רשימת קופות הגמל המובילות בישראל לפי תשואה מצטברת על פי אתר גמל נט בשנה האחרונה.