החזרי מס

פשיטת רגל

חייב בפשיטת רגל הוא מי שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להגיע למצב זה וסכום חובותיו המוצהרים עולה על 53,745.48 ש"ח (נכון לשנת 2023). אם הליכי גבייה נגד החייב נפתחו לפני 15 בספטמבר 2019, הוא יצטרך לעבור הליך פשיטת רגל. בהליכים שנפתחו מאוחר יותר, ההליך הרלוונטי יהיה "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

פשיטת רגל

תוכן עניינים

  מהי פשיטת רגל לעומת חדלות פירעון?

  החל מה-15 בספטמבר 2019 שונה שם התהליך שנקרא בעבר "פשיטת רגל" ל"חדלות פירעון ושיקום כלכלי". ההכרזה הרשמית על פשיטת רגל מתרחשת כעת באמצעות הוצאת צו פשיטת רגל. עם הכרזת צו כאמור, נכסיו של החייב מועברים לנאמן המופקד על מכירתם וחלוקת התמורה בין נושי החייב. הכרזה זו מטילה על החייב הגבלות נוספות, המתגברות על אלו שכבר קיימו מיום מתן צו הכינוס.

  תנאים לפשיטת רגל לפי החלטת בית המשפט

  בין המועמדים המתאימים להליך זה נמנים מי שהגישו בקשה לפשיטת רגל, ואשר ניתן לגביהם צו חילוט נכסים. כמו כן, מי שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל על ידי נושה, שהביאה למתן צו חילוט לנכסיהם, נמנים אף הם בקטגוריה זו. פשיטת רגל מוכרזת על ידי בית המשפט במהלך דיון בבקשת פשיטת הרגל, אשר יכול להתבצע על ידי החייב או נושה.

  אישור בקשה לפשיטת רגל

  לאחר הדיון בבקשת פשיטת הרגל, במידה ובית המשפט יחליט לאשר את הבקשה, יוציא צו פשיטת רגל. צו זה מעביר את נכסי החייב לנאמן, ומקל על מכירתם וחלוקתם לאחר מכן בין הנושים. הצהרת פשיטת הרגל נכנסת לתוקף באופן מיידי. הודעה פומבית על ההכרזה מתפרסמת לאחר מכן ברישומים רשמיים ובעיתון יומי. הודעה זו כוללת את שמו, כתובתו וחתימתו של החייב, בית המשפט המצהיר ותאריך ההצהרה.

  מינוי נאמן במסגרת הליך פשיטת רגל

  במקביל להכרזת פשיטת רגל, מתמנה נאמן על ידי בית המשפט. במקרים בהם החייב יזם את פשיטת הרגל, הנאמן מתמנה לפי אותן הנחיות כמו למינוי מנהל מיוחד. אולם אם פשיטת הרגל יזומה על ידי נושה, יש לנושים אפשרות להציע נאמן לבחירתם.

  מה המגבלות על פושט רגל?

  הכרזת פשיטת הרגל מביאה לחייב מספר מגבלות. הגבלות אלו נמשכות עד שיתקיים אחד מכמה אירועים: ניתן לחייב צו הפטר, ביטול הכרזה על פשיטת רגל או ביטול צו ההחרמה נגד החייב. עם זאת, בנסיבות מסוימות, בית המשפט רשאי לבחור לבטל מגבלות אלו. לבית המשפט סמכות לעשות כן במקרים של שיקולים מיוחדים, או אם הוא מאשר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושיו.

  איך הליכי פשיטת רגל משפיעים על ניהול חשבון בנק?

  ההכרזה על פשיטת רגל משפיעה גם על יכולתו של החייב לנהל חשבון בנק. חייב כזה נחשב ללקוח מוגבל מיוחד, מה שאומר שהוא מנוע מלמשוך שיקים. כמו כן, השימוש של החייב בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב מיידי וכרטיסי תשלום טעונים, מצטמצם אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב מהנאמן. הנאמן יכול גם לבחור לבטל חוזה כרטיס חיוב מטעם החייב. במסגרת תכנית פירעון, ניתן לקבוע כי ההגבלה תוסר לאחר עמידה ב-50% מהתשלום שנקבע.

  הפרת מגבלות במקרים של פשיטת רגל אדם פרטי

  החייב אינו רשאי להקים או להחזיק עניין בתאגיד אלא אם נתבקש והתקבל רשות מבית המשפט או מהנאמן. גם מגבלה זו ניתנת לביטול במסגרת תכנית פירעון מאושרת. אם חייב יפר את ההגבלות הללו, הוא עלול לעמוד בפני אישומים פליליים ומאסר.

  ביטול פשיטת רגל לאדם פרטי

  במקרה של הכרזה על פשיטת רגל, בסמכות בית המשפט לבטלה אם סבור כי לא היה צריך להכריז על האדם כפושט רגל, חובותיו של החייב שולמו במלואם או שהחייב ניצל לרעה את הליך פשיטת הרגל. כל אדם יכול לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל הצהרת פשיטת רגל. ערעורים על צו פשיטת רגל ניתן להגיש תוך 45 יום מיום הוצאתו ויש להגישו לבית המשפט העליון. ייעוץ או ייצוג משפטי מומלץ מאוד בתרחישים כאלה.

