החזרי מס

קרן השתלמות למשפטנים

מהי קרן השתלמות למשפטנים?

איגוד המשפטנים מפעיל קרן השתלמות שהוקמה מכוח הסכם קיבוצי בינו לבין המדינה והמעסיקים הציבוריים. הארגונים המייצגים את המשפטנים מפעילים את הקרן ואף קובעים את התנאים. נכון להיום, הזכאות להצטרפות למשל מוקנית רק לעורכי דין במגזר הציבורי:

 • משפטנים
 • פרקליטים
 • עוזרים משפטיים לשופטים
 • סניגורים ציבוריים
 • וכן הלאה

חשוב לציין כי קרן ההשתלמות שמנוהלת על ידי איגוד המשפטנים פועלת להשגת רווחים ותשואות עבור העמיתים שלה, כמו כל קרן אחרת. מנגד, החברה שמנהלת את הקרן מוגדרת בתור מוסד ללא כוונת רווח – או בקצרה מלכ"ר. לכן דמי הניהול שהחברה גובה מהעמיתים תמיד שווים להוצאות החברה. מהרגע שבו חברה מסוימת פועלת ללא כוונות רווח ואף מוגדרת ככה בחוק, זה אומר שדמי הניהול לא אמורים להיות על חשבון העמיתים.

תוכן עניינים

  היכרות עם אפיקים שונים של מסלולי חיסכון והשתלמות יכולה להיות מאוד רלוונטית עבור משפטנים. במאמר הבא נציג את הקרן, את היתרונות ואת החסרונות שלה. לאחר מכן, נסביר מאיזה השקעות היא מורכבת ולאיזה פרמטרים כדאי להתייחס כדי להבטיח תשואה מקסימאלית

  מה ההבדל בין קרן השתלמות למשפטנים לקרנות השתלמות אחרות?

  המאפיינים המיוחדים של קרן ההשתלמות כפי שמוצגים לעיל מעידים באופן ברור על ההבדלים בינה לבין קרנות אחרות. הנה למשל כמה הבדלים כאלה והאופן שבו הם באים לידי ביטוי גם מבחינת העמיתים וגם מבחינת הגופים המנהלים את ההשקעות:

  א. דמי ניהול והפקת רווחים – ההבדל העיקרי בין קרן המנוהלת על ידי מוסד ללא כוונת רווח לבין חברה פרטית או חברת ביטוח שמנהלים קרנות השתלמות הוא האופן שבו משתמשים בדמי הניהול. בעוד חברה פרטית וחברת ביטוח יגבו דמי ניהול שאמורים לייצר עבורם הכנסה, במוסד ללא כוונת רווח אין אינטרס כזה. עם זאת, אין כל פסול בהפקת רווח מתוך ניהול קרנות השתלמות ומבחינת עמיתי הקרן זה בכלל לא רלוונטי. במקום זה, צריך לבחור את קרן ההשתלמות לפי התשואה שהיא מייצרת בקיזוז דמי הניהול – ולא רק לפי דמי הניהול בלבד.

  ב. הצטרפות לקרן – עוד הבדל בין קרן השתלמות שמיועדת לעמיתי תחום מסוים לבין קרן השתלמות אחרת קשור לתנאי ההצטרפות. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים למשל להצטרף אל קרן השתלמות של חברות כגון כלל, אלטושלר שחם וכן הלאה. התחרות בין הקרנות והחברות היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שדמי הניהול יורדים, לכן היא מבורכת. אבל עם קרן שמנוהלת על ידי גוף ספציפי ולעמיתים ספציפיים אין תחרות כזו. התוצאה היא מצד אחד שהעמיתים יכולים ליהנות מתנאים מועדפים, אך מצד שני שהם מוגבלים להנחיות ולתחומי האחריות של ההסתדרות, איגוד המשפטנים, הארגונים המייצגים וכן הלאה.

  ג. ניהול קרן ההשתלמות בטווח הארוך – יש גם הבדל מסוים מבחינת האופן שבו מנהלים כל סוג של קרן השתלמות. בעוד קרן פרטית ניתן לנהל בצורה עצמאית ויש גם אפשרות לפתיחת קרנות IRA בניהול אישי וללא תשלום דמי ניהול בכלל, עם קרן שמיועדת למשפטנים אין אפשרויות כאלה. עבור משקיעים שמעוניינים להיות מעורבים באופן שבו הכספים שלהם מוזרמים לשוק ההון, זו יכולה להיות סוגיה קריטית. 

  מאילו השקעות מורכבת הקרן?

