החזרי מס

השוואת קופות גמל

לפניכם מערכת באמצעותה תוכלו להשוות בין כל מסלולי קופות גמל לפי סוג קופה: קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד. השוו לפי פרמטרים: דמי ניהול, נתוני התשואה, יתרת נכסים ועוד.. כל הנתונים נאספו ממערכת גמל-נט של רשות שוק ההון ומשרד האוצר, ביטוח וחיסכון.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

לפניכם מערכת באמצעותה תוכלו להשוות בין כל מסלולי קופות גמל לפי סוג קופה: קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה חיסכון לכל ילד. השוו לפי פרמטרים: דמי ניהול, נתוני התשואה, יתרת נכסים ועוד.. כל הנתונים נאספו ממערכת גמל-נט של רשות שוק ההון ומשרד האוצר, ביטוח וחיסכון.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

מעודכן, אפריל 2024
שם קופה חודשי שנתי 5 שנים התמחות מספר קופה תאגיד מנהל
-0.68%
6.13%
22.63%
0.61%
0.43
8237.04
72.5% אג"ח 101 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.52%
10.15%
34.69%
0.48%
0.6
14065.5
79.7% מדרגות 103 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.38%
4.69%
8.54%
0.57%
-0.08
504.33
79.3% אג"ח 117 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.82%
11.98%
32.09%
0.29%
0.52
346.86
91.9% כללי 118 אנליסט קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-3.07%
13.88%
43.79%
0.55%
0.43
823.15
90.3% מניות 127 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.1%
4.58%
10.07%
0.56%
0.0
483.27
84.0% מדד 124 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.45%
85.28
98.3% מבטיח תשואה 120 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.45%
7.20%
19.49%
0.62%
0.37
844.69
69.7% כללי 119 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.28%
4.82%
7.59%
0.5%
0.25
284.93
85.2% שיקלי 128 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.4%
4.14%
8.14%
0.68%
-0.11
214.88
83.0% כללי 152 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.37%
8.42%
28.73%
0.61%
0.5
13315.06
74.9% כללי 154 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.42%
4.85%
18.74%
0.52%
0.48
1103.04
81.2% אג"ח 223 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.52%
6.58%
19.53%
0.59%
0.34
2416.86
73.4% אג"ח 211 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.34%
5.14%
8.76%
0.62%
-0.06
445.54
81.0% אג"ח 199 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.53%
8.68%
24.46%
0.62%
0.38
1095.73
82.0% כללי 155 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.74%
6.84%
36.79%
0.0%
0.72
4643.07
65.4% כללי 229 החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.88%
9.77%
22.98%
0.34%
0.34
936.33
85.3% כללי 233 חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.49%
8.54%
26.46%
0.87%
0.4
514.62
86.0% כללי 239 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.42%
8.71%
26.29%
0.75%
0.42
836.12
86.6% כללי 241 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.39%
9.89%
26.77%
0.57%
0.4
894.45
79.4% כללי 242 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.94%
6.24%
18.21%
0.58%
0.27
8617.93
74.0% אג"ח 253 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.18%
12.41%
32.02%
0.18%
0.64
589.46
80.1% כללי 282 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-1.48%
7.94%
29.81%
0.25%
0.44
4329.77
74.9% כללי 263 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.98%
9.57%
27.63%
0.51%
0.46
466.6
70.5% כללי 260 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.53%
10.53%
27.44%
0.12%
0.48
966.4
79.2% כללי 284 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
-1.48%
10.36%
29.23%
0.14%
0.51
646.97
76.5% כללי 285 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
-1.33%
10.65%
27.46%
0.55%
0.45
1896.09
83.0% כללי 286 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.28%
11.55%
24.64%
0.32%
0.45
2350.02
89.9% כללי 288 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות
-1.93%
12.08%
23.66%
0.52%
0.41
253.99
91.9% כללי 293 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות
-1.47%
12.79%
30.68%
0.47%
0.61
391.77
87.3% כללי 292 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות
-1.76%
11.40%
26.15%
0.35%
0.47
1793.18
84.1% כללי 290 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות
-1.6%
10.23%
31.48%
0.32%
0.52
161.18
85.7% כללי 289 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.18%
10.52%
28.10%
0.6%
0.51
869.3
79.6% כללי 299 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות
-1.26%
13.72%
28.88%
1.0%
0.52
111.93
92.7% כללי 295 ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ קרנות השתלמות
-1.11%
12.36%
32.72%
0.39%
0.61
350.81
87.8% כללי 294 החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ קרנות השתלמות
-1.67%
10.26%
30.71%
0.41%
0.53
53.62
88.0% כללי 328 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.03%
5.15%
14.98%
0.24%
0.29
867.32
76.1% כללי 372 שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.23%
11.86%
25.46%
0.49%
0.5
630.04
86.9% כללי 378 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ קרנות השתלמות
-1.52%
9.95%
24.72%
0.48%
0.41
2044.06
82.8% כללי 392 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.5%
4.60%
11.23%
0.6%
0.03
1060.44
82.0% אג"ח 385 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.75%
6.17%
14.88%
0.58%
0.18
147.9
81.9% כללי 384 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.32%
12.08%
31.40%
0.38%
0.61
2683.24
83.5% כללי 382 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
-0.51%
5.39%
19.06%
0.55%
0.36
2312.19
74.0% אג"ח 416 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.05%
11.62%
27.75%
0.33%
0.57
4351.35
85.0% כללי 408 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות
-0.89%
7.39%
23.29%
0.62%
0.41
5510.89
74.0% מדרגות 401 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.69%
11.75%
22.60%
0.4%
0.33
58.77
87.8% כללי 394 עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-1.56%
10.09%
26.14%
0.28%
0.47
2006.23
85.7% כללי 418 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.3%
8.73%
28.26%
0.35%
0.5
1143.62
83.2% כללי 419 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.44%
10.05%
21.12%
0.75%
0.32
132.63
84.9% כללי 420 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.51%
8.51%
30.98%
0.55%
0.5
19742.75
77.4% כללי 456 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.36%
9.01%
29.41%
0.21%
0.51
4768.52
73.4% כללי 438 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.29%
11.73%
23.62%
0.38%
0.43
670.34
83.3% כללי 423 החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ קרנות השתלמות
-1.18%
12.46%
31.07%
0.22%
0.64
7604.51
83.1% כללי 482 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-0.39%
14.47%
33.31%
0.47%
0.62
1390.93
99.8% כללי 481 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.34%
4.45%
17.50%
0.57%
0.27
3113.03
86.0% אג"ח 472 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
3.35%
0.52%
מתמחה אחר 470 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.3%
4.67%
18.14%
0.5%
0.31
2402.04
70.7% אג"ח 502 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
8.18%
17.80%
0.0%
0.28
248.43
97.2% כללי 505 החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.42%
9.41%
23.02%
1.97%
0.39
82.77
99.3% כללי 507 קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת
-1.48%
9.28%
24.53%
1.93%
0.42
41.01