  שלבים לפי פקודת פשיטת הרגל ביוזמת החייב

  השלבים העיקריים בהליך פשיטת הרגל שמתחיל ביוזמת החייב כוללים: הגשת בקשת פשיטת רגל (יזום החייב), מתן צו עיקול, חקירת החייב והגשת תביעות חוב על ידי הנושים, דיון בבקשת פשיטת הרגל והכרזת פשיטת הרגל, מימוש נכסי החייב, קבלת שחרור סופי ותחילת חיים כלכליים רעננים. 

  צו כינוס ופשיטת רגל ביוזמת הנושה

  אם פשיטת הרגל יזומה על ידי נושה, התהליך כולל: הודעת פשיטת רגל נגד החייב, התנגדות להודעת פשיטת רגל, הגשת בקשת פשיטת רגל, התנגדות החייב לבקשה לפשיטת רגל, דיון בבקשה למתן א. צו חילוט, חקירת החייב והגשת תביעות חוב על ידי הנושים, דיון בבקשת פשיטת הרגל והכרזת פשיטת רגל, מימוש נכסי החייב, הגשת בקשה להפטר ולבסוף, קבלת ההפטר והתחלה כלכלית מחדש.

  האם אפשר לקבל הלוואה לפושט רגל?

  באופן עקרוני כן. עם זאת, את ההלוואה ניתן יהיה לקבל רק מגופים חוץ בנקאיים. בין היתר, אפשר לברר על הלוואה לפושט רגל מחברות מימון, חברות אשראי או חברות ביטוח. אם לדוגמא יש קרן השתלמות או קופת גמל, ניתן לקבל על חשבונה הלוואה בתנאים מועדפים. במקרים אחרים, יכול להיות שחברה חוץ בנקאית תאפשר גם לחייבים בהליכי פשיטת רגל לקבל הלוואה – אבל בתמורה לריבית גבוהה ביחס למקובל בשוק.

  פשיטת רגל והליכי חדלות פירעון בעקבות הרפורמה

  החל מתאריך 15 לספטמבר 2019, הליכי פשיטת רגל נקראים הליכי חדלות פירעון. לפיכך, הליכי פשיטת הרגל כפי שמתוארים לעיל חלים רק על תיקים שנפתחו לפני התאריך הזה. לשם השוואה, כיום חוקי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נועדו לאזן בין הצרכים של החייב והנושה. הרפורמות המעודכנות מטרתן לזרז הליכים, לקבוע לוח זמנים ברור ולייצר איזון הוגן בין האינטרסים של החייב והנושה.

  איך מגדירים חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

  על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החל מיום 15.9.2019, חייב נדרש לעמוד במספר תנאים: הימצאות במצב של חדלות פירעון או צפוי להגיע לאותה מדינה, חובות מוצהרים העולה על 53,745.48 ₪ ובעל קשרים מהותיים לישראל. בנוסף, החוקים מבדילים בין חייבים על פי סכום החוב הכולל ולכן לחובות מעל 161,236.45 ש"ח מוקצה הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. עם זאת, לתקופה זמנית עד 17 במרץ 2024, אנשים עם חובות יכולים לבקש לעכב הליכים משפטיים נגדם לזמן קצר גם אם לא נפתחו הליכי חדלות פירעון, מה שמעניק להם חלון להגיע להסדר עם הנושים.

  כיצד מוגדר מצב של חדות פירעון או פשיטת רגל?

  חדלות פירעון או פשיטת רגל הם מעמד משפטי המיושם כאשר חייב (אדם פרטי, עוסק מורשה או עוסק פטור) אינו מסוגל לשלם חובות עם מועד פירעונם או כאשר סך ההתחייבויות שלו עולה על שווי נכסיו. חייבים העומדים בפני או קרובים לחדלות פירעון יכולים להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, שמטרתם למקסם את ההחזר לנושים, לסייע בשיקומו הכלכלי של החייב ולאפשר להם להתחיל מחדש מבחינה כלכלית. כמו כן, גם נושה יכול לעתור לבית המשפט בבקשה לפתוח בהליכי חדלות פירעון נגד החייב. 

  כיצד קובעים מי מקבלים קדימות בתשלום החובות?

  החוק מקנה היררכיה של נושים לצורכי החזר חובות. עדיפות עליונה לחובות שכר עובדים שנוצרו לפני הגשת הליכי חדלות פירעון, ולאחריהם סכומים שנוכה אך לא הועברו לרשות המיסים או לביטוח לאומי. חובות עדיפות נוספים כוללים חוב מזונות על פי פסק דין, קרן חוב מע"מ ותשלומי מס לרשויות מקומיות ודמי ביטוח לאומי בהסדר מאושר.

  מה נושה יכול לעשות על מנת לגבות חוב מחייב?

  כדי לגבות את חובותיהם, הנושים יכולים לעתור לבית המשפט בבקשה לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום פיננסי או, אם הליך כזה כבר בעיצומו, להגיש תביעת חוב לנאמן. נאמן הוא בדרך כלל עורך דין מנוסה בהליכי חדלות פירעון, שמונה על ידי הרשות הממונה על ידי המדינה.