  מדיניות ההשקעה של הקרן לשנת 2022 מעידה על שיעורי חשיפה גבוהים יחסית לאפיק מניות: תעודות סל, אופציות וקרנות נאמנות. שיעור החשיפה הרצוי לשנת 2022 עמד לפי הנתונים המופיעים באתר הקרן על 46%, כאשר גבולות החשיפה הוגדרו בטווח של 30%-52%. לשם השוואה, חשיפה לאג"ח ממשלתי הייתה כ-19% והחשיפה לאפיקים אחרים כגון קרנות השקעה פרטיות, קרנות נדל"ן ומכשירים מובנים עמדה על כ-7% בלבד.

  היכרות עם ההשקעות שמהן מורכבת הקרן יכולה לסייע למשפטנים ששוקלים האם להצטרף אליה בתור עמיתים. בשלב הבא, ניתן להיכנס אל עובי הקורה ולהסתכל על הנתונים האלה ביחס לשאר הקרנות הקיימות בשוק ההון. 

  האם הקרן השתלמות למשפטנים היא בסיכון גבוה?

  על פניו, קרן השתלמות שמיועדת עבור עמיתים שמוגדרים בתור משפטנים בסקטור הציבורי היא אכן בסיכון גבוה. כל קרן שהחשיפה שלה למניות היא בנתח של מעל רבע מסך החשיפה לכלל הנכסים האחרים מוגדרת בסיכון גבוה, בעיקר בתקופה של חוסר יציבות כמו זו שבה אנו נמצאים החל מתחילת מגפת הקורונה.

  במילים אחרות, הקרן היא בסיכון גבוה וצריך להביא את זה בחשבון. מנגד, על העמיתים לזכור שדמי הניהול נמוכים ושניתן להפיק בגלל זה תשואות גבוהות גם אם הקרן יחסית מפסידה. מעבר לכך, הטבות המס שעמיתי הקרן מקבלים משחקות תפקיד חשוב בהשוואה בינה לבין עוד אפיקי חיסכון רלוונטיים לטווח בינוני או ארוך.

  מה התשואה שעשתה הקרן בשנים האחרונות?

  עוד דרך טובה להחליט האם לקחת הלוואה כנגד קרן השתלמות או פשוט למשוך אותה לגמרי ולהשתמש בכספים שנצברו, היא לבדוק מה התשואה שהיא עשתה בשנים האחרונות. זה כלי חשוב להשוואה בין סוגים שונים של קרנות למרות סייג מרכזי אחד: תשואות מהעבר אף פעם לא מעידות על תשואות עתידיות. מה שכן, תשואות של הקרן מהשנים האחרונות בהחלט יכולות לתת לכל אחד ואחת מאיתנו אינדיקציה לגבי השאלה האם אלו אכן מסלולי ההשקעה הכי רלוונטיים עבורנו.

  כך למשל ניתן לראות שהתשואה הנומינלית ברוטו המצטברת של הקרן החל מתחילת שנת 2022 עמדה על מינוס 2.76%, נכון לחודש יולי. התשואה הנומינלית ברוטו המצטברת לשנה האחרונה הגיעה ל-2.32% והתשואה הנומינלית ברוטו הממוצעת ל-3 השנים האחרונות עומדת על 4.98%. בשקלול תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת לתקופה של 5 שנים אחרונות, הקרן השיגה נתונים יפים של 4.54%. 

  מצד אחד, התשואה שהקרן עשתה בשנים האחרונות בהחלט מתאימה לשאר הנתונים המגיעים משוק ההון. בין אם בוחנים אפיקי השקעה סולידיים ובין אם מסתכלים ספציפית על מסלולים של גמל והשתלמות, ניתן לראות נתונים פחות או יותר דומים: עלייה דרמטית בתשואות של המסלולים שהושקעו במניות מאז תום תקופת הקורונה, אך לאחר מכן ירידה שנובעת מאינפלציה. מהבחינה הזו, הקרן המיועדת עבור משפטנים אינה ייחודית.

  למי מתאימה הקרן?

  טכנית, הקרן מתאימה לעמיתים שהם משפטנים ורוצים להבטיח את העתיד הפיננסי שלהם כבר בטווח הבינוני. יש לה יתרונות רבים מבחינת דמי הניהול הנמוכים, היא זוכה לגיבוי של גופים חזקים במשק כמו למשל הסתדרות העובדים או ארגון המשפטנים והתשואות שלה מתאימות לממוצעים הקיימים בכל רחבי העולם.