99.3% כללי 513 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת
0.45%
22.08
99.6% מבטיח תשואה 529 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.81%
1073.52
95.6% מבטיח תשואה 528 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.51%
9.27%
23.36%
2.0%
0.4
758.34
98.8% כללי 526 מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ מטרה אחרת
-1.43%
9.54%
24.74%
0.75%
0.43
23.34
99.5% כללי 523 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ מטרה אחרת
0.4%
72.53
99.1% מבטיח תשואה 533 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
4104.44
98.0% מבטיח תשואה 532 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
69.38
96.9% מבטיח תשואה 531 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
477.76
95.7% מבטיח תשואה 530 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.32%
9.59%
35.21%
0.59%
0.66
8861.41
77.1% מתמחה אחר 554 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.13%
7.31%
26.76%
0.51%
0.53
8055.94
81.4% מדרגות 551 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.2%
2492.78
95.4% מבטיח תשואה 539 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.4%
361.33
98.0% מבטיח תשואה 536 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.61%
11.32%
28.20%
0.24%
0.49
318.62
85.8% כללי 556 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.31%
4.65%
18.94%
0.72%
0.29
5593.91
76.8% אג"ח 558 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.67%
8.34%
28.97%
0.54%
0.41
193.05
76.9% מתמחה אחר 566 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.23%
4.49%
17.62%
0.66%
0.23
122.1
88.6% אג"ח 588 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.05%
5.86%
15.64%
0.25%
0.3
198.16
74.4% כללי 580 שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.45%
9.51%
31.14%
0.57%
0.56
16698.66
73.4% כללי 579 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.09%
4.15%
2.87%
0.55%
-0.36
164.6
85.1% שיקלי 592 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
2.26%
0.56%
אג"ח 599 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.11%
298.18
84.9% כללי 614 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.24%
9.39%
28.09%
0.67%
0.43
4385.43
70.7% מתמחה אחר 686 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.49%
10.2
100.0% כללי 684 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.43%
74.75
90.0% כללי 682 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.3%
4.21%
6.41%
0.6%
-0.63
301.33
95.4% שיקלי 715 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.43%
4.75%
12.00%
0.66%
0.06
739.05
82.4% אג"ח 716 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-3.27%
14.02%
56.66%
0.53%
0.55
30.08
93.7% מניות 739 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.61%
9.66%
24.55%
0.84%
0.38
112.06
92.5% כללי 745 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.8%
6.26%
15.09%
0.58%
0.23
127.06
84.6% אג"ח 743 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.99%
2.43%
2.10%
0.55%
-0.54
47.42
91.0% שיקלי 742 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.24%
3.34%
7.29%
0.65%
-0.12
49.72
92.9% אג"ח 741 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-3.2%
13.99%
47.89%
0.51%
0.49
839.26
88.2% מניות 761 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.09%
4.04%
13.93%
0.48%
0.15
1763.49
71.0% אג"ח 762 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-3.18%
14.20%
47.00%
0.55%
0.48
1546.43
87.9% מניות 763 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.14%
4.19%
14.34%
0.61%
0.17
1196.01
72.1% אג"ח 764 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.9%
8.22%
22.18%
0.54%
0.32
202.79
99.3% הלכתי 767 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.94%
8.22%
22.13%
0.71%
0.32
395.72
99.3% הלכתי 768 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-2.62%
18.51%
49.87%
0.69%
0.59
6.1
72.4% מדד 804 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.54%
3.15%
0.54%
0.47%
-0.63
16.4
99.1% שיקלי 801 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.59%
12.01%
23.30%
0.71%
0.38
4.01
99.2% הלכתי 769 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.38%
2.40%
5.12%
0.53%
-0.26
22.88
90.0% מדד 806 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.94%
14.12%
39.60%
0.54%
0.6
971.35
84.4% ישראל 811 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.2%
4.74%
7.69%
0.55%
-0.09
94.37
91.3% אג"ח 813 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-3.45%
21.00%
73.96%
0.6%
0.68
2856.11
96.4% מניות 814 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.39%
409.3
92.1% כללי 820 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.09%
12.60%
37.82%
0.56%
0.93
1078.0
96.3% חו"ל 818 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.61%
25.30%
84.39%
0.56%
0.95
1126.96
98.8% מניות 817 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.28%
4.57%
6.17%
0.57%
-0.71
63.36
98.4% שיקלי 815 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.24%
4.42%
5.49%
0.55%
-0.98
71.54
98.7% שיקלי 858 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.61%
8.92%
23.15%
0.42%
0.36
59.84
85.6% כללי 857 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.24%
9.27%
26.54%
0.62%
0.44
10236.58
75.0% כללי 828 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.31%
7.17%
15.71%
0.84%
0.19
82.57
89.9% כללי 827 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.96%
0.90%
-0.62%
0.54%
-0.66
68.92
98.6% אג"ח 859 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.12%
11.70%
25.46%
0.53%
0.71
435.08
96.4% ללא סיווג 862 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-3.04%
16.15%
48.78%
0.47%
0.53
346.28
94.1% מניות 863 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.13%
11.58%
26.37%
0.53%
0.73
490.87
96.4% ללא סיווג 868 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.96%
0.84%
-0.65%
0.64%
-0.66
144.96
98.6% אג"ח 865 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.24%
4.39%
5.48%
0.53%
-1.0
187.42
98.7% שיקלי 864 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-3.07%
16.23%
48.52%
0.5%
0.53
1035.6
94.1% מניות 869 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.12%
10.58%
18.88%
0.5%
0.3
47.52
95.6% כללי 872 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.13%
7.31%
25.98%
0.51%
0.51
3706.96
77.2% אג"ח 874 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.51%
10.07%
34.48%
0.57%
0.6
15619.67
78.9% כללי 880 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-3.0%
16.58%
48.70%
0.45%
0.51
1060.51
90.8% מניות 877 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.26%
3.04%
6.76%
0.5%
-0.25
111.57
92.0% שיקלי 876 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.06%
5.54%
17.41%
0.58%
0.39
169.61
84.1% אג"ח 881 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-2.94%
16.62%
48.35%
0.49%
0.5
1703.58
89.3% מניות 883 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.13%
275.95
90.9% כללי 885 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.6%
10.37%
31.82%
0.71%
0.53
1066.13
83.9% כללי 886 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.78%
11.94%
34.72%
0.61%
0.57
8483.3
90.3% כללי 962 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-3.05%
16.02%
48.80%
0.59%
0.49
930.98
