החזרי מס

משיכת כספים מקופת גמל

החוק מאפשר למשוך ללא מס כספים מקופות גמל שהיתרה בהן היא עד 8,000 ש"ח. במידה ומושכים את כספי התגמולים לפני גיל פרישה בסכום חד פעמי ובלי לעמוד בקריטריונים, ינוכה מס בשיעור של 35% לפחות.

משיכת החיסכון לאחר גיל 60 כקצבה מזכה בפטור ממס על רווחי הון כלומר על הכסף מהתשואה שהקופה הרוויחה.

אחרי גיל 60 ועם היציאה לגמלאות ניתן למשוך את הכסף כקצבה וגם למשוך חלק מהסכום כהון תחת תיקון 190 בתשלום מס בגובה 15% מהרווח הנומינלי של הקופה (נומינלי- לא מתחשב בירידת הערך שלה המטבע).
מקופת גמל להשקעה: מתי שתרצו אך תחויבו במס בגובה 25% מסכום הרווחים שצברה הקופה או מגיל 60 בתוך קצבה ללא מס.

 

משיכת כספים מקופת גמל

תוכן עניינים

  תכנון מס לפני משיכת כספים

  הדבר החשוב ביותר הוא לדעת איך מושכים קופת גמל לפי שיקולי מס פרטניים. בשביל לדעת איזה שיקולים רלוונטיים עבורנו ואיזה לא, נצטרך לערב יועץ מס. התפקיד של יועץ מס הוא להסביר לנו על משיכת תגמולים ללא מס לפי הגיל שלנו, פקודת מס הכנסה, מועד הפרישה לפנסיה ועוד. באותה הזדמנות, אנחנו גם יכולים להשוות בין משיכת כספי תגמולים ללא מס לבין הלוואה על חשבון קרן השתלמות או תכניות חיסכון אחרות.

  תכנון מס הוא חלק בלתי נפרד ממשיכת כספים מכל תכנית חיסכון – בין אם מדובר על תכנית חיסכון לטווח ארוך או לפנסיה ובין אם מדובר על חיסכון לטווח זמן יחסית קצר יותר, כמו למשל קרן השתלמות. בשביל לוודא שאנחנו אכן מבצעים את הפעולה הכי משתלמת מבחינת שיקולי מס, יש צורך לתכנן היטב את מערך השיקולים ולנסות לשלם כמה שפחות לפי מה שמתיר החוק כמובן.

  כמה משלמים על משיכת קופת גמל לפני הזמן?

  עבור כספים שנצברו עד 31/12/2005, ניתן למשוך אותם כ סכום חד פעמי פטור ממס, ללא קשר לגיל החוסך. עם זאת, עבור כספים שנאספו בין השנים 2006-2007, האפשרות למשוך אותם כסכום חד פעמי פטור ממס מתקיימת רק כאשר החוסך מגיע לגיל 60. לכספים שנצברו משנת 2008 ואילך יש מנגנון שונה, שכן ניתן למשוך אותם כקצבה חודשית אך רק מגיל 60 ומעלה לאחר העברת כספים אלו לקופת גמל משלמת קצבה.

  איך מושכים משיכת קופת גמל ללא מס לפני גיל 60?

  עמיתי קופות גמל יכולים למשוך את הכספים שנצברו עד 31/12/2007 בהגיעם לגיל 60. יש לציין שניתן לגשת לכספי התגמול שנצברו עד שנת 2004 אפילו לפני גיל 60 אם מתקיימים שני תרחישים: אם בעל קופת הגמל היה מובטל יותר מ-6 חודשים או אם חלפו 6 חודשים מאז הפך לעצמאי. 

  מתי מקבלים פטור על משיכת כספים מקופת גמל?

  הוצאת כספים מקופות גמל לפני המועד הקבוע בחוק מובילה למס של 35% על הסכום שנמשך. עם זאת, קיימים פטורים מסוימים, כגון סעיף 23(ב)(1א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. לפי זה, חוסך בקופת גמל או קרן פנסיה ותיקה (שנחנכה לפני 1995), עם יתרת חשבון שלא תעלה על 8,000 ₪ יכול לגשת לכספים ללא כל חבות מס. 

  מה החשיבות של גיל 60?

