פורטל פיננסי חדשני

פורטל פיננסי חדשני

דף הבית | מיסים | באילו מקרים תצטרכו לבצע ניכוי מס במקור? המדריך המלא

באילו מקרים תצטרכו לבצע ניכוי מס במקור? המדריך המלא

אוריה קוריש
30 בנובמבר 2021
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תוכן עניינים
ניכוי מס במקור

חובת ניכוי מס במקור נועדה לצמצם תופעות של העלמות מס או תת דיווח על הכנסות, הפוגעים בקופת המדינה. באילו מקרים צריך לבצע ניכוי מס במקור?  ומדוע חשוב להחזיק בבית העסק אישור על ניכוי מס במקור? כל התשובות בהמשך הכתבה! הישארו איתנו!

כל אחד מאיתנו מחויב לשלם אחוז כלשהו מהכנסתו למס ההכנסה. מס נגבה בישראל, על כל הכנסה שהיא, מדמי שכירות, דרך פרסים בהגרלות ועד מענקים וירושות. 

שיעור תשלום המס הנגבה על הכנסה מעבודה, מחושב על פי מדרגות המס שבסעיף 121 לפקודת מס ההכנסה וגובה הכנסותיו של הנישום. עבור הכנסות אחרות, כמו רווחי הון, שיעור המס קבוע.  


למה צריך אישור ממס הכנסה ניכוי במקור ?

על פי דיני המיסים, חובת ניכוי מס קיימת כמעט על כל העברת תשלום וכמעט על כל משלם. ניכוי מס במקור הוא חובה מהותית, המסכנת את העובר עליה בסנקציות משמעותיות.  

אישור ניכוי במקור מס הכנסה ואישור ניכוי במקור וניהול ספרים תקין, הם שני מסמכים חשובים עבור כל בעל עסק, אם כדי להציג ללקוחות החברה ואם לשם שמירה על פעילות תקינה מול רשויות המס. 

קיומם של אישור ניכוי מס במקור מס הכנסה ואישור ניהול ספרים, מעיד על כך שהמיסים משולמים במועדם, יש דיווח כחוק על הכנסות והעסק מקיים את כל חובותיו. 

לכל המידע על שיעורי ניכוי במקור וניהול ספרים באתר רשות המיסים .


מה זה ניכוי מס במקור? 

חובת ניכוי מס במקור רשות המיסים, חלה כאמור על רוב התשלומים כגון: שכר עובדים, שכר דירקטורים, מס במקור מספקים ונותני שירות, תשלומים על עסקאות בשוק ההון ועוד. 

כאשר מדובר על מעסיק, חובה עליו לבצע ניכוי במקור מס הכנסה ניקוי מ מדי חודש, ממשכורת הברוטו של עובדיו ולהעביר אותו למדינה, באמצעות רשויות המס. הנישום במקרה זה, הוא העובד השכיר, אבל המעביד הוא זה המחויב על פי רשות המיסים ניכוי מס במקור משכרו.

ניתן לראות בניכוי מס במקור מעין תשלום של מקדמות מס, שהמשלם מעביר למס הכנסה עבור בעל עסק או עובד המועסק אצלו. כמו במקרה של כל מקדמה, גם כאן יכולים להתגלות בסוף שנת המס פערים בין מה ששולם למה שצריך היה והנישום יכול לזכות בהחזרים, או לחלופין לשלם את החסר.  


למה צריך אישור על ניכוי במקור וניהול ספרים?

כל מעסיק, בעל חברה והחל משנת 2017 גם עצמאי המוגדר כעוסק פטור, רשאים לבקש מדי שנה מרשות המיסים אישור ניכוי מס במקור. 

כאשר למעסיק יש אישור על מס הכנסה ניכוי מס במקור , הוא פוטר אותו ממילוי טופס ניכוי מס במקור, והתשלום מתבצע באופן אוטומטי ממשכורתו של העובד – שיכול לפרוע את כל תשלומי מס ההכנסה, במסגרת הדו"ח השנתי. 

כיום ניתן לקבל ממס הכנסה אישור ניכוי וניהול ספרים , גם באמצעות טופס מקוון לאתר רשות המיסים. אישורים לצורך מס במקור, חוסכים את הצורך לנכות מס במקור עבור כל עסקה לחוד.   

מי שאינו מבצע ניכוי מס ללא אישור רשות המיסים, נחשב למי שעובר על החוק ויידרש להסדיר את תשלום המס, בתוספת קנס בשל הריבית. במקביל, יכול מס הכנסה להפעיל על הנישום לחץ כלכלי, באמצעות אי הכרה בהוצאות של העסק, הקשורות בהכנסה שלא נוכה ממנה מס.   


ניתן להשתמש מחשבונים פיננסיים :

  1. מחשבון מע"מ
  2. מחשבון אחוזים


מהו ניהול ספרים? 

ניהול ספרים או פנקסי חשבונות, הוא מחובתו של כל בעל עסק, על פי דרישות מס הכנסה ומע"מ. ניהול הספרים, כולל רישום הוצאות והכנסות (במזומן, אשראי או כמקדמה) ושל מלאי, רישום הנפקת חשבוניות מס וקבלות ושמירת קבלות על הוצאות של העסק.