80.5% מניות 961 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.45%
4.39%
5.91%
0.43%
-1.1
201.73
96.9% שיקלי 948 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.69%
10.27%
28.97%
0.45%
0.5
18.72
87.8% כללי 923 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.87%
15.96%
48.19%
0.62%
0.49
1806.43
79.9% מניות 968 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.26%
10.27%
33.02%
0.68%
0.56
13493.79
72.3% כללי 964 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-3.48%
21.07%
73.54%
0.63%
0.69
7021.56
96.6% מניות 963 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.93%
9.50%
34.12%
0.44%
0.65
72.64
83.7% כללי 969 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.26%
4.91%
8.20%
0.59%
-0.06
88.81
89.3% אג"ח 972 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.45%
3.02%
2.30%
0.56%
-0.49
42.24
96.3% אג"ח 973 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.97%
8.04%
23.68%
0.65%
0.49
4133.93
86.2% אג"ח 1035 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.57%
13.35%
30.97%
0.52%
0.76
881.13
89.1% ללא סיווג 1034 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.76%
4.06%
11.99%
0.82%
0.06
3.24
84.4% כללי 1008 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.67%
24.06%
50.36%
0.57%
0.61
596.89
99.1% מניות 989 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.52%
19.30%
62.19%
0.63%
0.68
3594.5
93.3% מניות 1036 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.52%
4.22%
10.81%
0.53%
0.06
491.17
86.2% אג"ח 1037 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.03%
7.94%
23.84%
0.72%
0.49
4861.98
85.7% אג"ח 1038 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-3.53%
18.65%
49.04%
0.59%
0.42
82.74
94.0% מניות 1079 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.34%
6.59%
8.77%
0.59%
0.02
121.63
88.7% אג"ח 1078 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.15%
6.52%
16.66%
0.63%
0.3
226.99
91.4% כללי 1039 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.4%
7.42%
9.87%
0.74%
0.1
152.54
88.8% אג"ח 1084 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-3.13%
20.72%
52.44%
0.65%
0.47
102.68
91.6% מניות 1085 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.12%
9.65%
23.88%
0.72%
0.35
36733.31
80.1% כללי 1093 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.51%
6.36%
19.43%
0.64%
0.34
2472.28
73.3% אג"ח 1100 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.39%
6.91%
6.73%
0.69%
-0.07
15.71
91.6% אג"ח 1095 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.0%
9.14%
27.64%
0.66%
0.43
546.63
86.5% כללי 1094 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.05%
5.13%
14.83%
0.8%
0.24
45.79
88.4% אג"ח 1107 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.35%
4.53%
5.69%
0.57%
-1.0
164.01
100.0% שיקלי 1114 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.05%
4.38%
8.64%
0.48%
-0.05
713.12
73.7% אג"ח 1147 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.77%
4.92%
7.81%
0.57%
-0.07
80.58
89.3% כללי 1145 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.56%
9.66%
22.70%
0.32%
0.33
112.18
90.6% כללי 1144 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.2%
8.71%
18.32%
1.83%
0.3
127.75
88.0% כללי 1154 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מטרה אחרת
-1.64%
8.79%
23.32%
0.41%
0.34
13.81
92.4% כללי 1161 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.69%
7.58%
20.13%
0.63%
0.37
857.27
77.9% אג"ח 1190 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.76%
9.48%
34.89%
0.44%
0.77
378.93
71.9% כללי 1182 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ קרנות השתלמות
-1.55%
11.55%
34.29%
0.7%
0.6
19866.81
88.1% כללי 1162 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
2.44%
9.60%
95.16%
1.33%
0.76
71.81
41.9% כללי 1192 לאומי קמ"פ בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.39%
2.25%
-1.33%
0.5%
-1.02
23.11
100.0% אג"ח 1209 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.35%
2.56%
-0.37%
0.45%
-0.97
38.42
98.4% אג"ח 1210 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-2.68%
16.39%
44.46%
0.5%
0.47
521.91
90.6% מניות 1256 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.33%
4.99%
17.84%
0.55%
0.48
597.74
79.4% אג"ח 1240 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-2.32%
27.48%
84.43%
0.51%
0.9
7.42
97.0% מניות 1211 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.06%
4.39%
10.80%
0.33%
0.12
104.21
91.6% אג"ח 1257 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות
-0.94%
23.77%
52.71%
0.34%
0.67
41.65
95.5% מניות 1258 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ קרנות השתלמות
-2.62%
20.40%
50.69%
0.6%
0.57
9.34
98.1% מניות 1262 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות
-0.9%
5.97%
15.26%
0.57%
0.27
25.91
89.3% כללי 1276 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.44%
10.63%
26.61%
0.72%
0.35
827.53
82.6% כללי 1290 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.57%
3.70%
4.38%
0.83%
-0.31
18.32
99.9% כללי 1284 כלל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
0.0%
0.0
כללי 1282 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.74%
7.25%
18.82%
0.3%
0.31
476.69
75.8% כללי 1280 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.03%
6.17%
13.21%
0.22%
0.11
98.94
94.3% כללי 1304 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.54%
9.17%
23.91%
1.31%
0.38
29.67
85.0% כללי 1296 הראל פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-2.63%
16.83%
47.00%
0.23%
0.49
128.57
91.7% מניות 1294 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.07%
3.23%
8.31%
0.25%
-0.1
87.92
97.9% אג"ח 1309 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.16%
-0.42%
6.13%
0.49%
-0.27
51.86
86.6% אג"ח 1316 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-2.84%
20.44%
53.39%
0.48%
0.62
27.51
93.5% מניות 1317 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-2.31%
19.80%
50.29%
0.35%
0.62
24.14
98.4% מניות 1318 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות
0.35%
4.51%
5.83%
0.49%
-0.88
113.93
100.0% שיקלי 1343 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.32%
3.30%
7.91%
0.54%
-0.18
201.84
77.0% אג"ח 1335 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.32%
4.56%
6.34%
0.47%
-0.71
290.86
99.8% שיקלי 1334 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.5%
4.35%
11.82%
0.73%
0.12
296.43
85.9% אג"ח 1319 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-3.08%
13.69%
41.24%
0.54%
0.41
1496.37
91.2% מניות 1350 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.07%
4.30%
9.55%
0.58%
-0.03
239.54
86.4% אג"ח 1348 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.38%
0.0%
0.0
אג"ח 1344 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.28%
4.78%
7.70%
0.55%
0.31
267.4
85.0% שיקלי 1351 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.83%
5.93%
23.60%
0.53%
0.55
2645.67
78.5% מתמחה אחר 1353 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.13%
0.05%
-3.04%
0.28%
-0.73
377.36
99.6% כללי 1359 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.55%
1.80%
2.51%
0.59%
-0.62
98.51
97.3% אג"ח 1360 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.02%
2.34%
2.83%