  עובדים בני 60 ומעלה זכאים כאמור למשוך את כל הכספים, פטורים ממס, שהופקדו לרכיב התגמולים בקופת גמל עד סוף שנת 2007. בדומה, עובדים בני 60 ומעלה יכולים לגשת לכספים אלו ללא כל ניכוי מס. עובדים מתחת לגיל 60 יכולים למשוך כספים שהופקדו בין ה-1 בינואר 2005 ל-31 בדצמבר 2007, אך רק אם הם סיימו את יחסי העבודה עם המעסיק שלהם, בין אם עקב פיטורים או התפטרות. מעבר לכך, עליהם להמציא אישור מפקיד שומה או הסכמה לשיעור ניכוי מס במקור של 35%. עוד אפשרות היא לגשת לכל הכספים שהופקדו לפני סוף 2004, אם הם עזבו מקום עבודה עקב פיטורים או התפטרות, לא התחילו לעבוד במקום אחר במשך יותר מחצי שנה, או התחילו עבודה חדשה לפני יותר מ-13 חודשים והמעסיק החדש עוד לא העביר לקופת גמל על שמם. 

  כמה מס משלמים על משיכת קופת גמל לפני הזמן?

  משיכה לפני תקופת החיסכון המינימלית שנקבעה, המכונה לרוב "משיכה בלתי חוקית", תגרור חיוב מס משמעותי, ליתר דיוק, 35% מכל הסכום שנשלף מחשבון קופת הגמל, לרבות הן הקרן והן הרווחים. לגבי כספים שנצברו מאז תחילת ינואר 2008, ניתן למשוך את רכיב הפיצויים בתום יחסי עובד-מעביד. במקביל, ניתן להמיר את כספי התגמול לקצבה לאחר העברתם לקופת גמל המתמחה בתשלומי קצבה. במידה והובטחו הזכויות לקצבת מינימום, קיימת גם אפשרות למשוך סכומים חד פעמיים על ידי היוון הקצבה מקופת הגמל המוציאה את הקצבה.

  מה היתרונות והחסרונות של קופת גמל?

  משיכת כספים מקופת גמל היא החלטה שעל אזרחי ישראל לשקול היטב בהתבסס על מספר קריטריונים ולוחות זמנים. בכל הנוגע לאפשרויות משיכת כספים בקופות גמל, האפשרויות הקיימות משתנות בהתאם למועד צבירת הכספים ולמעמד הפרט, בין אם כעמית עצמאי או עמית בשכר. לעמית עצמאי, יש להם את החירות להפקיד לקופת הגמל שלהם לתגמולים באופן וולונטרי, תוך החלטה על כל סכום שהם רוצים להכניס. 

  איך מבצעים פדיון קופת גמל במקרה מוות?

  במקרה מצער של פטירת עמית, ניתן למשוך את הכספים מחשבונו על פי השיטה בה מונו המוטבים על ידי המנוח ובהתאם לתקנון הקופה. כספי התגמול יעובדו לפי הוראות המוטבים, אלא אם ניתנה עדיפות לצוואה ספציפית על פני הוראות המוטב, במיוחד אם הצוואה מכילה אזכור של קופת גמל. אם לא יוגדרו מוטבים, החוק היה מכתיב את אופן התשלום, ומחייב צוואה וצו קיום צוואה או ירושה.

  כיצד מבצעים משיכת כספים מקופת גמל בגיל 67?

  מי שמתחילים לקבל קצבה מקופת גמל וטרם ביצעו קיבוע זכויות יכולים למשוך את יתרת הכספים באמצעות טופס 161ד' ותהליך היוון קצבה. אם סך החסכונות שנצברו נמוך מרף של 100,771 ש"ח נכון לשנת 2023, ניתן לבצע משיכת כספים מקופת גמל בגיל 67 כסכום חד פעמי.

  מתי מקבלים פטור ממס על משיכת כספים מקופות גמל?

  תמיד כדאי להיות מודע למקרים נוספים של פטור ממס. פטורים כאלה עשויים לחול על יחידים המשתכרים מתחת לשכר המינימום, אלה שנגרמים להוצאות רפואיות גבוהות, אנשים עם מוגבלות ועצמאים שהפסיקו את עיסוקם או עסקיהם. לכל אחד מהפטורים הללו יש את הדרישות הייחודיות לו, וחיוני להתייעץ עם מומחים או להפנות לערוצים רשמיים, כמו היחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון, כדי לנווט הוראות אלו בצורה יעילה.

  משיכת כספים לעומת הלוואה – מה עדיף?

  הלוואה עדיפה על פני משיכת הכספים מתוך קופת הגמל בכל מקרה שבו אפשר לקבל אותה בריבית נמוכה. אם דירוג האשראי שלנו גבוה, אין לנו התחייבויות קודמות, יש לנו מקורות הון או נכסים שניתן לשעבד ובאופן כללי ההתנהלות שלנו מול הבנק או הגוף המממן היא חיובית – סביר מאוד להניח שנוכל לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בתנאים האלה אין שום סיבה למשוך את הכסף מקופת גמל, על אחת כמה וכמה אם גם צריכים לשלם מס על זה.

