פורטל פיננסי חדשני

פורטל פיננסי חדשני

דף הבית | פנסיה וגמל | קרנות פנסיה | מהיום מחשבים הפרשות לפנסיה ב-3 דקות!

מהיום מחשבים הפרשות לפנסיה ב-3 דקות!

גיא שדלצקי
15 בנובמבר 2021
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תוכן עניינים

החל משנת 2008 בישראל, חל חוק הפנסיה ששינה את כללי הפרישה. החוק מחייב הפרשות לפנסיה מכל מעסיק ומכל עובד. אחוז ההפרשות לפנסיה נקבע באחוזים ומשתנה לפי גובה שכרו של העובד. זהו צעד של המדינה להפחית את הנטל על קופת המדינה בגיל הפרישה (גברים 67 ונשים 62) באמצעות חיסכון הנצבר במרוץ שנות עבודתם.

רוצים גם אתם להבין בהפרשות לפנסיה כמו המומחים? "פורטל שמענו" מנגיש לכם את כל הכלים הקיימים שיעזרו לכם לחשב ולהתמחות בכל הקשור בהפרשות לפנסיה!

שיעור הפרשות לפנסיה של שכירים 12% או 19.5%?

צוללים פנימה לאחוזים, מאוד חשוב לנו לעשות את הסדר הראשוני.

כמה החוק מחייב להפריש וכמה כסף נצבור כשנגיע לגיל פרישה?

החוק קובע שחישוב ההפרשות לפנסיה יקבע ויחושב כשיעור משכרם של העובדים והמימון מתבצע בחלקו מהמעסיק ובחלקו השני על ידי ניקוי ישיר משכר העובד.

מתאריך 1.1.2017 החוק קובע:

עובד מחויב בהפרשות לפנסיה של 6% מגובה שכרם.
מעסיק מחויב בהפרשות לפנסיה של 6.5% נוספים הנקבעים גם הם על פי גובה שכרו של העובד, כך שמינימום האחוזים הינם 12.5%.
במקרה של הפרשה לפיצויים מצד המעביד, הפרשותיו יהיו 12.5% ושל העובד יישארו על 6%, במקרה זה אחוזי ההפרשות לפנסיה יעמדו על 18.5%.
עובדים זכאים להגדיל את אחוזי הניכוי משכרם ל-7% על מנת להגדיל את קצבת הפרישה ולהקטין את שיעור המס המנוכה מהסכום הנצבר במהלך השנים, כך שניתן להגיע ל-19.5% הפרשות לפנסיה ויותר.

שיעורי הפרשות אלו כופפים להוראות הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בנוסף השיעורים כפופים להוראות תקנות מס הכנסה (פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] סעיפים 47 ו-45א') ולתקנות קרן הפנסיה שבה מבוטחים העובדים.

הירשמו לניוזלטר "שמענו" וקבלו בזמן אמת את כל החדשות, הנושאים והעדכונים הפיננסים החמים!

הפרשת פנסיה ע"י עצמאי: 4.45% ועד 12.55%

במדינת ישראל עצמאי מחויב גם הוא בהפרשות לפנסיה בגובה שיעורים הקבועים בחוק.

תנאי החוק לעצמאי:

 • יש הגבלת מינימום וכל מה יופקד מעבר מזכה בהטבות מס.
 • ניתן למשוך חלק מהכסף במקרה של סגירת העסק.
 • הופחתו דמי הביטוח הלאומי עבור עצמאי בעל הכנסה נמוכה מ-21 אלף ₪.
 • ניתנות הטבות מס.

חובת ההפרשות לפנסיה:

(שכר המינימום נקבע בתחילת שנה על ידי ביטוח לאומי, כיום השכר הממוצע במשק עומד על 10,551 ₪)

 • חלק מהשכר שהינו עד מחצית מהשכר הממוצע במשק – 4.45%
 • מעל מחצית השכר הממוצע ועד השכר הממוצע – 12.55%

דוגמה לחישוב הפרשות לפנסיה של עצמאי:

גובה ההכנסה עד מחצית השכר הממוצע – 4.45% מעל למחצית השכר הממוצע 12.55% סה"כ הפרשות לפנסיה
5,000 ₪ 213 ₪ 29 ₪ 241 ₪
7,000 ₪ 213 ₪ 342 ₪ 555 ₪
10,000 ₪ ומעלה 213 ₪ 656 ₪ 869 ₪

פנסיה של עצמאי מחולקת כך ששני שליש מהכספים מופרשים לרכיב תגמולים והשליש הנותר מופרש לרכיב סיוע במצבי אבטלה (את השליש הזה ניתן למשוך במקרה של סגירת העסק).

עצמאים שלא מחויבים להפריש לפנסיה:

 • עצמאי מתחת לגיל 21 שנים.
 • עצמאי שגילם מעל גיל פרישה מוקדם (גיל 60).
 • עצמאים שטרם מלאו 6 חודשים מיום רישומם.
 • עצמאי שמלאו לו 55 שנים לפני היום בו חוקק החוק 1.1.2017.

את הנגזרת של ההפרשות המדינה והרשויות אוכפות על ידי בחינת הדו"ח השנתי שהגיש העצמאי לאותה שנה.

עצמאי ששכרו מעל שכר המינימום הממוצע במשק, שלא יפריש לפנסיה על פי חוק, צפוי לקנס של 500 ₪ עבור אי ההפקדה.