0.53%
-0.5
123.18
91.0% שיקלי 1368 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.67%
16.62%
45.69%
0.45%
0.48
177.79
91.8% מניות 1364 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.58%
1.83%
1.97%
0.71%
-0.66
117.03
97.2% אג"ח 1361 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.04%
1.23%
0.08%
0.64%
-0.73
180.56
96.3% שיקלי 1369 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.42%
4.64%
6.70%
0.46%
-0.52
228.75
95.2% שיקלי 1370 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.62%
4.38%
6.81%
0.56%
-0.25
4.84
97.1% כללי 1372 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.03%
3.76%
15.83%
0.64%
0.23
781.06
89.6% אג"ח 1376 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.27%
16.89%
34.57%
0.64%
0.39
2684.67
90.0% מניות 1375 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.14%
0.20%
-2.38%
0.49%
-0.68
33.74
98.6% כללי 1374 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-2.31%
16.99%
34.41%
0.71%
0.39
5945.46
89.6% מניות 1377 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
3.74%
15.00%
0.7%
0.18
658.3
86.7% אג"ח 1378 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.52%
7.13%
9.39%
0.35%
0.04
61.07
93.5% אג"ח 1384 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ קרנות השתלמות
0.45%
4.34%
6.81%
0.59%
-0.59
405.32
97.5% שיקלי 1394 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.95%
2.93%
10.11%
0.59%
-0.09
177.88
95.2% אג"ח 1387 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.96%
2.78%
9.74%
0.45%
-0.12
90.48
96.8% אג"ח 1386 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.47%
5.57%
14.82%
0.6%
0.67
20.92
90.1% אג"ח 1385 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ קרנות השתלמות
-0.37%
3.06%
3.04%
0.38%
-0.81
30.26
97.4% אג"ח 1404 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
-0.04%
3.11%
11.61%
0.73%
0.0
224.7
96.6% אג"ח 1399 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.41%
4.44%
6.83%
0.68%
-0.71
374.32
97.4% שיקלי 1398 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.04%
2.89%
10.53%
0.63%
-0.09
222.17
98.8% אג"ח 1395 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.18%
5.68%
6.57%
0.47%
-0.14
10.56
89.4% כללי 1405 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.43%
0.0%
0.0
אג"ח 1408 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.91%
20.20%
59.16%
0.47%
0.75
503.19
94.4% מניות 1409 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.39%
0.53%
4.43%
0.19%
-0.51
179.81
76.0% אג"ח 1410 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.01%
3.00%
13.62%
0.81%
0.05
15.21
87.1% אג"ח 1417 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.16%
4.60%
3.80%
0.51%
-0.43
3.8
97.2% כללי 1413 אנליסט קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-0.47%
3.01%
1.89%
0.54%
-0.53
19.7
96.1% אג"ח 1412 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-3.17%
14.03%
42.17%
0.2%
0.44
786.65
84.4% מניות 1411 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.45%
4.25%
4.22%
0.4%
-0.33
33.39
97.9% אג"ח 1438 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.02%
4.70%
4.95%
0.38%
-0.24
23.27
91.2% אג"ח 1434 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.99%
6.99%
11.60%
0.49%
0.15
8.58
96.6% אג"ח 1433 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ קרנות השתלמות
0.24%
4.52%
1.89%
0.48%
-0.52
26.34
97.8% שיקלי 1430 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.38%
3.23%
4.12%
0.32%
-0.38
55.63
95.5% אג"ח 1451 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות
-2.71%
16.57%
45.16%
0.47%
0.47
57.84
91.5% מניות 1446 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.76%
2.20%
0.31%
0.52%
-0.5
56.47
92.6% אג"ח 1445 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.2%
3.28%
5.02%
0.45%
-0.46
10.84
97.6% אג"ח 1441 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.57%
20.65%
40.80%
0.32%
0.5
48.16
95.5% מניות 1452 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ קרנות השתלמות
-2.75%
23.87%
44.84%
0.47%
0.58
3.66
95.3% מניות 1454 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות
-0.63%
3.12%
3.37%
0.46%
-0.43
3.17
92.7% כללי 1455 החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ קרנות השתלמות
-0.31%
2.96%
4.33%
0.35%
-0.4
10.35
96.7% אג"ח 1472 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.64%
3.18%
3.44%
0.75%
-0.41
1.45
92.3% אג"ח 1471 יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.04%
5.00%
6.24%
0.28%
-0.14
30.24
95.5% כללי 1456 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.42%
3.89%
4.11%
0.44%
-0.38
28.73
90.5% אג"ח 1476 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
-2.62%
16.40%
38.47%
0.47%
0.39
9.55
93.3% מניות 1477 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.15%
7.01%
10.90%
0.52%
0.11
100.25
79.3% אג"ח 1484 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.00%
0.26%
-3.41
3292.75
76.1% כללי 1487 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.24%
-3.41
7317.63
64.8% כללי 1486 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.27%
2.31%
6.02%
0.6%
-0.34
159.61
77.3% אג"ח 1485 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.25%
-3.41
632.31
40.3% כללי 1514 סלייס גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.00%
0.22%
-3.41
113.96
37.8% כללי 1515 סלייס גמל בע"מ קרנות השתלמות
-3.13%
16.44%
33.08%
0.45%
0.35
9.84
94.7% מניות 1522 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.97%
7.84%
20.74%
0.74%
0.31
424.07
99.7% הלכתי 1523 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.23%
3.05%
6.53%
0.7%
-0.27
5.91
93.3% שיקלי 1528 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-2.79%
22.85%
56.01%
0.45%
0.63
35.47
95.2% מניות 1526 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
-1.96%
7.82%
20.27%
0.59%
0.3
190.97
99.7% הלכתי 1524 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.67%
8.53%
19.15%
0.55%
0.3
110.44
98.6% הלכתי 1533 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.65%
8.81%
18.45%
0.59%
0.29
274.73
99.1% הלכתי 1534 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.27%
4.53%
6.06%
0.56%
-0.76
97.48
98.3% שיקלי 1535 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
15.58%
0.31%
0.12
366.67
89.8% כללי 1541 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.15%
199.22
95.4% כללי 1539 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.02%
19.24%
59.24%
0.55%
0.86
203.47
99.5% מניות 1537 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.03%
19.65%
59.48%
0.5%
0.87
142.18
99.4% מניות 1536 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
5.54%
5.35%
0.54%
-0.18
0.0
אג"ח 1820 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות
-0.15%
9.75%
18.91%
0.47%
0.32
1031.83
99.5% אג"ח 1692 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-4.23%
29.42%
68.05%
0.46%
0.72
1593.21
98.0% מניות 1689 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
35.81%
0.32%
0.4
363.62
92.9% כללי 1542 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.58%
12.16%
23.62%
0.72%
0.42
192.6
98.9% הלכתי 2017 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.33%
4.53%
6.71%
0.6%
-0.82
29.63
100.0% שיקלי 2008 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.41%