  האלטרנטיבה היא למשוך את הכספים אם מגיעים לגיל שבו ניתן לעשות את זה בלי לשלם מס. כמו כן, יכול להיות שיהיה משתלם יותר כאמור למשוך את הכספים ולשלם מס – מאשר להמשיך לשלם את הריבית על המינוס בבנק. אנחנו צריכים להביא בחשבון את השיקולים האלה מבחינת מיסוי גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, אבל לא חייבים לעשות את זה לבד.

  כך תדעו האם משיכת כספים מקופות גמל היא הדבר הנכון עבורכם

  יש כמה כללי מפתח שניתן להתייחס אליהם בשביל לקבל החלטה מושכלת ומבוססת כלכלית לגבי משיכת הכספים מתוך קופת הגמל המנוהלת על שמנו. קודם כל, צריך לזכור שמטרת העל של קופת הגמל היא לאפשר לנו להבטיח הכנסה גבוהה בעת פרישה משוק העבודה והיציאה לגמלאות. אז ככל שמועד הפרישה רחוק יותר, כך סביר להניח שיהיה פחות משתלם למשוך את הכספים.

  שנית, כספי הפיצויים הצבורים בתוך קופת גמל ניתנים למשיכה ממילא עם סיום העבודה אצל המעסיק ולאחר קבלת מכתב עזיבה ממנו. לכן את חישוב המס מבצעים גם כן בצורה מקצועית, על גבי דיווח עם טופס 161 שאותו מקבלים מהמעסיק או באמצעות מסמך אישור מס מפקיד השומה. במקרים כאלה, יכול להיות שנצטרך לערב רואי חשבון או יועץ מס ונוכל גם להתייעץ איתם לגבי השיקולים הפרטניים והאם משיכת הכספים משתלמת.

  לבסוף, מומלץ להתייעץ עם גורם בעל רישיון פנסיוני בשביל להבין את המשמעות של המשיכה עוד טרם ביצוע הפנייה אל הגוף המנהל את קופת הגמל. משיכה מוקדמת שלא כדין מחויבת בתשלום מס מרבי וללא אישור פקיד שומה ההוצאות הלא צפויות עלולות להיות אלפי שקלים, אז צריך לכל הפחות להיערך אליהן מראש.

  צריכים למשוך כספים מקופת גמל? כך תעשו את זה, שלב אחרי שלב

  1. יש כמה שלבים שכדאי להקפיד עליהם בשביל לבצע משיכת כסף מקופת גמל. קודם כל, הכי חשוב להבחין בין משיכת כספי תגמולים בגיל פרישה לבין משיכת תגמולים ללא מס או עם מס בגילאים צעירים יותר. שנית, יש לעקוב אחר התקנות המעודכנות בחוק כדי לבדוק מה הגובה של מס על קופת גמל ובאיזה סכום זה בא לידי ביטוי אצלנו באפיק החיסכון האישי.
  2. לאחר מכן ניתן לברר על תנאים של קופת גמל משיכה ישירות מול החברה שמנהלת אותה. לכל חברה שמנהלת עבורנו קופות גמל יכולות להיות הנחיות אחרות, שמדברות בין היתר על התהליך הבירוקרטי שאותו צריך לעבור, על הגורמים שאליהם חייבים לפנות ואל מספר ימי העסקים שאליו הם מתחייבים על מנת להעביר את הכסף. אם רוצים לבצע משיכת כספי תגמולים ללא מס בגילאים מאוחרים יחסית, צריך לבדוק שהתנאים של הגוף המנהל עולים בקנה אחד עם הצרכים שלנו כלקוחות.
  3. לרוב ניתן לבצע משיכת קופת גמל באמצעות פנייה לקופה עצמה דרך מוקד שירות הלקוחות או באתר האינטרנט. לאחר מכן ניתן לפתוח אונליין בהליך משיכת הכסף, להגיש את הטפסים ולמלא מסמכים. בשלבים האלה צריך גם להצטייד בצילום ברור של תעודת זהות ובמספר חשבון בנק יחד עם אישור ניהול חשבון בנק או צילום שיק. יש לוודא כי נותנים פרטי חשבון בנק של החשבון שאליו רוצים לבצע את המשיכה. 
  4. תקופת הזמן הממוצעת עבור משיכת כספים מקופת גמל עומדת על 7 ימי עסקים, אך יש גם חברות שמבצעות את ההעברה אחרי משיכת קופת גמל ללא מס או עם מס רק תוך שבועיים-שלושה. גם פה, בדיקה מראש לגבי התחייבות החברה למשך הזמן שעובר מהרגע שבו מבצעים את הפעולה ועד שרואים את הכסף יכולה להיות קריטית לצורך השוואה מול אפשרויות פעולה אחרות. 

