רוצים לקבל עדכונים חמים על עולמות החיסכון וההשקעות?

הרשמו עכשיו לניוזלטר שלנו!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קצבת נכות כללית – למי מגיע, איך מקבלים ומה הסכום?

גיא בכר
6 ביולי 2021
תוכן עניינים
קצבת נכות כללית

ביטוח לאומי מעניק קצבת נכות כללית לבוגרים שעקב נכות או ליקוי מסוים נפגעה יכולתם להשתכר למחייתם ב-50% לפחות. הזכאות לקצבה עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים כמו תחבורה, דיור ובריאות. הכנו מדריך קצר שנועד לעזור לכם להבין מה זו הקצבה הזו, מהם התנאים לקבלתה ומהן ההטבות והזכויות המתלוות אליה.

קריאה נעימה!


מהי קצבת נכות כללית?

מדובר בקצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות שכלית, גופנית או נפשית נפגע או שכושר ההשתכרות שלו צומצם ב-50% לפחות. כדי לקבוע דרגת האי כושר (אחוזי נכות), יש לעבור תחילה ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. התהליך לקבלת קצבת נכות כללית לא פשוט בכלל, אך אפשרי וניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות.

מהם התנאים לקבלת קצבת נכות כללית?

כדי לקבל קצבת נכות כללית יש לעמוד במספר תנאים:

 • גיל ותושבות – תושבי ישראל שגילם מעל 18 שנה ועד גיל פרישה. (במקרים יוצאי דופן גם בני 16 עד 18 יכולים להגיש תביעה לנכות כללית).
 • הכנסות מעבודה – הזכאים לקבל קצבת נכות כללית הם מי שאינם עובדים או שהכנסתם מעבודה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק  6,164 ש"ח (החל מ- 01.01.2019).
 • נכות רפואית – על מנת להיות זכאי לקצבת נכות כללית, ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי צריכה לקבוע את אחוז הנכות הרפואית.
 • דרגת אי-כושר לעבוד – מי שעקב נכותו יכולתו לעבוד או להתפרנס ירדה ב-50% לפחות, והוועדה או פקיד התביעות קבע לו דרגת אי כושר בשיעור: 60%, 65%, 74% או 100%.

  לפי תקנות הביטוח הלאומי בקצבת נכות כללית, אישה נשואה שאינה עובדת תיבחן במסלול שונה – מסלול עקרת בית.
  כלומר, אם אישה נשואה לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה ביטוח לאומי יבחן אם היא איבדה את כושרה לתפקד במשק הבית ותצטרך להוכיח נכות רפואית של 50 % לפחות.


מי לא זכאי לקצבת נכות כללית?

 • מי שאי כושר ההשתכרות שלו נגרם בחו"ל בעת שלא היה תושב ישראל אינו זכאי לקצבת נכות.
 • מי שזכאי לתגמול או מענק ממשרד הביטחון ולקצבת נכות מביטוח לאומי כתוצאה מאותו אירוע, יצטרך לבחור באחת מהזכאויות.


כמה כסף מקבלים?

שיעורי קצבת נכות כללית נכון להיום:

 • דרגה מלאה בשיעור 100% – קצבה חודשית של 3,312₪
 • דרגה מלאה בשיעור 74% – קצבה חודשית של 2,235₪
 • דרגה מלאה בשיעור 65% – קצבה חודשית של 2,021₪
 • דרגה מלאה בשיעור 60% – קצבה חודשית של 1,903₪


תוספת תלויים עבור בן/בת זוג

תוספת זו משולמת למקבל הקצבה עבור בן/בת זוג, אם הכנסתו של בן הזוג אינה עולה על 5,856 ש"ח ברוטו, ועבור שני הילדים הראשונים.

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,189 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 880 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 773 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 713 ש"ח.


תוספת תלויים עבור ילדים

סכום הקצבה משולמת עד שני ילדים ובתנאי שעדיין לא מלאו להם 18 שנים או שהם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 951 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 704 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 618 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 571 ש"ח .


תהליך התביעה לנכות כללית

הכנות מקדימות

לפני הגשת התביעה לנכות כללית נדרש להכין את כל המסמכים הרלוונטיים. למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשויים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו במסגרת התביעה.

הגשת תביעה

יש להשתמש בטופס בל/7801 (להורדת טופס בל/7801) הנקרא גם "תביעה לקצבת נכות כללית". את הטופס ניתן להגיש באופן מכוון או בטופס ידני ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

 • אישורים על עבודה ושכר ממקום העבודה, למבוטח שעובד.
 • תעודות רפואיות וכל מסמך רפואי אחר, לרבות אישורים על טיפולים. ניתן למצוא פירוט של המסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות בערכים הספציפיים ללקויות.
 • כל מסמך נוסף שעשוי לסייע בהוכחת הזכאות לקצבה.
 • אם התובע הוא תלמיד בבית ספר לחינוך מיוחד, יש לצרף אישור מבית הספר.
 • פרטי חשבון הבנק שאליו תועבר הקצבה.


נכות כללית – בדיקה מחדש

בדיקה מחדש היא בדיקת המצב הרפואי הנערכת לצורך קביעה מחודשת של אחוזי הנכות הרפואית ושל אי הכושר לעבוד ולהתפרנס. את הבדיקה מחדש יכול ליזום מקבל הקצבה או הביטוח הלאומי.

בדיקה מחדש ניתן לבקש רק אם חלפו לפחות 6 חודשים מהקביעה האחרונה, ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • תביעה לקבלת קצבת נכות כללית נדחתה, עקב אחוזי נכות רפואית נמוכים.
 • שהתביעה לקבלת קצבת נכות כללית נדחתה, עקב דרגת אי-כושר לעבוד שאינה מזכה בקצבה.
 • אושרה קצבת נכות חלקית, כיוון שנקבעה  דרגת אי-כושר לעבוד חלקית ויש מקום לשקול העלתה.


אנו מקווים שהפקתם ערך מהמאמר ומזמינים אתכם להמשיך ולהתעדכן בזכויות והטבות המגיעות לכם בחוק.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לקבלת פרטים נוספים