החזרי מס

השוואת חיסכון לכל ילד

בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ביטוח לאומי מפריש לילדכם 55 ש"ח וההורים יכולים להוסיף עוד 55 ש"ח אותם תוכלו להחליט אם להפקיד בקופת גמל או בתוכנית חיסכון סולידית בבנק עד שיגיע לגיל 18. החל מתאריך הלידה תקבלו שישה חודשים להגיע להחלטה אחרת ביטוח לאומי יפקיד את החיסכון בקופת גמל להשקעה בסיכון מוגבר או בבנק שבחרתם עבור הילד הקודם. לפניכם מערכת השוואות לתכנית חיסכון לכל ילד שדרכה תוכלו לבחון את הקופות לפי: תשואה, דמי הניהול, יתרת נכסים ועוד.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

בתוכנית "חיסכון לכל ילד" ביטוח לאומי מפריש לילדכם 55 ש"ח וההורים יכולים להוסיף עוד 55 ש"ח אותם תוכלו להחליט אם להפקיד בקופת גמל או בתוכנית חיסכון סולידית בבנק עד שיגיע לגיל 18. החל מתאריך הלידה תקבלו שישה חודשים להגיע להחלטה אחרת ביטוח לאומי יפקיד את החיסכון בקופת גמל להשקעה בסיכון מוגבר או בבנק שבחרתם עבור הילד הקודם. לפניכם מערכת השוואות לתכנית חיסכון לכל ילד שדרכה תוכלו לבחון את הקופות לפי: תשואה, דמי הניהול, יתרת נכסים ועוד.