12.01%
21.94%
0.1%
0.34
26.78
95.9% כללי 1912 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.0%
4.28%
0.14%
0.0
מניות 1821 החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.17%
-3.41
1375.3
79.5% כללי 2023 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.00%
0.23%
-3.41
655.15
72.0% כללי 2024 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.69%
10.26%
18.59%
0.15%
0.29
1045.96
98.4% הלכתי 2035 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
-1.51%
9.27%
19.17%
0.64%
0.3
308.16
99.8% הלכתי 2048 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.71%
3.03%
3.35%
0.14%
-0.4
8.28
97.7% אג"ח 2038 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
-1.57%
10.04%
18.35%
0.15%
0.3
271.7
98.4% הלכתי 2037 קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
-0.72%
2.74%
2.95%
0.14%
-0.43
12.58
96.8% אג"ח 2036 קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.32%
-3.41
1206.58
82.1% כללי 2100 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.31%
-3.41
2028.56
73.6% כללי 2098 גלובלנט ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.88%
17.35%
18.34%
0.76%
0.69
53.47
91.2% הלכתי 2058 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.81%
13.48%
15.26%
0.59%
0.54
35.09
91.3% הלכתי 2049 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.42%
4.28%
7.99%
0.52%
-0.11
164.65
82.6% אג"ח 2115 כלל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
0.00%
0.35%
-2.84
1886.38
70.6% כללי 2235 סלייס גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.00%
0.34%
-2.84
353.77
67.1% כללי 2236 סלייס גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.52%
11.34%
29.06%
0.24%
0.54
64.7
89.9% מדרגות 7206 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.99%
12.49%
32.00%
0.24%
0.48
1845.09
86.0% מדרגות 7205 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.13%
16.39%
37.69%
0.74%
0.62
6.16
88.9% מתמחה אחר 2254 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.47%
7.84%
14.48%
0.71%
0.23
11.05
91.4% אג"ח 2252 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.8%
8.26%
17.18%
0.24%
0.36
96.39
90.2% מדרגות 7207 מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.6%
12.78%
23.35%
0.34%
0.33
19.71
91.2% מדרגות 7209 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.59%
10.57%
22.42%
0.34%
0.38
1366.19
82.0% מדרגות 7210 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.47%
6.67%
8.89%
0.34%
0.0
24.12
90.9% מדרגות 7211 קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0
מדרגות 7220 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים
-1.34%
13.83%
27.34%
0.74%
0.55
237.63
88.2% מדרגות 7219 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים
0.0
מדרגות 7218 קופת"ג של עובדי עירית חיפה תגמולים ואישית לפיצויים
-1.76%
10.81%
35.44%
0.52%
0.54
2635.19
81.9% מדרגות 7215 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.86%
10.50%
47.42%
0.44%
1.07
2292.78
64.7% מדרגות 7228 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.06%
7.40%
11.72%
0.7%
0.15
1.25
96.3% מדרגות 7223 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.4%
11.46%
24.44%
0.71%
0.47
180.91
87.3% מדרגות 7222 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.73%
12.27%
22.84%
0.7%
0.39
5.71
97.1% מדרגות 7221 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.02%
11.09%
20.18%
0.58%
0.39
55.95
94.8% מדרגות 7233 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.42%
14.77%
34.05%
0.6%
0.6
134.64
94.6% מדרגות 7232 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.46%
16.92%
35.03%
0.76%
0.55
34.05
94.8% מדרגות 7231 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.52%
8.02%
18.53%
0.44%
0.45
141.77
70.0% מדרגות 7229 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.06%
6.86%
11.84%
0.21%
0.12
11.81
97.8% מדרגות 7240 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.82%
14.13%
28.72%
0.21%
0.49
116.61
96.8% מדרגות 7242 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.31%
12.80%
30.90%
0.21%
0.62
2690.43
87.4% מדרגות 7243 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.11%
7.09%
12.25%
0.21%
0.15
14.9
97.4% מדרגות 7244 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
4.48%
0.55%
מתמחה אחר 7253 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.82%
14.03%
27.59%
0.21%
0.47
88.53
96.8% מדרגות 7246 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.31%
12.77%
32.15%
0.21%
0.65
1871.03
86.3% מדרגות 7245 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
4.15%
0.56%
מתמחה אחר 7254 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.6%
9.47%
20.27%
0.5%
0.32
52.91
99.8% כללי 7256 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.73%
6.32%
11.03%
0.38%
0.15
13.0
95.2% אג"ח 7635 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
-1.15%
9.98%
22.13%
0.67%
0.32
4735.61
83.8% כללי 7798 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-2.33%
17.05%
34.15%
0.62%
0.39
3668.18
90.8% מניות 7799 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.26%
5.32%
17.53%
0.67%
0.26
826.64
85.0% אג"ח 7800 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.04%
3.53%
13.49%
0.65%
0.07
156.74
88.0% אג"ח 7801 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-3.48%
20.82%
71.56%
0.65%
0.66
2800.63
96.4% מניות 7836 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.81%
11.96%
33.96%
0.64%
0.57
1812.56
92.9% כללי 7834 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.34%
4.55%
6.75%
0.65%
-0.9
71.94
100.0% שיקלי 7802 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.24%
4.40%
5.65%
0.65%
-0.19
35.71
94.7% אג"ח 7837 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.27%
4.55%
6.30%
0.59%
-0.67
31.8
98.8% שיקלי 7839 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.15%
12.42%
36.67%
0.63%
0.91
341.39
96.2% חו"ל 7842 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.01%
11.84%
27.08%
0.66%
0.52
14.91
100.0% כללי 7843 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.49%
4.87%
13.05%
0.57%
0.14
58.55
85.7% אג"ח 7862 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.45%
4.48%
5.93%
0.52%
-0.83
37.01
97.5% שיקלי 7861 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-2.9%
16.80%
46.59%
0.54%
0.49
517.3
89.6% מניות 7860 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.79%
8.01%
22.34%
0.66%
0.34
46.35
99.3% הלכתי 7863 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-4.21%
29.53%
70.22%
0.52%
0.73
491.13
98.0% מניות 7867 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-2.79%
10.15%
19.78%
0.5%
0.23
2.27
100.0% מדד 7892 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
מדד 7894 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.15%
5.28%
0.81%
1.07
100.0% מדד 7893 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.98%
1.12%
0.13%
0.5%
-0.68
0.43
92.9% מדד 7895 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.36%
26.92%
0.32%
14.49
100.0% מדד 7896 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
4.22%
0.86%
71.2% אג"ח 7897 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.8%
13.12%
0.94%
12.0
65.8% כללי 7900 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
