החזרי מס

הפרשות לקרן השתלמות – אחוזי תקרת הפקדה לשכיר ועצמאי

נכון לשנת 2023, תקרת ההפקדה המקסימאלית המאפשרת לשכירים כאשר ההפקדות שמבוצעות על ידי העובד והן על ידי המעסיק הן בשיעור של 2.5% להפקדות העובד ו-7.5% להפקדות המעסיק. בכדי לקבל הטבת מס ההפקדה המקסימלית היא למשכורת חודשית של עד 15,712 ש"ח. בעוד עצמאיים מקבלים הטבת מס בהפקדה של 4.5% בפועל מההכנסה החייבת שלהם ועד תקרה של 283,905 ש"ח בשנה,  לניצול הטבת המס.

הפרשות קרן השתלמות

תוכן עניינים

  קרן השתלמות הפרשה לשכירים

  בלב מבנה קרנות ההשתלמות עומדות ההפקדות שמבוצעות הן על ידי העובדים והן על ידי המעסיקים. ההפקדות מועברות לקרן בשיעורים של 2.5% להפקדות העובד ו-7.5% להפקדות המעסיק. תקרת ההפקדה המאפשרת ניצול מקסימאלי של הטבות מס היא משכורת חודשית של 15,712 ש"ח. ניתן למשוך את הכספים שנצברו ללא מס לאחר תקופה של שש שנים. אם המוטב של הקרן ירצה לנצל אותה לצורך לימודים נוספים או יגיע לגיל פרישה, החוק מאפשר לגשת לחסכונות לאחר שלוש שנים בלבד.

  תקרת הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים

  עצמאים יכולים ליהנות מהטבות מס על הפקדות בהיקף של 4.5% מהכנסתם החייבת, בתנאי שאינם חורגים מתקרה שנתית של 283,905 ₪. יש לציין כי עצמאיים אינם חייבים להפקיד לקרן השתלמות אבל כן חייבים על פי החוק להפקיד לפנסיה. עם זאת, עצמאים רבים בוחרים לנצל את הטבות המס המגולמות בקרנות השתלמות ואפיקי חיסכון לטווח בינוני.

  מה הן הטבות המס עבור הפקדות לקרן השתלמות?

  • פטור ממס עבור רווחי הון בעת משיכה כדין לאחר 6 שנים.
  • ניכוי מהסכום החייב במס הכנסה לעצמאיים (הטבה מסוג ניכוי).
  • פטור ממס עבור הפקדת המעסיק.

  מעניין לציין כי להקצאות לקרן השתלמות יש תקרות שמטרתן להסדיר את הסכומים והטבות המס הנלוות. לדוגמה, לשנת 2023, לעובדים יש תקרת שכר חודשית של 15,712 ₪. הפקדות מעל סף זה עלולות להפעיל מס רווחי הון בעת משיכה. עוד קובעת ההפרשה באחוזים לקרן השתלמות כי המעסיק יכול להפקיד עד 7.5% משכרו של העובד, בהינתן שהפרשת העובד היא לפחות שליש מסכום זה, המתורגם בעצם ל-2.5% מהשכר שנקבע. כדי לשמור על הבהירות, תקרת ההפקדה מתעדכנת מעת לעת, ואם מעסיק יחרוג ממגבלה זו, העובד עלול לעמוד בפני מס שולי.

  כיצד עוקבים אחרי שינויים בהפרשות לקרנות השתלמות?

  ניתן לעקוב אחר התקנות באופן עצמאי על ידי פרסומים באמצעי התקשורת. אפשרות אחרת היא לבצע תיאומי מס בסוף השנה או להגיש דיווחים למס הכנסה. אצל עצמאיים קל יותר לעקוב אחר ההפרשות כי הם ממילא מבצעים את זה בעצמם, אולם שכירים צריכים בדרך כלל לערב את המעסיק ולעקוב אחר אפיקי החיסכון השונים.

  אחוזי הפרשה לקרן השתלמות המזכים בהטבות מס לשכירים

  כדי להימנע מתשלום מס הכנסה על הרווח בקרן השתלמות ועל ההפקדות:

  מצד המעסיק על המעסיק להפקיד רק עד גובה 7.5% משכר העובד. גובה השכר השנתי המותר ממנו ניתן להפריש מבחינת זכאות להטבות מס לא יעלה על 188,544 ש"ח כלומר הפרשה שנתית עד 15,712 ש"ח.
  מצד העובד עד 2.5% מהשכר כלומר סך כל ההפקדה שנתית עד 4,713 ש"ח.

   

  מדוע מומלץ לעצמאים לבצע הפקדה לקרן השתלמות לפני סוף דצמבר?