בחרו את הקופה להשוואה ע"י לחיצה על ⬜
כדי לקבל מידע על הקופה נוסף לחצו ▼

ההשוואה מעודכנת לתאריך, אפריל 2024
הבהרה לגבי נתוני הטבלה מידע נוסף
שם קופה חודשי שנתי 5 שנים התמחות מספר קופה תאגיד מנהל
-2.78%
11.77%
19.45%
0.01%
0.43
73.18
99.9% הלכתי 9113 מור גמל ופנסיה בע"מ הלכה יהודית
0.68%
7.90%
16.13%
0.01%
0.5
17.92
95.9% הלכתי 9303 מור גמל ופנסיה בע"מ הלכה איסלאמית
-0.9%
9.23%
20.06%
0.01%
0.32
26.3
93.0% כללי 9414 מור גמל ופנסיה בע"מ כללי
-2.15%
16.09%
39.36%
0.0%
0.61
234.27
93.6% מניות 9420 מור גמל ופנסיה בע"מ מניות
-0.71%
6.59%
11.22%
0.0%
0.06
416.6
93.9% מודל חכ"מ אחר 9421 מור גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-2.11%
8.62%
21.39%
0.01%
0.34
2162.42
99.6% הלכתי 9555 הראל פנסיה וגמל בע"מ הלכה יהודית
-1.5%
9.25%
19.43%
0.01%
0.3
112.45
99.8% הלכתי 9895 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ הלכה יהודית
-0.95%
6.61%
16.16%
0.0%
0.23
477.87
78.1% מודל חכ"מ אחר 9896 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-2.94%
15.85%
46.58%
0.01%
0.53
102.46
91.6% מודל חכ"מ אחר 9898 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-1.52%
9.71%
25.47%
0.01%
0.42
107.32
79.0% מודל חכ"מ אחר 9897 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-0.37%
5.01%
11.69%
0.0%
0.06
837.65
83.0% מודל חכ"מ אחר 11310 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-2.65%
17.64%
46.03%
0.01%
0.53
204.11
71.6% מודל חכ"מ אחר 11311 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-1.48%
10.74%
28.19%
0.01%
0.42
142.48
79.4% מודל חכ"מ אחר 11312 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-1.46%
8.92%
18.11%
0.01%
0.27
110.52
99.7% הלכתי 11320 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ הלכה יהודית
-0.51%
5.75%
11.82%
0.0%
0.12
487.2
78.3% מודל חכ"מ אחר 11321 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-1.04%
10.03%
25.99%
0.01%
0.43
140.52
78.2% מודל חכ"מ אחר 11322 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-2.63%
16.52%
46.37%
0.01%
0.49
154.46
90.7% מודל חכ"מ אחר 11323 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-0.52%
6.66%
20.07%
0.01%
0.32
919.6
90.7% מודל חכ"מ אחר 11325 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-1.15%
10.27%
24.13%
0.01%
0.37
1728.87
89.7% מודל חכ"מ אחר 11326 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-2.34%
17.03%
35.90%
0.01%
0.4
4970.16
92.4% מודל חכ"מ אחר 11327 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-1.24%
10.04%
22.05%
0.01%
0.34
783.37
94.8% הלכתי 11328 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ הלכה יהודית
-1.53%
9.68%
21.26%
0.01%
0.34
49.54
87.4% הלכתי 11335 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ הלכה יהודית
-0.23%
7.95%
17.74%
0.0%
0.36
424.02
85.8% מודל חכ"מ אחר 11343 סלייס גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-0.51%
11.38%
14.28%
0.01%
0.21
2.85
93.1% מודל חכ"מ אחר 11344 סלייס גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-1.79%
19.10%
22.12%
0.0%
0.83
60.57
91.3% הלכתי 11352 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ הלכה איסלאמית
-1.11%
8.08%
17.70%
0.0%
0.3
433.87
92.5% מודל חכ"מ אחר 11365 אנליסט קופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-1.8%
11.85%
33.12%
0.01%
0.52
153.63
91.8% מודל חכ"מ אחר 11366 אנליסט קופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-1.77%
19.51%
34.87%
0.0%
0.5
13.94
97.6% מודל חכ"מ אחר 11345 סלייס גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-3.49%
20.98%
75.56%
0.01%
0.7
583.34
96.6% מודל חכ"מ אחר 11367 אנליסט קופות גמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-1.28%
14.33%
31.12%
0.01%
0.53
13.35
94.2% מודל חכ"מ אחר 11372 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-2.02%
23.12%
72.94%
0.01%
0.87
88.99
98.8% מודל חכ"מ אחר 11373 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-0.77%
10.22%
16.28%
0.0%
0.29
414.81
95.2% מודל חכ"מ אחר 11374 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-0.45%
6.00%
13.28%
0.0%
0.18
1091.51
78.6% מודל חכ"מ אחר 11375 הראל פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-1.34%
8.29%
25.41%
0.01%
0.41
410.71
76.4% מודל חכ"מ אחר 11376 הראל פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-3.16%
14.12%
47.99%
0.01%
0.48
736.73
89.1% מודל חכ"מ אחר 11377 הראל פנסיה וגמל בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-1.1%
7.81%
20.08%
0.0%
0.36
491.15
82.7% מודל חכ"מ אחר 11385 מיטב גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
-1.6%
10.36%
27.46%
0.01%
0.45
217.82
82.9% מודל חכ"מ אחר 11386 מיטב גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
-3.04%
16.60%
47.13%
0.01%
0.49
217.06
90.4% מודל חכ"מ אחר 11387 מיטב גמל ופנסיה בע"מ חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
-1.94%
8.31%
21.76%
0.01%
0.31
301.06
99.3% הלכתי 11388 מיטב גמל ופנסיה בע"מ הלכה יהודית
-1.28%
19.91%
55.43%
0.0%
0.83
121.12
99.7% הלכתי 11914 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ הלכה יהודית
התחל השוואה
×

הבהרה לגבי המידע

כל המידע אודות המסלולים בתכנית חיסכון לכל ילד מגיע מאתר גמל-נט של רשות שוק ההון ומשרד האוצר. אין בתוכן זה משום המלצה, חוות דעת או ייעוץ משפטי או פיננסי.