גם מי שנחשב כעוסק פטור, מחויב בניהול ספרים, אלא אם קיבל פטור או הקלה מרשות המסים. ההחלטות לגבי ניהול ספרים מול מס ההכנסה הן לעתים מורכבות ומומלץ להיעזר בייעוץ מקצועי של יועץ מס, רואה חשבון או עורך דין. 


אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים

ספרי חשבונות נחלקים לכמה סוגים, על פי סוג העסק: ספר תקבולים ותשלומים, ספר קופה, ספר תנועות המלאי, ספר כניסת סחורה וספר הזמנות.

אישור ניהול ספרים, הוא אישור מטעם רשות המיסים, שהעסק פועל בצורה תקינה ועומד בדרישות החוק לניהול תיק עסק ברשויות המס. אישור כזה נדרש לרוב מגופים ציבוריים, או עסקים בעלי מחזור כספים גדול. 

איפה בודקים את אישור ניכוי מס במקור?

כאשר יש לבצע ניכוי מס במקור בדיקה יכולה להיעשות באתר של רשות המיסים https://secapp.taxes.gov.il/gmm1000/firstPage.aspx, בו ניתן לקבל מידע על שיעור ניכוי מס במקור וניהול ספרים, תוך הזנת הפרטים הרלוונטיים. 

על מי חלה חובת ניכוי מס במקור? 

לא כל עסק מחויב בניכוי מס במקור. חברות וארגונים בעלי מחזור עסקים גדול, נדרשים לאישור, כדי להימנע מ ניכוי מס במקור אישור מספק או נותן שירות שהם עובדים מולו. עסק שמחזור הרווחים שלו נמוך מהרף שקובע החוק, אינו נדרש לכך וגם נותני השירותים העובדים מולו, אינם נדרשים להציג לבעל העסק אישור ניכוי מס במקור.

על פי החוק ניכוי מס הכנסה חל על נותן התשלום ולא על המקבל. אם הדבר לא נעשה, רשות המיסים יכולה לדרוש את השלמת הסכום. 

באילו מקרים מבצעים ניכוי מס במקור? 

ניכוי מס במקור מבוצע על ידי מעסיקים מדי חודש, ממשכורות העובדים. המטרה היא גם לחסוך מהשכירים את הבירוקרטיה שבתיאומי מס וגם להבטיח למס ההכנסה תשלומי מס סדירים, מבלי לנהל תיקי מס עבור כל השכירים במשק. 

ניכוי מס נעשה גם עבור תשלום לספק או נותן שירות לעסק. בעל העסק מחויב לנכות מס מהתשלום לספק, אלא אם הספק העביר לו אישור . 

למעשה, אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה על ידי עסק עצמאי, הוא באמצעות ניכוי מס על ידי הלקוחות. לקוחות מסוימים מחויבים על פי החוק לנכות את המס שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה על העסקה. 

הלקוח מנכה במקרה כזה את המס מהתשלום ומעביר את הסכום לרשות המסים ואת היתרה לבעל העסק ומחויב לתת לבעל העסק אישור מס במקור ואישור שנתי עם הסכום שנוכה.    

ניכוי מס במקור מתרחש גם בשוק ההון, כאשר בנקים, חברות ביטוח או בתי השקעות, מנכים במקור רווחים (דיבידנדים) על ניירות ערך ויכול להיות רלוונטי גם לדמי שכירות על דירה, מענק פרישה, רווחים מהגרלות או פרסים ומענקים שונים.       

איך מחושב ניכוי מס במקור?

החישוב של ניכוי מס במקור נעשה על ידי הכפלת סך התשלום (כולל מע"מ וכולל המחאות עם תאריכים עתידיים) באחוז ניכוי המס. 

התוצאה המתקבלת, מועברת למס הכנסה במסגרת הדיווח התקופתי (טופס 102). יש להמציא לספק או למועסק עבורו נוכה המס, אישור על כך שניכינו לו מס במקור.  

פטור מניכוי מס במקור "מסלול ירוק"

כדי להקל על תשלומים של תושבי ישראל על השקעות והלוואות בחו"ל, רשויות המס מתירות בשנים האחרונות להסתפק בהצהרה של המשלם בבנק, ללא אישור ספציפי של רשות המיסים לפטור מניכוי מס במקור.

כלומר, העברה של תשלומים מתושב ישראל לחשבונו של אדם בחו"ל, כהשקעה במניות או נדל"ן או כהלוואה, לא דורשת אישור מראש.

בנוסף, גם תשלומי החזר קרן של הלוואה (לא הריבית) ותשלומים על פרסום באינטרנט, אינם מחייבים אישור ניכוי מס במקור. 

הירשמו לניוזלטר "שמענו" וקבלו בזמן אמת את כל החדשות, הנושאים והעדכונים הפיננסים החמים!

בדיקת זכאות להחזרי מס בחינם

✔️ החזר מס ממוצע בסך 8,291
✔️ 71,409 ישראלים קיבלו החזרי מס

מאמרים נוספים בנושא

חיפוש

הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
מתוכן פיננסי מעשיר

בדיקת זכאות להחזרי מס בחינם

✔️החזר מס ממוצע בסך 8,291 ₪
✔️71,409 ישראלים קיבלו החזרי מס

תנאי השימוש

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
"תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הרשמה לאתר:

משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

תנאים נוספים:

תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: support@shamanu.co.il