אג"ח 7899 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
מניות 7898 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
שיקלי 7901 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.0%
0.0
אג"ח 7902 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.29%
5.17%
14.95%
0.66%
0.17
81.74
81.9% אג"ח 7905 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.29%
10.73%
29.63%
0.64%
0.47
1649.31
74.4% כללי 7908 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-3.23%
15.02%
41.81%
0.57%
0.47
207.32
67.4% מניות 7907 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.51%
7.36%
17.12%
0.63%
0.27
231.67
79.8% אג"ח 7906 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.89%
13.97%
25.89%
0.58%
0.47
100.61
76.1% כללי 7909 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.24%
4.43%
5.57%
0.63%
-0.96
19.3
98.7% שיקלי 7931 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.97%
0.90%
0.04%
0.67%
-0.64
9.34
98.6% אג"ח 7932 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-3.04%
16.18%
48.31%
0.61%
0.53
224.15
94.4% מניות 7934 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.15%
11.52%
27.51%
0.63%
0.75
87.3
96.4% חו"ל 7933 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.63%
6.15%
11.16%
0.64%
0.05
53.08
81.3% אג"ח 7935 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.58%
9.98%
27.79%
0.64%
0.48
534.04
77.0% כללי 7936 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.54%
9.30%
19.87%
0.67%
0.31
40.73
99.8% הלכתי 7937 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.18%
4.77%
5.58%
0.64%
-0.12
10.38
94.6% אג"ח 7960 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.89%
26.85%
83.27%
0.72%
1.05
1209.54
96.6% מניות 7958 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-3.06%
9.30%
17.28%
0.68%
0.2
70.84
95.5% מניות 7957 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.67%
0.28%
-0.20%
0.71%
-0.52
24.5
94.4% אג"ח 7961 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.26%
0.81%
-2.92%
0.69%
-0.79
11.62
96.9% אג"ח 7962 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.34%
4.46%
6.70%
0.73%
-0.49
58.73
100.0% שיקלי 7963 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.32%
14.56%
28.52%
0.55%
0.5
168.05
99.8% כללי 7979 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.55%
10.23%
29.47%
0.57%
0.49
1647.02
80.9% כללי 7978 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-3.06%
16.29%
43.59%
0.65%
0.47
271.87
81.0% מניות 7975 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.85%
6.89%
21.42%
0.57%
0.39
218.92
83.8% אג"ח 7980 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
0.14%
6.50%
15.05%
0.57%
0.23
65.55
91.5% אג"ח 7981 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.54%
9.22%
27.18%
0.66%
0.43
1458.5
79.5% כללי 7988 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.78%
7.57%
15.23%
0.64%
0.22
89.87
92.7% אג"ח 7986 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.55%
4.12%
8.48%
0.66%
-0.11
28.29
88.8% אג"ח 7989 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.68%
1.81%
3.56%
0.66%
-0.52
9.03
97.6% אג"ח 7990 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-3.1%
13.71%
40.25%
0.65%
0.4
431.03
91.4% מניות 7991 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.63%
8.84%
17.56%
0.67%
0.26
26.47
98.8% הלכתי 7994 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.28%
4.81%
7.17%
0.61%
0.05
32.53
88.4% שיקלי 7993 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.8%
6.25%
14.47%
0.63%
0.17
163.11
82.1% אג"ח 7992 כלל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.82%
19.09%
31.18%
0.62%
1.19
15.52
91.3% הלכתי 8004 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.63%
5.93%
11.03%
0.49%
0.04
127.69
81.5% אג"ח 8012 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.68%
11.27%
28.92%
0.35%
0.51
342.3
90.6% כללי 8056 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.03%
10.71%
29.27%
0.57%
0.52
1684.4
77.7% כללי 8211 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.54%
5.92%
11.19%
0.6%
0.07
58.85
91.8% אג"ח 8129 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.61%
5.92%
10.44%
0.55%
0.04
55.4
91.8% אג"ח 8128 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
3.21%
0.0%
0.0
אג"ח 8058 הראל פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.18%
3.95%
1.78%
0.22%
-0.59
2.38
100.0% אג"ח 8339 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-0.11%
3.92%
2.99%
0.18%
-0.53
1.29
100.0% אג"ח 8382 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-1.16%
9.56%
15.98%
0.22%
0.31
226.66
99.8% הלכתי 8394 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-0.49%
7.42%
16.43%
0.6%
0.26
151.9
86.3% אג"ח 8521 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.35%
6.42%
11.89%
0.56%
0.1
128.37
86.2% אג"ח 8520 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.08%
9.67%
16.78%
0.18%
0.33
9.7
99.8% הלכתי 8395 עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ קרנות השתלמות
-1.3%
8.63%
16.49%
0.57%
0.24
211.05
77.8% מדרגות 8624 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.63%
19.08%
63.66%
0.69%
0.68
6871.44
93.8% מניות 8563 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-2.15%
7.17%
13.47%
0.61%
0.14
27.56
99.7% הלכתי 8523 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-2.43%
19.20%
50.73%
0.55%
0.57
621.93
87.9% מניות 8522 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.83%
12.97%
27.71%
0.6%
0.48
595.15
76.0% כללי 8629 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.14%
9.95%
25.29%
0.56%
0.41
1143.64
74.4% כללי 8675 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.69%
2.87%
3.58%
0.53%
-0.35
45.55
91.1% אג"ח 8678 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
0.35%
4.57%
5.69%
0.57%
-0.97
34.74
100.0% שיקלי 8693 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.74%
7.78%
14.44%
0.56%
0.2
62.39
98.0% אג"ח 8684 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.89%
18.60%
51.32%
0.52%
0.71
255.28
99.4% מניות 8683 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.83%
7.34%
15.58%
0.43%
0.23
282.51
92.8% אג"ח 8679 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.31%
0.50%
-3.57%
0.66%
-0.83
23.71
97.2% אג"ח 8697 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.7%
0.37%
-0.54%
0.66%
-0.52
37.75
94.9% אג"ח 8696 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-3.01%
9.26%
17.55%
0.69%
0.21
122.19
95.5% מניות 8695 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.18%
4.86%
6.29%
0.63%
-0.1
29.42
95.7% אג"ח 8698 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.35%
4.55%
6.81%
0.65%
-0.31
160.48
100.0% שיקלי 8699 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-3.02%
9.51%
22.69%
0.73%
0.25
110.45
95.4% מניות 8701 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.19%
4.77%
5.74%
0.68%
-0.11
17.5
95.2% אג"ח 8704 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.29%
0.51%
-4.30%
0.71%
-0.86
22.99
97.2% אג"ח 8703 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.66%
0.37%
-1.38%
0.71%
-0.54
54.48
94.9% אג"ח 8702 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.33%
4.39%
6.59%
0.69%
-0.7
153.3
100.0% שיקלי 8705 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-2.46%
