ברכותיי, הנה התוצאה שלך:

בהתבסס על הנתונים שלך והניתוח שלי נמצאת מתאים להשקעה בקופת גמל להשקעה!
נציג מטעם גוף מוסמך ייצור קשר בשעה הקרובה.

המומחה יבדוק עבורכם:

– זכאות להטבות מס (תיקון 190, תקנה 125ד', תקנה 9א')
– ביצועים ותשואות שעשה בשנים האחרונות
– דמי ניהול משולמים.

מומלץ להכין לשיחה:

– מיקום החסכונות הקיימים היום
– סטטוס תשואות נכון להיום
– 20 דקות של קשב ליועץ

מי שהשקיע בקופת גמל להשקעה הרוויח גם כאן: