פורטל פיננסי חדשני

פורטל פיננסי חדשני

דף הבית | מיסים | 4 תנאים לקבלת מס שלילי

4 תנאים לקבלת מס שלילי

עדן סרור
27 ביולי 2021
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תוכן עניינים
מס שלילי


לא מעט אנשים ששומעים על מס שלילי חוששים או לא תמיד מבינים מה זה ממש אומר, אבל אם לצורך העניין נשנה את שמו ל"מענק עבודה", כנראה שתצא מכם נשימת רווחה, ואולי אם אתם עומדים בכל התנאים כנראה שמגיעה לכם מענק עבודה.

המדינה מעניקה מענק

בישראל לראשונה שולם מס הכנסה שלילי בשנת 2008, מס הכנסה שלילי ניתן כמענק מהמדינה לעובדים ששכרם נמוך, הם מוגדרים כבעלי הכנסה נמוכה ולצורך עידוד השתתפות בשוק העבודה.

המענק ניתן לעובדים שאינם מגיעים לרף המס המינימלי ולכן הקלות המס אינן רלוונטיות עבורם, כי אינם מגיעים למינימום הכנסה חייבת במס.

המדינה מעמידה עבורם כלי מיסוי שנקרא מס שלילי, זאת כדי להבטיח השלמת הכנסה לאותם עובדים, תחת שני עקרונות של שכר מינימום והשלמת הכנסה, לא מעט מומחים בתחום מכנים את המס השלילי כתחליף לקצבאות שלא תלויות או מותנות בעבודה שהיו נפוצות בעבר.

המענק משולם על ידי רשות המיסים ולפי שנת המס האחרונה שחלפה, ומעבר למטרתו וכוחו להגדיל ולהשתתף בכוח העבודה, מטרתו הנוספת והלא פחות חשובה היא חברתית סוציאלית, הוא מוענק במטרה לצמצם פערים חברתיים בשל פערי הכנסה, צמצום העוני ועזרה לשכבות החלשות באוכלוסייה.

מה המטרה של מס הכנסה שלילי

מס הכנסה שלילי הוא חוק מיסוי פרקטי שמייצב את הכלכלה ע"י העברת כספים מרשות המיסים לאוכלוסיות יעד, על פי פונקציית חישוב שנערכות ברשות לשכרו השנתי של אותו עובד המשתייך לאוכלוסיית הזכאיות לקבלת מענק העבודה.

המס מכוון לצמצום פערים חברתיים והקטנת מצב העוני בישראל ולכן הוא מיועד לאותם שכבות חלשות שהמדינה הגדירה שהם בעלי הפוטנציאל הגבוהה להידרדרות על פי הכנסותיהם בשנה שחלפה.

באוכלוסיות אלו לרוב ישנם ילדים ולכן מתייחסים למצב מבחינה מספרית כדי לקבוע רמה של מס שלילי לאותה משפחה, המס מבדיל בין משפחות עם ילד אחד או שני ילדים ומשפחה עם שלושה ילדים ויותר.

בעבר התחליף של מס השלישי היה קצבאות אוניברסליות אך אלו לא היו תלויות בעבודה או הכנסה שנתית.

מי מקבל מענק ולמי כדי לבדוק?

על מנת להיות זכאים למס שלילי תצטרכו לעמוד בתנאים שהחוק מכתיב:

1.   ניתן לעובדים שהם תושבי מדינת ישראל שגילם הוא 23 ומעלה.

2.   לפחות ילד אחד שטרם הגיע לגיל 19.

3.   בני 55 יהיו זכאים גם אם אין ברשותם ילד כנדרש בחוק.

4.   בשנה עליה אנו דורשים מס שלילי, לא הייתה בבעלותנו או בבעלות בני הזוג או הילד זכות במקרקעין ביחד או לחוד העולה על 50%, אלה אם הנכס הוא דירת מגורים יחידה בישראל.

5.   אחד התנאים היסודיים לקבלת המס השלילי הוא הוכחת הכנסה מעבודה, לא יינתן מס שלילי למי שלא הייתה הכנסה מעבודה או מעסק או ממשלח יד באותה השנה הרלוונטית.

6.   הכנסה שהיא מקצבה, נכות, אובדן כושר עבודה או כל גמלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאותו אדם לא יובאו בחשבון בתחשיב ההכנסה מעבודה לאותה השנה הרלוונטית, אם זאת דמי פגיעה בעבודה או דמי תאונה כן יחשבו כהכנסה לחישוב מס השלילי.

7.   על מנת לקבל מענק עבודה, על הדורש להוכיח כי בשנה הרלוונטית עליה הוא דורש מס שלילי הוא עבד בין החודשים ינואר עד דצמבר והכנסתו במצטבר הייתה גבוהה מסכום של כ-1,900 ₪ לחודש אך נמוכה מהכנסה של כ- 5,400 ₪ לחודש בממוצע.

8.   במידה ולמשפחה ילד אחד או שני ילדים, ההכנסה החודשית הממוצעת הגבוה ביותר לצורך דרישת מס שלילי גדלה לסכום של כ- 5,900 ₪.

 *חשוב לציין שסכומים אלו מתעדכנים מדי שנה ויש לבדוק ולהתעדכן בסכומי המענק באתר רשות המיסים.כמה כסף מקבלים במענק עבודה?