  מנגד, היא פחות מתאימה עבור עמיתים שהם משפטנים וחשוב להם לשמור על גמישות מסוימת מבחינת בחירת אפיקי ההשקעה. יתרה על כך, היא לא מתאימה למי שמעוניינים להקטין את החשיפה שלהם למניות תמורת הגדלת החשיפה לנכסים סולידיים. מהבחינה הזו, הקרן גם פחות מתאימה למי שחשוב להם להשיג תשואה גבוהה כבר בטווח הקצר. במידה והשאיפה היא לתשואה גבוהה בטווח הארוך, החשיפה לנכסים שמוגדרים בסיכון גבוה צפויה להתאזן. 

  האם כל אחד יכול להשקיע בקרן השתלמות למשפטנים?

  רק משפטנים בסקטור הציבורי יכולים להשקיע בקרן שמנוהלת על ידי איגוד המשפטנים וההסתדרות. אם רוצים לבצע השוואת קרנות השתלמות ולקבל החלטה מושכלת, ניתן להשתמש בקריטריון הזה בתור כלי סינון מרכזי. 

  לאחר שמבצעים סינון גס ובודקים איזה קרן רלוונטית ואיזה לא, ניתן לבחון את שאר הפרמטרים: ממה מורכבת הקרן, מה רמת החשיפה שלה לכל סוג של נכס, כמה דמי ניהול משלמים, כמה עמיתים יש בה, באיזה תנאים אפשר או אי אפשר לקבל הלוואות על חשבון הקרן וכן הלאה.

  מהי קרן השתלמות?

  קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח בינוני. במקור, הקרן הייתה סוג של קופת גמל לשכירים בלבד. כעבור מספר שנים נפתחה האפשרות לחיסכון דרך קרן השתלמות גם לעצמאיים ואף לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, במטרה לאפשר להם ליהנות מהיתרונות שלה. בנוסף, הקרן נועדה לשמש את העובדים למימון השתלמות – החל מחינוך, דרך כנסים מקצועיים ועד קורסים או לימודי המשך – אבל כיום היא כבר משמשת כאפיק חיסכון כללי לכל דבר ועניין.

  היתרון העיקרי של קרן השתלמות בא לידי ביטוי בכך שזה האפיק היחיד שאינו לטווח ארוך אבל כן מעניק פטור ממס. בעקבות הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל, כל שכיר או עצמאי יכולים להשתמש בקרן על מנת להשיג פטורים ממס בשווי כספי גבוה מאוד. אמנם קיימת תקרה לניצול ההטבה, אך היא עדיין שומרת על קרן ההשתלמות בתור אחד מאפיקי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל. יתרה על כך, יש סוגים שונים של קרנות וגם מסלולים שבהם בעלי מקצוע ספציפיים מקבלים תנאים מועדפים כל עוד הם עומדים בקריטריונים.

  מה היתרונות בקרן השתלמות זו?

  אין ספק לגבי היתרונות של קרן השתלמות שמיועדת עבור משפטנים שעומדים בקריטריונים מסוימים. דמי הניהול בה נמוכים ביחס לקרנות אחרות, היא מאפשרת למשפטנים לחסוך לטווח בינוני וארוך בצורה מסודרת גם בלי להיות תלויים ביציאה להשתלמות או לכנסים מקצועיים והיא נהנית מהכוח של ההסתדרות בתור ארגון העובדים הגדול במשק.

  הדרך לנצל את היתרונות השונים של קרן השתלמות מן הסוג הזה היא להצטרף אליה מוקדם. ככל שמצטרפים לקרנות השתלמות מוקדם יותר, כך נכנס לפעולה המנגנון של ריבית דריבית. כמו כן, יש לזכור שבניגוד לפנסיה למשל – הצטרפות לקרן השתלמות היא אינה חובה על פי החוק.

  מה החסרונות?

  החיסרון של קרן השתלמות עבור משפטנים שלא מנוהלים בצורה נכונה את אפיקי החיסכון שלהם עלול להיות אובדן הכנסה פנויה. כמו עם כל קרן השתלמות אחרת, גם משפטנים צריכים להביא בחשבון שהחיסכון לטווח הבינוני או הארוך בא בהכרח על חשבון ההכנסה הפנויה שממנה הם יכולים ליהנות באופן מיידי. אז אם משפטנים זקוקים למימון הוצאות שוטפות, יכול להיות שהצטרפות לקרן לא תהיה פתרון טוב עבורם.