  כיוון שהפקדת עצמאי לקרן השתלמות (תחת התקרה המאפשרת) מוכרת למס הכנסה כהוצאה מוכרת, ניתן לנקות את ההפקדה מסכום הרווח ולשלם פחות מס הכנסה לכן לקראת סוף שנת המס ניתן לבצע הפקדה תקופתית של סכום גדול שאת חלקו תוכלו "לקבל בחזרה ממס הכנסה" בתור הפחתה בדו"ח השנתי למס הכנסה. שימו לב- ההפקדה נספרת רק בתאריך בו היא נקלטת בפועל אצל חברת הביטוח לכן קחו מרווח ביטחון של כמה ימים מראש.

  מהו אחוז הפרשה לקרן השתלמות לפי צווי הרחבה במגזרים שונים?

  צווי הרחבה מילאו תפקיד חיוני בגיוון אחוזי ההפקדה לקרן ההשתלמות בפרשת על פני מגזרים שונים. צווים כאלה הוצאו בתעשיות כמו אבטחה, ניקיון ואירוח. מחוץ למגזרים אלו, תוך שמירה על היחס בין הפרשות העובד למעסיק, ניתן להנהיג לקרן ההשתלמות שיעורי הפקדה חלופיים. על רקע מיתון כלכלי, מעסיקים מסוימים עשויים לבחור להוריד את אחוזי ההפקדה או להפסיק את ההפקדות לחלוטין. ובכל זאת, כל עוד יחס ההפקדות בין העובד למעסיק נשאר עקבי, ההפרשות המופחתות נשארות בתוקף. 

  חישוב הפרשות לקרן השתלמות לשכירים

  הפקדה של 1.5% מעובד תואמת להפקדה של 4.5% מהמעסיק תואמת את ההנחיה הזו. לאחר מכן, העובד יכול להתאים את הפקדתו למקסימום של 2.5% משכרו, תוך הבטחת משיכות פטורות ממס, בתנאי שלא יעלה על שכר של 15,712 ₪. יש לציין שקרן השתלמות למורים פועלת אחרת, כאשר אחוזי ההפקדה נקבעים על 4.2% לעובדים ו-8.4% למעסיקים.

  מדוע מומלץ שלא לפתוח קרן השתלמות לאחר 6 שנים?

  קרן השתלמות מוגדרת כמוצר חיסכון וכאשר היא נפתחת לאחר 6 שנים, הרווח כולו שלכם פטור ממס רווחי הון. מסלולי ההשקעה השונים מציעים אפשרויות לתשואה מעולה וככל שמחזיקים בה יותר כך התשואה מחושבת מסכום גבוה יותר וכמובן גדלה בסכומים גבוהים יותר. במידה ומתייחסים אל הקרן כאופציה להכנסה פנסיונית ולא כמתנה שמקבלים כל שש שנים, אפשרות הרווח של קרן השתלמות ב- 20 שנה היא אסטרונומית (6 ספרות). לכן מומלץ לתת לכספכם להמשיך לעבוד עבורכם ורק להשגיח באיזה מסלול הוא נמצא.

  אולי יעניין אותך קרנות השתלמות

  שאלות תשובות נפוצות

  plus

  האם קיים חוק קרן השתלמות?

  לצערנו לא. קרן השתלמות היא תמריץ שמעסיק יכול להעניק לעובדיו והחוק אינו מחייב אותו.
  כן קיים חוק שאומר שאם מעסיק ניכה חלק משכר העובד עבור קרן השתלמות ולא העביר אותו תוך 40 יום לקרן, מדובר בעבירה פלילית.

  plus

  האם שכיר יכול לפתוח קרן השתלמות?

  במידה והוא עובד גם בתור עצמאי, כן אבל את ההפקדות לא יוכל לבצע מתלוש השכר כשכיר.
  אחרת לא. רוב ההפקדה לקרן השתלמות לשכירים מבוצעת ע"י המעסיק ולכן רק אדם שמעסיק שכירים (או את עצמו כעצמאי) יכול לפתוח להם קרן השתלמות.

  plus

  האם ניתן למשוך את ההפקדות לקרן השתלמות בכל זמן נתון?

  ניתן אך משיכה שלא כדין (שלא עברו 6 שנים מההפקדה הראשונית) ממוסה בגובה 47% מסכום המשיכה ועוצרת את ההפקדות. לאחר 3 שנים ניתן להשתמש בכסף הצבור ללא תשלום מס למימון הכשרות מסוימות או לכל מטרה במידה ויצאתם לפנסיה ועברו לפחות שלוש שנים מעת ההפקדה הראשונה לקרן.

  plus

  עד מתי חייב המעסיק להעביר תשלומים לקרן ההשתלמות?