במידה ועמדתם בכל התנאים, יקבע לכם מס שלילי על פי פונקציית תחשיב של ההכנסה החודשית הממוצעת שהצטברה לאורך השנה, המענק המרבי שיוענק למי שהכנסתו הממוצעת הייתה בין כ- 3,200 ₪ לכ- 4,200 ₪ ,במידה וישנם במשפחה ילד אחד או שני ילדים יקבל 290 ₪ לחודש ואם יש במשפחה שלושה ילדים ומעלה יקבל עבור כל חודש 420 ₪.

למשפחה חד הורית, אם או אב, המענק גדול יותר ומסתכם בכ- 150% יותר מהמענק הרגיל.

במשפחה בה שני בני זוג ולבן זוג הייתה הכנסה נוספת באותה שנה רלוונטית למס השלילי שנדרש, הכנסתו של בן הזוג עלולה להפחית את מענק העבודה.

המדינה מעניקה בהדרגה ובזהירות

מדינת ישראל הכניסה את הנהגת מס שלילי בפועל, כהלכה למעשה לראשונה בשנת 2008 כאשר מענקים ניתנו לשכירים שמתגוררים באזורי שילוב בלבד.

ב-2009 המדינה הרחיבה את תוקפו של המס השלילי והוא ניתן גם לעצמאי, בתנאי שהוא מתגורר באזור שילוב.

בשנים 2010-2011 הכיר החוק במס השלילי גם לאישה או גבר חד הוריים עם ילדים מתחת לגיל שנתיים באותה השנה.

משנת 2012 מס שלילי מגיע לכלל השכירים והעצמאיים ללא קשר או תלות באזור מגורם.

אזורי השילוב נקבעו על פי מדדי אבטלה, מצב סוציו-אקונומי נמוך ובמקומות בהם שיעור העוני הולך וגדל בקצב מהיר שעלול לסכן את המארג החברתי מדיני, בעבר היישובים הבאים נחשבו כאזורי שילוב:

ירושלים, אשקלון, שדרות, עין מאהל, נצרת עילית, נתניה, בסמ"ה, פרדס חנה כרכור, באקה-ג'ת, ערערה, עין עירון, משמרות, מאהל, כפר פינס, כפר קרע, חדרה ועוד, יישובים אלו בלבד נהנו מהמענק והזכות למס שלילי עד שנת 2012.

איך לקבל את המס?

כשמדובר במיסים, מומלץ להיעזר בבעל מקצוע על מנת לא לבזבז זמן יקר שלכם ושל רשות המיסים ובכך להימנע מטעויות לא נעימות ומיותרות שיכולות לסבך את מצבנו.

ניתן לדרוש מס שלילי מהמדינה, במידה ועמדתם בכל התנאים והקריטריונים, באפשרותכם להגיש תביעה פשוטה ונוחה דרך סניפי הדואר הפרוסים בארץ או במערכת הממוחשבת החדשה של רשות המיסים באתר, או דרך רואה חשבון (מומלץ).

תצטרכו לציין פרטים אישיים, כמות המעבידים באותה שנה שלכם ושל בן הזוג, פרטי חשבון בנק לצורך העברת מס השלילי, בנוסף תצטרכו לחתום על הצהרה המסכמת את סך כל הכנסותייך והכנסות מעבודה נוספת כולל של בן הזוג.

את הנתונים האלו יש להגיש לרשות המיסים שעל פי נתונים אלו תקבע את זכאותכם למס שלילי, לרוב המעסיקים מגישים בסוף כל שנת מס את הנתונים האלו ללא קשר למס השלילי, לכן נוצר באותה תקופה עומס גדול על הרשות ונוצרים פיגורי תשלומים שצריך לקחת בחשבון.

עובדים שאינם מדווחים למס הכנסה ומדווחים לביטוח לאומי, דעו שהמדינה קבעה כי המוסד לביטוח לאומי מעביר את הנתונים לרשות המסים לצורך בדיקת זכאות מס שלילי לאותו אדם.

עם מסים לא משחקים

על מנת למנוע מרמה והפרת סדר, קבעה המדינה כי אדם שימסור מידע כוזב לרשות המיסים על מנת להשפיע על המס השלילי, דינו יהיה מאסר שנה בפועל, בנוסף לא יהיה זכאי אותו אדם לזיכוי מס שלילי באותה שנה, בשנה העוקבת ובשנה שאחריה.


הירשמו לניוזלטר "שמענו" וקבלו בזמן אמת את כל החדשות, הנושאים והעדכונים הפיננסים החמים!

בדיקת זכאות להחזרי מס בחינם

✔️ החזר מס ממוצע בסך 8,291
✔️ 71,409 ישראלים קיבלו החזרי מס

מאמרים נוספים בנושא

חיפוש

הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
מתוכן פיננסי מעשיר

בדיקת זכאות להחזרי מס בחינם

✔️החזר מס ממוצע בסך 8,291 ₪
✔️71,409 ישראלים קיבלו החזרי מס

תנאי השימוש

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
"תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הרשמה לאתר:

משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

תנאים נוספים:

תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: support@shamanu.co.il