5.60%
11.60%
0.59%
0.05
34.51
99.0% הלכתי 8716 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.52%
10.36%
21.30%
0.57%
0.33
11.25
75.5% כללי 8765 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.11%
12.35%
37.26%
0.59%
0.94
1264.82
96.4% ללא סיווג 8779 אנליסט קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.22%
5.62%
6.23%
0.54%
-0.13
21.17
82.6% אג"ח 8766 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.06%
7.85%
22.45%
0.51%
0.41
509.03
82.5% אג"ח 8885 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.22%
-3.41
128.62
89.4% כללי 8888 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.78%
11.77%
19.45%
0.01%
0.43
73.18
99.9% הלכתי 9113 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.58%
4.71%
9.57%
0.48%
0.0
13.19
94.0% אג"ח 8891 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.0%
0.00%
0.23%
-3.41
111.4
94.2% כללי 8890 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
0.68%
7.90%
16.13%
0.01%
0.5
17.92
95.9% הלכתי 9303 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.9%
9.23%
20.06%
0.01%
0.32
26.3
93.0% כללי 9414 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
0.11%
267.79
82.8% כללי 9418 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.89%
26.74%
79.60%
0.72%
1.0
2000.29
96.4% מניות 9451 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-0.71%
6.59%
11.22%
0.0%
0.06
416.6
93.9% מודל חכ"מ אחר 9421 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-2.15%
16.09%
39.36%
0.0%
0.61
234.27
93.6% מניות 9420 מור גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.9%
26.93%
80.52%
0.68%
1.02
1199.64
96.7% מניות 9452 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.3%
4.55%
5.62%
0.86%
-0.91
2.67
100.0% שיקלי 9475 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-2.6%
21.01%
53.13%
0.38%
0.63
40.98
97.6% מניות 9479 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ קרנות השתלמות
-1.47%
7.91%
20.33%
0.6%
0.36
26.22
89.4% כללי 9491 מיטב גמל ופנסיה בע"מ מרכזית לפיצויים
0.0%
0.0
כללי 9484 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ מרכזית לפיצויים
-1.74%
10.42%
23.66%
0.68%
0.39
203.68
86.5% הלכתי 9528 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.22%
10.51%
29.94%
0.63%
0.49
4271.25
71.0% מדרגות 9529 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מדרגות 9552 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.99%
7.33%
12.80%
0.41%
0.17
116.3
95.7% מדרגות 9625 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.11%
8.62%
21.39%
0.01%
0.34
2162.42
99.6% הלכתי 9555 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.25%
7.23%
14.95%
0.13%
0.26
1.45
90.0% מדרגות 9553 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.41%
13.66%
30.63%
0.53%
0.53
75.13
92.1% כללי 9638 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-0.43%
9.10%
16.81%
0.53%
0.34
41.1
93.2% אג"ח 9639 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה
-1.03%
6.26%
21.23%
0.51%
0.32
3242.48
75.1% מדרגות 9653 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.48%
8.74%
28.03%
0.51%
0.43
3640.47
77.7% מדרגות 9652 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.62%
9.44%
31.93%
0.53%
0.45
2482.66
77.1% מדרגות 9651 כלל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.15%
4.86%
12.66%
0.59%
0.08
1764.26
76.8% אג"ח 9662 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.87%
7.25%
10.73%
0.68%
0.08
17.7
94.6% כללי 9676 מור גמל ופנסיה בע"מ קרנות השתלמות
-1.88%
7.77%
12.28%
0.64%
0.1
10.64
93.9% כללי 9677 מור גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.13%
8.02%
18.54%
0.58%
0.32
1076.11
94.4% מדרגות 9732 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.74%
11.71%
32.89%
0.58%
0.55
3268.34
93.7% מדרגות 9731 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.1%
13.33%
38.77%
0.6%
0.57
2328.48
93.0% מדרגות 9730 אנליסט קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.4%
8.28%
28.70%
0.4%
0.48
6280.73
76.2% מדרגות 9742 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.73%
9.03%
29.83%
0.56%
0.46
2151.78
78.1% מדרגות 9744 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.86%
6.03%
18.98%
0.54%
0.3
3043.41
75.8% מדרגות 9745 הראל פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.77%
10.86%
32.36%
0.48%
0.51
1487.14
76.3% מדרגות 9779 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.83%
8.54%
18.35%
0.44%
0.38
129.35
88.7% מדרגות 9756 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
-1.72%
15.66%
28.36%
0.45%
0.41
24.36
92.5% מדרגות 9755 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
-1.47%
9.71%
30.32%
0.49%
0.53
2994.34
75.5% מדרגות 9780 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.03%
7.55%
20.36%
0.47%
0.34
1536.94
78.5% מדרגות 9781 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.7%
12.37%
23.21%
0.4%
0.34
435.34
86.1% מדרגות 9783 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.41%
11.28%
31.20%
0.3%
0.46
596.5
78.2% מדרגות 9789 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.68%
7.53%
12.37%
0.4%
0.16
85.78
94.0% מדרגות 9785 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.04%
8.67%
16.02%
0.4%
0.24
14.58
92.8% מדרגות 9784 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.4%
10.37%
24.05%
0.19%
0.38
68.21
89.5% מדרגות 9790 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.09%
6.98%
14.53%
0.21%
0.17
21.45
88.3% מדרגות 9791 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.2%
9.49%
26.96%
0.61%
0.44
4261.51
74.6% מדרגות 9792 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.26%
5.27%
9.65%
0.55%
0.01
49.11
99.3% הלכתי 9795 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.81%
7.09%
16.63%
0.45%
0.25
1634.78
80.7% מדרגות 9794 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.28%
11.09%
30.13%
0.54%
0.45
1311.5
75.4% מדרגות 9793 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.51%
11.68%
33.66%
0.22%
0.5
1549.24
79.3% מדרגות 9796 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.37%
10.31%
23.82%
0.22%
0.38
59.88
88.5% מדרגות 9797 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.08%
6.93%
14.19%
0.21%
0.16
70.7
89.4% מדרגות 9798 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.09%
6.99%
14.44%
0.24%
0.17
24.64
89.8% מדרגות 9801 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.35%
10.34%
24.10%
0.24%
0.38
32.35
88.9% מדרגות 9800 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.5%
11.58%
32.30%
0.3%
0.48
900.0
81.1% מדרגות 9799 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
2.05%
0.47%
0.0
אג"ח 9802 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-1.11%
5.19%
12.50%
0.46%
0.08
16.6
90.9% אג"ח 9803 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ קרנות השתלמות
-0.57%
11.58%
27.67%
0.44%
0.6
1.44
98.0% מדרגות 9817 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מניות 9818 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.56%
7.02%
17.22%
0.29%
0.28
153.91
94.1% מדרגות 9846 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.1%
9.61%
21.82%
0.29%
0.33
405.41
88.5% מדרגות 9845 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.43%
11.84%
22.00%
0.29%
0.32
189.47