  על המעסיק להעביר את התשלומים או 7 ימי עסקים מיום תשלום השכר החודשי לעובד או 15 ימים מתום החודש בגינו משולם השכר, המוקדם מביניהם.

  plus

  אילו עונשים עומדים בפני מעסיקים שלא מצליחים להעביר את הכספים שנוכה לקרן ההשתלמות בזמן?

  אם מעסיק לא מעביר את הכספים תוך 40 יום ממועד תשלום השכר כדין, הוא מבצע עבירה פלילית שעלולה לגרור קנס או שנתיים מאסר.

  plus

  האם עובד יכול להחליף את קרן ההשתלמות שלו לחברה אחרת?

  כן, עובדים יכולים להעביר את כספיהם מקרן השתלמות אחת לאחרת תוך שמירה על הוותק המקורי שלהם בקרן.

  plus

  כיצד יכולים עצמאים להפקיד הפקדות לקרן ההשתלמות?

  עובדים עצמאיים צריכים לפנות לקרן ההשתלמות עם צילום תעודת עוסק מורשה וכל מסמך נדרש אחר, תוך בחירת הסכום ומועד/ים להפקדה.

  plus

  מהו התהליך למשיכת כספים מקרן ההשתלמות?

  על עובד להגיש טופס בקשת משיכה, הזמין בדרך כלל באתר החברה לניהול הקרן, בצירוף תמונת תעודת זהות, מסמך בנקאי המאשר את בעלות החשבון המשויך, ואולי גם מכתב מהמעסיק, בהתאם להנחיות החברה המנהלת. המשיכה תטופל עד 4 ימי עסקים לאחר הבקשה.

  השוואת קרנות השתלמות

  ✔️ לבחינת היכולת להגדלת
  התשואה והוזלת דמי הניהול
  עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

  סרטונים של המומחים שלנו

  הפרשות קרן השתלמות
  האלטרנטיבה לפיקדון הבנקאי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  הפרשות קרן השתלמות
  אגרות חוב – חנן מיכה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  הפרשות קרן השתלמות
  למה צריך מתכנן פיננסי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  הפרשות קרן השתלמות
  תשואות בקרנות השתלמות, גמל ופנסיה – השוק האמריקאי VS השוק הישראלי – עוז אספיר
  לחצו לצפייה
  הפרשות קרן השתלמות
  הגדלת התשואה במוצרים פנסיונים – קרנות השתלמות, גמל ופנסיה – עומרי זכריה
  לחצו לצפייה
  ×
  להגדלת תשואה בקרן
  ×

  הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
  מתוכן פיננסי מעשיר

  אני מסכימ/ה לקבלת תוכן, דברי פרסומת או עדכונים מהחברה או מצדדים שלישיים הדוא"ל, מסרונים או טלפון

  ×

  השוואת קרנות השתלמות

  ✔️ לבחינת היכולת להגדלת
  התשואה והוזלת דמי הניהול
  עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

  כל הזכויות שמורות לפורטל "שמענו" 2020 ©
  ×

  חיפוש

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  נשמח לעזור לך!

  זכאות לקצבת סיעוד מחברת הביטוח תלויה בקיום כיסוי ביטוחי, פרטי או קבוצתי.
  במידה ואין לך, לא נוכל לסייע בבדיקה לקבלת קצבה, במידה ולא ידוע לך אם ברשותך ביטוח סיעודי, כדאי לבדוק:

  1. האם קיים תשלום לחברת ביטוח בין השאר בפירוט חשבון הבנק, כרטיסי האשראי, תלושי השכר לרבות תלושי קרן הפנסיה וכן בדו”ח החיוב החודשי של קופת החולים.

  2. באתר הר הביטוח עם פרטי הזיהוי שלך.

  לאחר בדיקה שיש לך ביטוח סיעודי, ניתן למלא מחדש את הטופס ולהמשיך בתהליך.

  נא להשאיר מספר טלפון נייד לקבלת קישור להמשך הבדיקה:

  תנאי השימוש

  מבוא:

  ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
  "אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
  האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
  כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
  באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
  "תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
  האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
  מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

  הרשמה לאתר:

  משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
  שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
  הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

  הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
  האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
  הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
  לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
  על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
  חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
  האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
  כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
  האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
  המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

  הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

  האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
  המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
  אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
  מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
  מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
  התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
  השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
  תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

  פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

  מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
  ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
  אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

  הפסקת שימוש ושיפוי:

  מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
  במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  המחאת זכויות וחובות

  מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

  שימושים אסורים:

  המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
  המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
  המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

  קניין רוחני וזכויות יוצרים:

  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
  האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
  המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

  איסוף מידע:

  במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

  האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

  תנאים נוספים:

  תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

  יצירת קשר:

  אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: [email protected]