אולי יעניין אותך חיסכון לכל ילד

שאלות תשובות

plus

מהי תוכנית חיסכון לכל ילד?

השוואת חיסכון לכל ילד לכל ילד היא תוכנית שבה הביטוח הלאומי מפקיד חיסכון עבור כל ילד במשפחה אשר נולד בישראל למשך 18 שנים.

plus

מהם 5 מסלולי השקעה וחיסכון שונים?

 1. סיכון מועט
 2. סיכון בינוני
 3. סיכון מוגבר
 4. הלכה
 5. שריעה

plus

מהי תוכנית חיסכון לכל ילד?

השוואת חיסכון לכל ילד לכל ילד היא תוכנית שבה הביטוח הלאומי מפקיד חיסכון עבור כל ילד במשפחה אשר נולד בישראל למשך 18 שנים.
ביטוח לאומי מפקיד כל חודש 55 ₪  וההורים יכולים להוסיף עוד 55 ש"ח עבור על ילד לתוכנית חיסכון ארוכת טווח של 18 שנים.

המוסד לביטוח לאומי פותח בחיסכון לכל ילד למשך 18 שנים ואין להתבלבל עם קצבת הילדים אותה ההורים ממשיכים לקבל במקביל. מטרת השוואת חיסכון לכל ילד – החיסכון היא לעזור לבוגר בגיל 18 שהופך לעצמאי על פי חוק, להתחיל את חייו עם סכום כסף שיאפשר לו לרכוש מקצוע או ללמוד במוסד להשכלה גבוהה. כך המדינה מאפשרת הזדמנות שווה מבחינתה לכלל האזרחים המגיעים למעמד בוגר חוקי

plus

איך מושכים את הכסף בתכנית חיסכון לכל ילד? ומי יכול למשוך?

ישנן 2 תחנות משיכה לחיסכון לכל ילד:

  1. כאשר הילד הגיע לגיל 18 יוכל לפדות את הקרן באישור הוריו.

  1. אם לא תמשך הקרן עד גיל 21 של הילד, הקופה תהפוך לנזילה ובבעלותו הפרטית של הילד שיוכל למשוך אותה ללא אישור הוריו או אפוטרופוס.

plus

מי מנהל את התכנית ?

קיימות 3 אפשרויות בחירה:

 • בנק
 • קופות גמל
 • רנדומלית ע"י ביטוח לאומי

אם לא תבחר חברת ניהול, המוסד לביטוח לאומי יבחר בצורה רנדומלית על מנת לא לעכב את פתיחת החיסכון.

כדי לדעת מיהם החברות המוסמכות לנהל את תוכנית חיסכון לכל ילד תמצאו באתר ייעודי שהוקם לטובת תוכנית זו באתר הנקרא: "חיסכון לכל ילד".

plus

מהו ניהול התכנית בבנק?

אם בחרתם שהחיסכון יתנהל דרך בנק, לא יהיה ניתן להעביר את החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

יש לבחור בין תוכנית קבועה או תכנית עם תחנת יציאה כל 5 שנים.

הכסף ייחסך בתכנית לבחירתכם, הריבית ידוע מראש לכל התקופה, ביטחון בבנק מבטיח ומבטח את החיסכון כך שבתום התקופה תוכלו לבצע פדיון של כספי ההפקדות לכל הפחות.

plus

מהו ניהול התכנית בקופת גמל?

אם בחרתם לנהל את התוכנית דרך קופת גמל, תוכלו להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת (לא לבנק), תוכלו לשנות מסלולי השקעה בכל שלב ולאורך כל תקופת התוכנית.

הכסף ייחסך והכספים יושקעו בשוק ההון על פי הסיכון שבחרתם, לפרמיות שישולמו תתווסף התשואה מאותו מסלול נבחר ותהפוך לנזילה בתום התקופה.

plus

מהו גובה דמי הניהול בתכנית חיסכון לכל ילד?