94.9% מדרגות 9844 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.56%
15.08%
32.81%
0.21%
0.6
69.19
86.4% מדרגות 9854 מיטב גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.31%
10.45%
35.83%
0.41%
0.67
2093.37
85.7% מדרגות 9892 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.95%
6.61%
16.16%
0.0%
0.23
477.87
78.1% מודל חכ"מ אחר 9896 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.5%
9.25%
19.43%
0.01%
0.3
112.45
99.8% הלכתי 9895 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.9%
14.67%
43.04%
0.41%
0.59
44.67
98.2% מדרגות 9893 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.52%
9.71%
25.47%
0.01%
0.42
107.32
79.0% מודל חכ"מ אחר 9897 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-2.94%
15.85%
46.58%
0.01%
0.53
102.46
91.6% מודל חכ"מ אחר 9898 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.93%
13.20%
27.72%
0.62%
0.42
132.54
72.9% מדרגות 9905 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.68%
11.49%
23.50%
0.6%
0.38
323.95
74.3% מדרגות 9917 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.53%
10.92%
35.98%
0.64%
0.53
8663.96
70.6% מדרגות 9916 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.29%
4.18%
6.32%
0.57%
-0.7
219.58
95.8% שיקלי 9906 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.28%
10.80%
29.20%
0.39%
0.52
900.57
80.2% מדרגות 9920 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.96%
9.25%
24.25%
0.39%
0.51
156.73
86.8% מדרגות 9921 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.37%
11.06%
21.31%
0.45%
0.33
14.73
93.9% מדרגות 9936 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.78%
11.72%
26.33%
0.45%
0.44
1066.76
80.2% מדרגות 9935 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.49%
11.98%
31.01%
0.5%
0.56
600.06
81.3% מדרגות 9930 קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית תגמולים ואישית לפיצויים
-1.77%
13.43%
32.43%
0.39%
0.5
40.49
92.3% מדרגות 9922 ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.54%
11.57%
34.19%
0.64%
0.6
10657.9
88.6% מדרגות 9940 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.79%
12.75%
39.14%
0.64%
0.62
3093.99
91.3% מדרגות 9939 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.62%
12.70%
22.07%
0.38%
0.32
56.84
89.5% מדרגות 9938 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.92%
8.50%
14.41%
0.45%
0.27
30.86
93.1% מדרגות 9937 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.41%
7.61%
20.30%
0.64%
0.36
2921.94
91.2% מדרגות 9941 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.73%
8.29%
13.60%
0.38%
0.2
86.08
90.9% מדרגות 9942 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.27%
10.74%
26.58%
0.38%
0.47
1782.73
83.6% מדרגות 9943 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-2.1%
12.78%
31.80%
0.43%
0.48
30.12
96.1% מדרגות 9953 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.48%
6.45%
19.56%
0.65%
0.3
9207.59
80.9% מדרגות 9952 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.06%
9.14%
23.76%
0.66%
0.35
30261.42
78.8% מדרגות 9951 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.33%
11.11%
25.97%
0.69%
0.35
5352.28
81.3% מדרגות 9950 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.58%
11.02%
26.47%
0.45%
0.46
852.86
82.9% מדרגות 9954 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.55%
9.94%
18.20%
0.43%
0.39
49.48
93.6% מדרגות 9955 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מדרגות 9956 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.37%
10.45%
28.49%
0.59%
0.48
144.87
78.7% מדרגות 9957 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-0.65%
8.61%
14.13%
0.47%
0.24
34.69
91.0% מדרגות 9964 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.34%
10.12%
28.43%
0.47%
0.53
1010.17
77.4% מדרגות 9963 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.59%
12.23%
24.30%
0.47%
0.36
30.55
92.0% מדרגות 9962 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
0.0%
0.0
מדרגות 9958 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ תגמולים ואישית לפיצויים
-1.46%
8.92%
18.11%
0.01%
0.27
110.52
99.7% הלכתי 11320 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.48%
10.74%
28.19%
0.01%
0.42
142.48
79.4% מודל חכ"מ אחר 11312 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-2.65%
17.64%
46.03%
0.01%
0.53
204.11
71.6% מודל חכ"מ אחר 11311 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.37%
5.01%
11.69%
0.0%
0.06
837.65
83.0% מודל חכ"מ אחר 11310 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.51%
5.75%
11.82%
0.0%
0.12
487.2
78.3% מודל חכ"מ אחר 11321 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.04%
10.03%
25.99%
0.01%
0.43
140.52
78.2% מודל חכ"מ אחר 11322 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-2.63%
16.52%
46.37%
0.01%
0.49
154.46
90.7% מודל חכ"מ אחר 11323 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.24%
10.04%
22.05%
0.01%
0.34
783.37
94.8% הלכתי 11328 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-2.34%
17.03%
35.90%
0.01%
0.4
4970.16
92.4% מודל חכ"מ אחר 11327 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.15%
10.27%
24.13%
0.01%
0.37
1728.87
89.7% מודל חכ"מ אחר 11326 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.52%
6.66%
20.07%
0.01%
0.32
919.6
90.7% מודל חכ"מ אחר 11325 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.51%
11.38%
14.28%
0.01%
0.21
2.85
93.1% מודל חכ"מ אחר 11344 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.23%
7.95%
17.74%
0.0%
0.36
424.02
85.8% מודל חכ"מ אחר 11343 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.53%
9.68%
21.26%
0.01%
0.34
49.54
87.4% הלכתי 11335 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.77%
19.51%
34.87%
0.0%
0.5
13.94
97.6% מודל חכ"מ אחר 11345 סלייס גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.79%
19.10%
22.12%
0.0%
0.83
60.57
91.3% הלכתי 11352 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.11%
8.08%
17.70%
0.0%
0.3
433.87
92.5% מודל חכ"מ אחר 11365 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.8%
11.85%
33.12%
0.01%
0.52
153.63
91.8% מודל חכ"מ אחר 11366 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-3.49%
20.98%
75.56%
0.01%
0.7
583.34
96.6% מודל חכ"מ אחר 11367 אנליסט קופות גמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.28%
14.33%
31.12%
0.01%
0.53
13.35
94.2% מודל חכ"מ אחר 11372 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-2.02%
23.12%
72.94%
0.01%
0.87
88.99
98.8% מודל חכ"מ אחר 11373 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.34%
8.29%
25.41%
0.01%
0.41
410.71
76.4% מודל חכ"מ אחר 11376 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.45%
6.00%
13.28%
0.0%
0.18
1091.51
78.6% מודל חכ"מ אחר 11375 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-0.77%
10.22%
16.28%
0.0%
0.29
414.81
95.2% מודל חכ"מ אחר 11374 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-3.16%
14.12%
47.99%
0.01%
0.48
736.73
89.1% מודל חכ"מ אחר 11377 הראל פנסיה וגמל בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.1%
7.81%
20.08%
0.0%
0.36
491.15
82.7% מודל חכ"מ אחר 11385 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
-1.6%
10.36%
27.46%
0.01%
0.45
217.82
82.9% מודל חכ"מ אחר 11386 מיטב גמל ופנסיה בע"מ קופת גמל להשקעה - חסכון לילד