  מהי אחריותו של נאמן בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל?

  אחריותו של הנאמן מתחילה עם פתיחת ההליך ונמשכת עד להפטר מהחייב מחובות. תפקידי הנאמנים כוללים בחינת מצבו הכלכלי של החייב, אישור או דחיית תביעות חוב של נושים, גבייה וניהול הנכסים והכספים ב"קרן נשיה", חלוקתם לנושים ומעקב אחר עמידתו של החייב בתנאי השיקום הכלכלי. הנאמן פועל בשם החייב והוא מוסמך לבצע כל פעולה שהחייב יכול היה לעשות בנכסיו.

  איזה חובות צו הפטר בפשיטת רגל לא יכול לכסות?

  קיימות התחייבויות מסוימות שההפטר אינו מכסה, והחייב נדרש לשלם אותן גם לאחר מתן צו ההפטר. אלו כוללים:

  • קנסות: כל חוב המגיע על פי התחייבות להימנע מעבירה או חוב למדינה, לרבות רשות מקומית, עקב קנס.
  • חוב שנוצר במרמה: כל חוב או התחייבויות שהחייב היה צד להן או ויתר עליהן במרמה.
  • חוב מזונות: חוב על פי פסק דין למזונות. אין זה פטור, גם אם החוב הוא למוסד לביטוח לאומי ששילם מזונות למחזיק. בית המשפט לפשיטת רגל יכול, במקרים חריגים, לפטור את החייב מחוב המזונות בחלקו או כולו.

  אולי יעניין אותך זכויות

  plus

  מהם סוגי הנושים המפורטים בחוק שמעניק קדימות לנושים?

  סוגי הנושים הם נושים מובטחים, שיש להם בטחון (שעבוד) להבטיח שהם יקבלו את חובם בחזרה, ונושים מקדימים, שבאים אחרי הנושים המובטחים בסדר העדיפות לתשלום החוב ולפני שאר הנושים.

  plus

  איזה תפקיד ממלא נאמן בהליכי חדלות פירעון?

  הנאמן בודק את מצבו הכלכלי של החייב, מחליט בתביעות חוב, פועל לגביית נכסים וניהולם, מממש את הנכסים לחלוקה לנושים, עוקב אחר עמידתו של החייב בתנאי צו השיקום הכלכלי, ומדווח על ממצאים למשרדי הממשלה.

  בדיקת זכאות למימוש זכויות

  ✔️בדיקת זכאות ועריכת מסמכים
  ✔️ הגשת התיק לביטוח לאומי, ליווי והדרכה אישי
  ✔️ לא קיבלת? כספך יוחזר!

  נפצעת? אולי מגיע לך כסף!
  ×

  הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
  מתוכן פיננסי מעשיר

  אני מסכימ/ה לקבלת תוכן, דברי פרסומת או עדכונים מהחברה או מצדדים שלישיים הדוא"ל, מסרונים או טלפון

  ×

  בדיקת זכאות למימוש זכויות

  ✔️בדיקת זכאות ועריכת מסמכים
  ✔️ הגשת התיק לביטוח לאומי, ליווי והדרכה אישי
  ✔️ לא קיבלת? כספך יוחזר!

  כל הזכויות שמורות לפורטל "שמענו" 2020 ©
  ×

  חיפוש

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  נשמח לעזור לך!

  זכאות לקצבת סיעוד מחברת הביטוח תלויה בקיום כיסוי ביטוחי, פרטי או קבוצתי.
  במידה ואין לך, לא נוכל לסייע בבדיקה לקבלת קצבה, במידה ולא ידוע לך אם ברשותך ביטוח סיעודי, כדאי לבדוק:

  1. האם קיים תשלום לחברת ביטוח בין השאר בפירוט חשבון הבנק, כרטיסי האשראי, תלושי השכר לרבות תלושי קרן הפנסיה וכן בדו”ח החיוב החודשי של קופת החולים.

  2. באתר הר הביטוח עם פרטי הזיהוי שלך.

  לאחר בדיקה שיש לך ביטוח סיעודי, ניתן למלא מחדש את הטופס ולהמשיך בתהליך.

  נא להשאיר מספר טלפון נייד לקבלת קישור להמשך הבדיקה:

  תנאי השימוש

  מבוא:

  ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
  "אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
  האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
  כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
  באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
  "תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
  האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
  מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

  הרשמה לאתר:

  משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
  שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
  הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

  הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
  האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
  הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
  לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
  על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
  חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
  האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
  כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
  האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
  המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

  הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

  האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
  המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
  אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
  מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
  מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
  התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
  השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
  תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

  פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

  מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
  ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
  אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

  הפסקת שימוש ושיפוי:

  מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
  במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  המחאת זכויות וחובות

  מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

  שימושים אסורים:

  המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
  המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
  המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

  קניין רוחני וזכויות יוצרים:

  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
  האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
  המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

  איסוף מידע:

  במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

  האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

  תנאים נוספים:

  תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

  יצירת קשר:

  אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: [email protected]