ברכותיי, הנה התוצאה שלך:

אנו מודים לך על הזמן וההקשבה, בהתבסס על הנתונים שהזנת והניתוח שלי נראה כי זכאותך להוזלה בביטוחים גבוהה.
פרטייך הועברו לגוף מוסמך ומפוקח בתחום הביטוחים להמשך בדיקת תיק הביטוח שלך, הגורם ייצור קשר ב-24 השעות הבאות כדי לעדכנכם בתוצאות הבדיקה.

הגורם המוסמך יעזור לך בשיחה מקצועית לפתור את הנושאים הבאים:
 בדיקת היתכנות להוזלת הביטוחים ואיתור כפלי ביטוחים
שיפור תנאיי כיסויי בעקבות הרפורמות שקרו בשנים האחרונות

מומלץ להתכונן לשיחה עם המומחה עם השאלות הבאות:
 אילו מסמכים צריך לשם התנעת התהליך?
 האם גם בני משפחתי זכאים לבדיקת זכאות?
 האם אוכל לבדוק זכאות להטבות מס נוספות?
מומלץ להתכונן לשיחה עם המומחה עם תעודת זהות ותאריך ההנפקה.