2 סוגי קרנות פנסיה עיקריות

לרוב כאשר המעסיק או העובד יפתחו קרן פנסיה הם יאלצו לבחור בין 2 סוגי קרנות:

 1. פנסיה מקיפה – הינה בעלת אופי תשואתי, הקרן כוללת מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוחי המעניק כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה. בקרן זו קיימת תקרת הפקדה של עד 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (21,102 ש"ח), 30% מושקע באג"ח ו-70% השקעות שונות.
 2. פנסיה כללית – זהו כלי חיסכון פנסיוני המאפשר פנסיה חודשית לכל החיים מגיל זכאות (67 לגבר, 62 לאישה, 60 לעצמאי), באמצעות קרן זו ניתן לבחור בין מסלול ללא כיסוי ביטוחי או לשלב חיסכון עם כיסוי ביטוחי.

מי בודק אם הופרשו כספים לפנסיה?

לזרוע העבודה סמכות אכיפה מנהלית ופלילית לקיום הוראות חוק אלו.

כדאי בכל עת לבדוק זכויות נוספות מול היחידה ליחסי עבודה שיבדקו אילו זכויות מגיעות לכם או מה חובת ההפרשות לפנסיה על פי אופי מקור הפרנסה.

2 אפשרויות להפרשות פנסיה ממעסיק חדש

כאשר אתם עוברים מקום עבודה, על המעסיק החדש יהיה להפריש עבורכם את ההפקדות לביטוח הפנסיוני, בשלב זה תוכלו לבחור:

 1. להעביר את הכספים שנצברו בקרן הפנסיה שלכם לחברה איתה המעסיק עובד.
 2. להמשיך לנהל את קרן הפנסיה שלכם באותו מקום אליו יפריש המעסיק הפקדות.

זהו גם השלב הכי נכון לקבוע האם אתם מעוניינים להוסיף אחוז נוסף להפרשות לפנסיה שלכם או לבקש תנאים משופרים בפנסיה במעמד החוזה האישי שלכם.

הטבות שמענו+ לגולשי הפורטל

10 קרנות הפנסיה עם תשואה של 50% ומעלה ב-5 שנים האחרונות:

תוכלו להיעזר בטבלה זו בפעם הבאה שיש לכם אפשרות לשנות, להחליף או לפתוח קרן פנסיה חדשה:

שם הקרן תשואה שנתית אחרונה תשואה ב-3 שנים האחרונות תשואה ב-5 שנים האחרונות סה"כ דמי ניהול מההפקדות ומהנכסים
הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול מניות 27.46% 32.43% 62.69% 2.11%
כלל פנסיה מניות 25.71% 31.61% 58.03% 1.86%
מנורה מבטחים פנסיה – מסלול מניות 27.06% 29.70% 57.77% 2.20%
איילון מיטב מקיפה – מסלול מניות 24.22% 29.59% 55.32% 2.16%
מגדל מקפת אישית מניות 22.90% 29.65% 54.93% 2.25%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה  לבני 50 ומטה 13.81% 27.73% 54.51% 1.75%
הראל פנסיה –  מניות 23.49% 29.66% 54.47% 2.05%
הפניקס פנסיה מקיפה – לבני 50 ומטה 21.59% 28.94% 50.71% 2.11%
איילון מיטב מקיפה – לבני 50 ומטה 20.53% 29.65% 50.16% 2.16%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי – מדדי מניות 21.51% 25.75% 50.09% 2.16%

5 טיפים להפרשות לפנסיה – סיכום של "פורטל שמענו"

מה שנחסוך כשאנחנו עובדים יהיה לנו בגיל הפרישה, לימים בהם נהיה מבוגרים יותר וכשירים פחות, חשוב לחסוך לפנסיה בין אם בזכות או מכוח החוק.

רוצים גם אתם להתנהל כמו מומחים מול קרן הפנסיה שלכם?

שימרו את 5 הטיפים הבאים:

 1. לא מושכים כספי פיצויים אם לא חייבים כשעוזבים מקום עבודה.
 2. אם תמשכו פיצויים הסכום שנחסך לכם לגיל פרישה קטן משמעותית.
 3. הפטור ממס נפגע אם הפיצויים גבוהים מסכום הפטור.
 4. אם אתם זקוקים לכסף בדקו אופציות הלוואה על חשבון הקרן במקום למשוך את הכספים מתוכה.
 5. אם אתם בין עבודות, בחופשה ללא תשלום או שהפכתם לעוסק עצמאי, המשיכו בהפרשות לפנסיה אפילו הפקדה מינימלית על מנת לשמור על הזכויות והכיסויים שקיימים לכם.

מקווים שנהניתם, "פורטל שמענו" מזמין אתכם להמשיך ולהתעדכן בזכויות ובהטבות המגיעות לכם לפי חוק!

 • אין בתוכן זה משום המלצה, חוות דעת או ייעוץ משפטי או פיננסי, כמו כן תוכן זה אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף, המסתמך על מסמך זה עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

קבל הצעה לקרנות פנסיה

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים

למד עוד על פנסיה וגמל

חיפוש

הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
מתוכן פיננסי מעשיר

קבל הצעה לקרנות פנסיה

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים

תנאי השימוש

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
"תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הרשמה לאתר:

משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

תנאים נוספים:

תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: support@shamanu.co.il