שמענו

רפורמה חדשה של רשות שוק ההון אוסרת מכירת כפל ביטוח וחוסכת לך אלפי שקלים

איתי סגל
25 באוקטובר 2021
כפל ביטוח
בתמונה: משה ברקת
קרדיט: https://www.gov.il/he/departments/people/commissioner_of_the_cma

לפי נתוני הOECD ישראל מחזיקה בתואר הנחשק – שיאנית העולם בכפל ביטוח לביטוחי בריאות פרטיים, כאשר חלק מהישראלים מחזיקים אפילו שלושה ויותר ביטוחים פרטיים זהים. הרפורמה החדשה הושקה ב19.10.2021 ותאסור על חברות הביטוח למכור כפל ביטוח, ותאסור שיווק הנחות קצרות טווח על הביטוחים ועוד שינויים משמעותיים.

כל מה שעליכם לדעת על הרפורמה החדשה אותה מוביל משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מהי מטרת הרפורמה החדשה?

כפי שפורסם באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: "הרפורמה עתידה לשפר משמעותית את ביטוחי הבריאות בישראל ולהבטיח פישוט והוזלה של המוצרים הביטוחיים העיקריים בתחומי הבריאות וביטול כפל ביטוח, לצד שדרוג מוצרים קיימים ושכלול שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל".

6 השינויים העיקריים של הרפורמה

–  יצירת פוליסת בריאות בסיס אחידה – שתורכב מפוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, פוליסת תרופות מחוץ לסל ופוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל. ישנה אפשרות בהרחבת הפוליסה הבסיסית בכיסוי לניתוחים בישראל.

השתתפות עצמית נמוכה מזו הקיימת – מעל פוליסת הבסיס האחידה, ישווקו מגוון פוליסות בריאות נוספות – בהשתתפות עצמית נמוכה מזו הקיימת ברובד הבסיס ומשולמות מהשקל הראשון ללא תלות בתכנית השב"ן.

תשעה סעיפים אמבולטוריים קבועים – במטרה להגביר את מגוון הביטוחים הקיימים לצד מניעת מצב של כפל כיסויים בין המוצרים. כך ניתן יהיה להשיג דיוק בתיק הביטוחי בהתאם לגיל וצרכיי המבוטח. כמו כן, מכירת ביטוח אמבולטורי תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיס אחידה, לאו דווקא בחברה בה הוא מעוניין לרכוש את מוצרי הביטוח האמבולטורי.

איסור מכירת כפל ביטוח – עקב הכפילות שקיימת בין כיסויים המוענקים בסגרת מוצרי בריאות פרט שונים מסוג שיפוי, נאסרה מכירת פוליסת בריאות פרט למבוטח שמחזיק בפוליסה בעלת כיסוי ביטוחי דומה.

יינתנו הנחות בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות – דבר שיסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

ישראל שיאנית עולמית בכפל ביטוח – כך חשפו נתונים רשמיים של OECD.

האם גם אצלכם קיים כפל ביטוח? עצרו את התשלומים היקרים והכפולים – בחרו את קבוצת גילכם והתחילו בשאלון בדיקת זכאות להוזלה של אלפי שקלים בביטוחים.

חברות הביטוח אשר מושפעות מהרפורמה החדשה / קרדיט: חברות הביטוח בישראל

הוזלה ושיפור תנאים בזכות הרפורמה החדשה

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת פרסם:

"הרפורמה בביטוחי הבריאות מהווה צעד משמעותי בסטנדרטיזציה ופישוט מוצרי הביטוח הבסיסיים והקריטיים בתחום הבריאות לכלל המבוטחים, במטרה להוזיל את עלות ביטוחי הבריאות הבסיסיים למבוטחים ולהגביר את התחרות בתחום. הרפורמה נועדה גם לשפר משמעותית את המענה של ביטוחי הבריאות לצרכי המבוטחים".


מסתמן כי מבוטחים בעלי ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחי חיים ומשכנתא יוכלו בזכות הרפורמה להוזיל ואף לשפר את תנאיי הביטוחים בעד עשרות אחוזים על ידי איתור כפל ביטוחים, התאמת צרכים ויישום של עקרונות הרפורמה החדשה על תיק הביטוח שלהם.

התחל שאלון בדיקת זכאות ובדוק האם אתה זכאי להוזלה בביטוחי הבריאות, כמו כן, בצע בדיקת השוואת מחירים בין כל חברות הביטוח באמצעות גוף מוביל, מפוקח ומוסמך לכך!  להתחלת הבדיקה – בחר את קבוצת גילך:

בדיקת זכאות להוזלת ושיפור ביטוח הבריאות

בחר את קבוצת גילך