  אולי יעניין אותך קופות גמל

  שאלות ותשובות נפוצות

  plus

  מתי מקבלים את הכספים?

  תלוי בקופה. חברת כלל למשל מתחייבת להעביר את הכספים תוך 4 ימי עסקים, בהראל ההתחייבות היא ל-7 ימי עסקים וכן הלאה. הזמן הממוצע לטיפול בבקשה עומד על 7 ימי עסקים אבל יש חברות שמעבירות את הכסף רק אחרי כמה שבועות.

  plus

  איך עוקבים אחרי סטטוס הבקשה?

  ניתן לעקוב אחר בקשה למשיכת כספי קופת גמל דרך אתר האינטרנט של החברה או במוקדי השירות.

  plus

  איזה מסמכים צריך להגיש כדי למשוך כספי גמל?

  צילום תעודת זהות כולל ספח, תעודה מזהה מקורית נוספת עם תמונה וצילום המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.

  plus

  איך מושכים רק כספי פיצויים?

  מצרפים טופס 161 או אישור פקיד שומה.

  השוואת קופות גמל

  ✔️ לבחינת היכולת להגדלת
  התשואה והוזלת דמי הניהול
  עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

  סרטונים של המומחים שלנו

  משיכת כספים מקופת גמל
  האלטרנטיבה לפיקדון הבנקאי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  משיכת כספים מקופת גמל
  אגרות חוב – חנן מיכה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  משיכת כספים מקופת גמל
  למה צריך מתכנן פיננסי – אסף קרפה, מתכנן פיננסי
  לחצו לצפייה
  משיכת כספים מקופת גמל
  תשואות בקרנות השתלמות, גמל ופנסיה – השוק האמריקאי VS השוק הישראלי – עוז אספיר
  לחצו לצפייה
  משיכת כספים מקופת גמל
  הגדלת התשואה במוצרים פנסיונים – קרנות השתלמות, גמל ופנסיה – עומרי זכריה
  לחצו לצפייה
  ×
  להשוואת תשואות עם מומחה
  ×

  הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
  מתוכן פיננסי מעשיר

  אני מסכימ/ה לקבלת תוכן, דברי פרסומת או עדכונים מהחברה או מצדדים שלישיים הדוא"ל, מסרונים או טלפון

  ×

  השוואת קופות גמל

  ✔️ לבחינת היכולת להגדלת
  התשואה והוזלת דמי הניהול
  עם מתכנן פיננסי, השאירו פרטים:

  כל הזכויות שמורות לפורטל "שמענו" 2020 ©
  ×

  חיפוש

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  נשמח לעזור לך!

  זכאות לקצבת סיעוד מחברת הביטוח תלויה בקיום כיסוי ביטוחי, פרטי או קבוצתי.
  במידה ואין לך, לא נוכל לסייע בבדיקה לקבלת קצבה, במידה ולא ידוע לך אם ברשותך ביטוח סיעודי, כדאי לבדוק:

  1. האם קיים תשלום לחברת ביטוח בין השאר בפירוט חשבון הבנק, כרטיסי האשראי, תלושי השכר לרבות תלושי קרן הפנסיה וכן בדו”ח החיוב החודשי של קופת החולים.

  2. באתר הר הביטוח עם פרטי הזיהוי שלך.

  לאחר בדיקה שיש לך ביטוח סיעודי, ניתן למלא מחדש את הטופס ולהמשיך בתהליך.

  נא להשאיר מספר טלפון נייד לקבלת קישור להמשך הבדיקה:

  תנאי השימוש

  מבוא:

  ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
  "אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
  האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
  כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
  באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
  "תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
  האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
  מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

  הרשמה לאתר:

  משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
  שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
  הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

  הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
  האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
  הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
  לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
  על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
  חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
  האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
  כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
  האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
  המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

  הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

  האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
  המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
  אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
  מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
  מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
  התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
  השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
  תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

  פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

  מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
  ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
  אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

  הפסקת שימוש ושיפוי:

  מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
  במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  המחאת זכויות וחובות

  מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

  שימושים אסורים:

  המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
  המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
  המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

  קניין רוחני וזכויות יוצרים:

  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
  האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
  המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

  איסוף מידע:

  במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

  האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

  תנאים נוספים:

  תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

  יצירת קשר:

  אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: [email protected]