 9742 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.02%
6.14%
30.92%
0.56%
0.45
2111.16
78.3% מדרגות 9744 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.08%
3.81%
19.83%
0.54%
0.32
3051.8
76.0% מדרגות 9745 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
7.67%
32.91%
0.48%
0.5
1436.75
76.4% מדרגות 9779 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.73%
7.42%
18.93%
0.44%
0.39
127.16
88.3% מדרגות 9756 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
1.54%
13.34%
29.41%
0.45%
0.4
22.96
92.1% מדרגות 9755 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
0.12%
6.84%
30.82%
0.49%
0.53
2869.85
75.3% מדרגות 9780 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.12%
5.41%
21.57%
0.47%
0.36
1464.8
78.9% מדרגות 9781 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.34%
7.35%
22.75%
0.4%
0.28
425.31
86.3% מדרגות 9783 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.19%
7.23%
31.86%
0.3%
0.43
583.32
77.8% מדרגות 9789 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.2%
5.20%
13.03%
0.4%
0.16
81.5
94.0% מדרגות 9785 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.26%
5.16%
15.91%
0.4%
0.2
13.98
93.0% מדרגות 9784 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.19%
7.03%
24.84%
0.19%
0.36
65.48
89.4% מדרגות 9790 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.14%
4.97%
16.24%
0.21%
0.2
21.6
88.6% מדרגות 9791 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.13%
6.14%
27.30%
0.61%
0.42
4189.61
74.5% מדרגות 9792 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.51%
3.26%
12.04%
0.55%
0.06
47.17
99.0% הלכתי 9795 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.08%
4.78%
17.78%
0.45%
0.26
1594.46
81.1% מדרגות 9794 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.1%
6.91%
30.49%
0.54%
0.41
1277.45
75.6% מדרגות 9793 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.32%
7.42%
34.34%
0.22%
0.47
1508.38
78.5% מדרגות 9796 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.23%
6.94%
24.68%
0.22%
0.36
57.71
88.5% מדרגות 9797 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.14%
4.89%
15.89%
0.21%
0.19
67.5
89.6% מדרגות 9798 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.12%
4.94%
16.18%
0.24%
0.21
23.85
90.1% מדרגות 9801 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.22%
6.98%
24.99%
0.24%
0.36
30.81
88.8% מדרגות 9800 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.25%
7.42%
33.05%
0.3%
0.45
874.55
80.4% מדרגות 9799 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
2.05%
0.47%
0.0
אג"ח 9802 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.68%
3.75%
14.75%
0.46%
0.15
17.48
91.2% אג"ח 9803 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.54%
10.06%
27.76%
0.44%
0.55
1.39
94.8% מדרגות 9817 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מניות 9818 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.41%
9.33%
21.71%
0.29%
0.27
186.81
95.1% מדרגות 9844 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.34%
6.74%
22.11%
0.29%
0.3
404.88
88.4% מדרגות 9845 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.25%
6.19%
18.43%
0.29%
0.31
157.51
93.8% מדרגות 9846 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.35%
7.88%
35.52%
0.41%
0.66
2037.08
84.8% מדרגות 9892 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.32%
11.69%
32.70%
0.21%
0.58
68.41
86.1% מדרגות 9854 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.48%
11.78%
45.69%
0.41%
0.59
32.96
97.9% מדרגות 9893 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.35%
7.14%
20.47%
0.01%
0.3
107.56
99.9% הלכתי 9895 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.12%
4.61%
17.54%
0.0%
0.25
459.45
78.5% מודל חכ"מ אחר 9896 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.08%
9.27%
27.67%
0.62%
0.38
112.04
75.0% מדרגות 9905 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.02%
10.53%
46.34%
0.01%
0.49
92.59
90.9% מודל חכ"מ אחר 9898 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.13%
6.89%
26.00%
0.01%
0.41
102.58
79.1% מודל חכ"מ אחר 9897 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.42%
3.92%
5.39%
0.57%
-0.62
237.59
95.8% שיקלי 9906 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.36%
6.26%
35.67%
0.64%
0.49
8829.26
72.6% מדרגות 9916 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
8.17%
23.68%
0.6%
0.36
322.47
76.9% מדרגות 9917 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.45%
8.37%
25.15%
0.39%
0.52
153.15
86.9% מדרגות 9921 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.62%
9.53%
30.82%
0.39%
0.53
892.61
80.0% מדרגות 9920 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.74%
11.55%
33.84%
0.39%
0.49
39.0
92.9% מדרגות 9922 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ תגמולים ואישית לפיצויים
1.32%
10.82%
31.87%
0.5%
0.56
591.63
80.6% מדרגות 9930 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
0.76%
9.25%
26.71%
0.45%
0.43
1060.43
77.9% מדרגות 9935 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.52%
8.28%
22.47%
0.45%
0.33
14.42
89.8% מדרגות 9936 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.31%
9.85%
35.67%
0.64%
0.61
9478.27
88.3% מדרגות 9940 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.39%