  • דרך מסלולי קופות הגמל, ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי עד גיל 21 ולאחר מכן ייגבו דמי הניהול מהכספים שצברתם.

  • דרך הבנק, תשולם גם היא על ידי ביטוח לאומי עד גיל 21 של הילד ולאחר מכן על ידי בעל הקרן וכנהוג באותו בנק.

plus

כמה מושקע בחיסכון לכל ילד בקופות הגמל?

קופות הגמל מנהלות כיום סביב 11 מיליארד ₪ בחמישה מסלולים.

plus

מהו תכנית חיסכון לכל ילד במסלול סיכון מוגבר?

במסלול מוגבר התשואות תהיינה גבוהות אך עם סיכונים בתקופות מסוימות אך נכון להיום זהו המסלול עם התשואה הגבוהה ביותר מבין המסלולים שסיפקה תשואה של מעל ל-40% בשלוש שנים האחרונות דרך אחת מחברות קופות הגמל.

plus

מהי תכנית חיסכון לכל ילד במסלול סיכון בינוני?

במסלול זה גם כן התשואות יחסית גבוהות אך באופן ממוצע נעמדות על 2.86% יחד עם זאת, סיכונים גדולים אינם נלקחים והתשואה בשלול שנים האחרונות אינה עוברת את ה-20% ומציגה תשואה של כ-17%.

plus

מהי תכנית חיסכון לכל ילד במסלול סיכון נמוך?

התשואה הממוצעת במסלול זה נעמדת על 2%, במסלול זה הנכסים והיקפם מפוזרים בצורה שווה ומאוזנת יותר בין הקופות והמסלולים.

plus

מהי המסלול הלכה למעשה?

מבחינת רמת הסיכון יש המשווים את מסלול זה לרמת סיכון של המסלול בסיכון הבינוני, המסלול מציג ממוצע של 2.72% ובשלוש שנים האחרונות הציג תשואה של מעל ל-20%.

plus

מהי תכנית חיסכון לכל ילד במסלול הלכה איסלאמית?

זהו המסלול הכי פחות מועדף והתשואות חלשות ביותר ואינן חוצות אפילו תשואה של 1% בשלוש שנים האחרונות.

plus

טיפ לסיום תוכנית חיסכון לכל ילד - פי 2 חיסכון!

כפי שציינו תכנית חיסכון לכל ילד משולמת במקביל לסכום של 50 ₪ נוספים, המשולמים ישירות לחשבונכם תחת הכותרת "קצבת ילדים".

בדומה לתוכנית החיסכון גם הקצבה משולמת למשך 18 שנים, אנו ממליצים לכם למזג את השניים לסכום של- 102 ₪ שישמש את ילדיכם פי 2 בכל פרמטר אפשרי.

השוואת חיסכון לכל ילד

✔️ לבחינת היכולת להגדלת
התשואה והוזלת דמי הניהול
עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

סרטונים של המומחים שלנו

האלטרנטיבה לפיקדון הבנקאי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
לחצו לצפייה
אגרות חוב – חנן מיכה, מתכנן פיננסי
לחצו לצפייה
למה צריך מתכנן פיננסי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
לחצו לצפייה
תשואות בקרנות השתלמות, גמל ופנסיה – השוק האמריקאי VS השוק הישראלי – עוז אספיר
לחצו לצפייה
הגדלת התשואה במוצרים פנסיונים – קרנות השתלמות, גמל ופנסיה – עומרי זכריה
לחצו לצפייה
×

מחשבונים

מחשבון תשואה
קבל הצעה לחיסכון לכל ילד
×

השוואת חיסכון לכל ילד

✔️ לבחינת היכולת להגדלת
התשואה והוזלת דמי הניהול
עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

כל הזכויות שמורות לפורטל "שמענו" 2020 ©
×

חיפוש

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תנאי השימוש

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
"תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הרשמה לאתר:

משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

תנאים נוספים:

תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: [email protected]