  חוץ מזה, יש את העניין של מגבלות על האופן שבו הקרן מנוהלת. החיסרון של קרן שמנוהלת על ידי ארגון עמיתים הוא שמי שמפקידים עליה לא ממש מחליטים על אופן השימוש בכספים שלהם. כאמור, זהו חיסרון שרלוונטי לעמיתים ולמשפטנים בגילאים שונים ובעיקר למי שמודעים לאפשרויות שעומדות לרשותם בשוק ההון.

  אולי יעניין אותך קרנות השתלמות

  שאלות תשובות נפוצות

  plus

  מהם המסלולים הקיימים בקרן השתלמות שמיועדות למשפטנים בשירות הציבורי?

  ניתן להצטרף למסלול משפטנים כללי, מסלול מנייתי או מסלול ללא מניות.

  plus

  מהם תחומי הפעילות של הקרן?

  החברה לניהול קרן ההשתלמות מוגדרת בתור מלכ"ר והיא מנהלת את פעילות הקופה ללא מטרות רווח. כמו כן, אין לה תחומי עיסוק נוספים.

  plus

  איך נגבים דמי הניהול מעמיתי הקרן?

  לפי ההוצאות בפועל. דמי הניהול שקופים עבור העמיתים וניתן לבדוק אותם בכל מסלול לפי מידע הקיים באתר האינטרנט של החברה.

  plus

  מהם התנאים לקבלת הלוואה מהקרן?

  בעל חשבון נזיל זכאי להלוואה של עד 80% משווי הכספים שנצברו, בעוד עמית בעל חשבון לא נזיל זכאי לעד 50% משווי הכספים שצבורים בקופה.

  השוואת קרנות השתלמות

  ✔️ לבחינת היכולת להגדלת
  התשואה והוזלת דמי הניהול
  עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

  סרטונים של המומחים שלנו

  האלטרנטיבה לפיקדון הבנקאי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  אגרות חוב – חנן מיכה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  למה צריך מתכנן פיננסי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  תשואות בקרנות השתלמות, גמל ופנסיה – השוק האמריקאי VS השוק הישראלי – עוז אספיר
  לחצו לצפייה
  הגדלת התשואה במוצרים פנסיונים – קרנות השתלמות, גמל ופנסיה – עומרי זכריה
  לחצו לצפייה
  ×
  להגדלת תשואה בקרן
  ×

  הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
  מתוכן פיננסי מעשיר

  אני מסכימ/ה לקבלת תוכן, דברי פרסומת או עדכונים מהחברה או מצדדים שלישיים הדוא"ל, מסרונים או טלפון

  ×

  השוואת קרנות השתלמות

  ✔️ לבחינת היכולת להגדלת
  התשואה והוזלת דמי הניהול
  עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

  כל הזכויות שמורות לפורטל "שמענו" 2020 ©
  ×

  חיפוש

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  נשמח לעזור לך!

  זכאות לקצבת סיעוד מחברת הביטוח תלויה בקיום כיסוי ביטוחי, פרטי או קבוצתי.
  במידה ואין לך, לא נוכל לסייע בבדיקה לקבלת קצבה, במידה ולא ידוע לך אם ברשותך ביטוח סיעודי, כדאי לבדוק:

  1. האם קיים תשלום לחברת ביטוח בין השאר בפירוט חשבון הבנק, כרטיסי האשראי, תלושי השכר לרבות תלושי קרן הפנסיה וכן בדו”ח החיוב החודשי של קופת החולים.

  2. באתר הר הביטוח עם פרטי הזיהוי שלך.

  לאחר בדיקה שיש לך ביטוח סיעודי, ניתן למלא מחדש את הטופס ולהמשיך בתהליך.

  נא להשאיר מספר טלפון נייד לקבלת קישור להמשך הבדיקה:

  תנאי השימוש

  מבוא:

  ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
  "אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
  האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
  כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
  באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
  "תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
  האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
  מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

  הרשמה לאתר:

  משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
  שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
  הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

  הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
  האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
  הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
  לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
  על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
  חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
  האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
  כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
  האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
  המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

  הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

  האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
  המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
  אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
  מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
  מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
  התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
  השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
  תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

  פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

  מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
  ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
  אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

  הפסקת שימוש ושיפוי:

  מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
  במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  המחאת זכויות וחובות

  מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

  שימושים אסורים:

  המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
  המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
  המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

  קניין רוחני וזכויות יוצרים:

  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
  האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
  המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

  איסוף מידע:

  במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

  האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

  תנאים נוספים:

  תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

  יצירת קשר:

  אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: [email protected]