10.99%
40.71%
0.64%
0.63
2671.73
90.9% מדרגות 9939 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.7%
8.90%
22.87%
0.38%
0.29
56.71
88.1% מדרגות 9938 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.53%
7.60%
15.11%
0.45%
0.28
31.09
93.0% מדרגות 9937 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.59%
8.97%
27.77%
0.38%
0.48
1754.78
83.3% מדרגות 9943 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.44%
6.18%
14.19%
0.38%
0.19
84.05
89.6% מדרגות 9942 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.18%
7.09%
21.78%
0.64%
0.43
2516.95
91.2% מדרגות 9941 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.37%
7.83%
27.45%
0.69%
0.32
5537.13
81.7% מדרגות 9950 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.35%
6.40%
25.64%
0.66%
0.34
31129.14
79.0% מדרגות 9951 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.27%
5.37%
21.94%
0.65%
0.34
9651.93
81.1% מדרגות 9952 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.28%
10.58%
33.33%
0.43%
0.49
29.89
95.9% מדרגות 9953 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.61%
7.49%
29.28%
0.59%
0.48
143.68
77.4% מדרגות 9957 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מדרגות 9956 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.63%
8.63%
18.68%
0.43%
0.42
48.8
93.3% מדרגות 9955 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.34%
9.55%
28.24%
0.45%
0.49
856.15
83.0% מדרגות 9954 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.68%
6.60%
14.49%
0.47%
0.23
33.73
89.9% מדרגות 9964 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.51%
7.06%
29.59%
0.47%
0.53
996.05
75.8% מדרגות 9963 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.72%
9.16%
25.69%
0.47%
0.36
28.62
90.7% מדרגות 9962 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מדרגות 9958 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.22%
7.04%
19.29%
0.01%
0.28
105.44
99.9% הלכתי 11320 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.41%
7.07%
29.00%
0.01%
0.41
136.37
81.0% מודל חכ"מ אחר 11312 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.11%
12.91%
46.06%
0.01%
0.49
183.17
73.9% מודל חכ"מ אחר 11311 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.24%
3.85%
13.76%
0.0%
0.15
812.14
83.3% מודל חכ"מ אחר 11310 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.22%
4.40%
13.49%
0.0%
0.19
473.51
78.1% מודל חכ"מ אחר 11321 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.12%
6.62%
26.33%
0.01%
0.4
134.34
77.8% מודל חכ"מ אחר 11322 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.24%
9.79%
47.41%
0.01%
0.45
138.03
90.9% מודל חכ"מ אחר 11323 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.19%
8.48%
23.72%
0.01%
0.33
747.68
94.8% הלכתי 11328 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.67%
12.45%
37.39%
0.01%
0.36
4584.74
92.7% מודל חכ"מ אחר 11327 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.32%
7.75%
25.35%
0.01%
0.34
1656.73
89.7% מודל חכ"מ אחר 11326 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.2%
5.79%
22.16%
0.01%
0.36
890.1
90.4% מודל חכ"מ אחר 11325 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.2%
7.43%
22.17%
0.01%
0.34
47.2
88.9% הלכתי 11335 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.53%
7.67%
18.40%
0.0%
0.37
398.67
80.8% מודל חכ"מ אחר 11343 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.86%
10.08%
14.35%
0.01%
0.19
2.65
89.8% מודל חכ"מ אחר 11344 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.32%
9.18%
35.80%
0.01%
0.54
146.74
91.5% מודל חכ"מ אחר 11366 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.24%
6.73%
19.40%
0.0%
0.34
417.21
92.5% מודל חכ"מ אחר 11365 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
2.01%
19.32%
13.80%
0.0%
0.61
55.29
91.0% הלכתי 11352 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
1.8%
16.42%
36.72%
0.0%
0.49
10.81
95.8% מודל חכ"מ אחר 11345 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
1.13%
22.78%
75.70%
0.01%
0.86
61.38
98.6% מודל חכ"מ אחר 11373 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.75%
11.29%
31.15%
0.01%
0.49
12.41
93.8% מודל חכ"מ אחר 11372 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.91%
18.43%
82.05%
0.01%
0.72
483.1
96.2% מודל חכ"מ אחר 11367 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.52%
8.82%
16.81%
0.0%
0.29
397.63
95.4% מודל חכ"מ אחר 11374 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.22%
4.70%
14.38%
0.0%
0.24
1056.71
78.0% מודל חכ"מ אחר 11375 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.03%
5.39%
26.09%
0.01%
0.39
394.59
76.8% מודל חכ"מ אחר 11376 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.33%
12.04%
49.29%
0.01%
0.48
195.73
90.3% מודל חכ"מ אחר 11387 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.29%
8.16%
28.78%
0.01%
0.46
210.84
82.8% מודל חכ"מ אחר 11386 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.27%
6.29%
21.33%
0.0%
0.4
475.52
82.9% מודל חכ"מ אחר 11385 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.27%
8.74%
48.85%
0.01%
0.46
673.35
88.9% מודל חכ"מ אחר 11377 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.08%
7.21%
22.79%
0.01%
0.34
291.07
99.4% הלכתי 11388 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד