זכויות והטבות

כאן עושים סדר בשמועות.
מגוון כתבות על שינויים ברפורמות, עדכונים בזכויות והטבות, הגדרות וכל מה שרציתם לדעת אך לא ידעתם את מי לשאול.

מעוניינים לחסוך? גלו מהן הטבות המס המגיעות לכם מהפקדה בקופות גמל!

קופת גמל להשקעה היא מוצר פיננסי חדש יחסית (משנת 2016), המאפשר לחוסכים לטווח בינוני/ארוך למשוך את הכסף בכל עת שיבחרו, בניגוד לקופות גמל מסורתיות שאפשרו למשוך את החיסכון רק בקצבה חודשית ולאחר הגעה לגיל 60.

הפסדתם כסף מהשקעות בשוק ההון? תוכלו לקבל החזר מס על ההפסדים!

לפעמים נדמה שכאשר החליטו להטיל מס על רווחי הבורסה, לא לקחו בחשבון שיכולים להיות גם הפסדים.
המס על רווחים ריאליים בגובה 25% מנוכה כמס במקור אוטומטית בעת מימוש. אך כאשר יש הפסדים, מגיע למשקיעים לקבל לפחות את החזר המס שנוכה במקור.