פורטל פיננסי חדשני

פורטל פיננסי חדשני

דף הבית | הטבות | מדריכים | איך מחשבים מע"מ :

איך מחשבים מע"מ :

גיא שדלצקי
4 ביולי 2021
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
תוכן עניינים
מס ערך מוסף


בכתבה זו נדבר על איך מחשבים מע"מ, מה זה מס ערך מוסף וכיצד לנהל נכון את התשלומים למע"מ, נושא שעשוי להישמע מסובך, אך אל דאגה אנחנו נעשה סדר בהכל!

ראשית נציין כי החישוב מע מ נקבע כחוק על רכישות שמתקיימות באותה מדינה. בכל מקום בעולם מוטל מע"מ כזה או אחר על עסקאות רכישה והוא משולם ישירות לרשות המיסים באותה המדינה. בכתבה זו נתמקד במע"מ ובחישוב מע"מ במדינת ישראל ומעט נשווה לשאר מדינות העולם.

איך התחיל המע"מ?

לראשונה הונהג וחוקק המע"מ, בצרפת באמצע שנות ה-60. לאחר דיונים רבים שגרמו למע"מ להיכנס לתוקפו מדינות נוספות באירופה אימצו אותו גם הן כמו בלגיה, הולנד, דנמרק, שוודיה ונורבגיה ובישראל  חוק המע"מ ב-1 ביולי 1976. בישראל עומד שיעור ה חישוב מע מ על 17% מאז 2015 שמגולם במחיר למעט מקרים יוצאים מן הכלל. בישראל, המע"מ הוא בשיעור אחיד פרט למקרים חריגים שמשפיעים באופן ישיר על צריכה פרטית וציבורית. את מס הערך המוסף משלמים ישירות לרשות המיסים בישראל.

מס ערך מוסף מחויב בכל שלבי שרשרת הייצור והשיווק והסמכות היא שר האוצר.

מטרת מס ערך מוסף

על פי התפיסה המודרנית, המע"מ הוא כלי פיסקלי לכל דבר ועניין, מכיוון שבאמצעותו ניתן להשפיע על התייקרות שוק הצריכה ובכך לעודד את אזרחים לחסוך בצריכתם ויותר להשקיע, כך הממשלה יצרה כלי ששולט ומרסן את שוק הצריכה, לאומת זאת כאשר תחליט הממשלה להקל את יוקר המחייה היא תוריד מעט את המע"מ דבר שיגביר את הצריכה.

אחת ההתנגדויות הבולטות לגבי המע"מ הייתה ההשלכה של חוק המע"מ וחישובו כלפי השכבות החלשות בחברה, מכיוון שמרבית ההוצאות מתוך ההכנסות מופנה לצריכה ולא לחיסכון, אך טענה נסוגה בשל העובדה שעשירים מבזבזים יותר ולכן משלמים יותר מע"מ.

אם כן מטרתו העיקרית של המע"מ היא ביעילותו להכניס את כלל האוכלוסייה תחת נטל הממשלה.

איך מחשבים מע"מ?

בישראל מכיוון ששיעור המס עומד ככלל על 17%, חישוב מע"מ יהיה להכפיל את מחיר המוצר כפול 1.17 כך יוצג מחיר המוצר עם המע"מ. מס המע"מ נקרא מס ערך מוסף מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף בכל שלבי הייצור והשיווק. חישוב מע"מ הוא ההפרש בין מחיר המוצר או השירות שמסופקים בעסקה למחיר התשומות ששימשו לייצור המוצר או השירות.

המע"מ הוא מס עקיף שנכלל במחירם של מוצרים ושירותים כאחוז ממחירם ולרוב בעל שיעור אחיד. במקרים חריגים חישוב המע"מ מושפע על פי סוג המוצר, השרות או המיקום הרכישה. מס ערך מוסף הוא מס המוטל על עסקאות רכישה בשוק הצרכנות באותה המדינה בו התקיימה הרכישה והוא מובנה בתוך מערכות המיסוי במדינות רבות בעולם.

המחשת חישוב מע"מ למוצר

ייצור מוצר בעל שלושה שלבים עם שלושה בעלי מקצוע שונים שנדרשו כדי לייצר מוצר סופי כולל גבייה וחישוב המע"מ בסך 17%, בתהליך ניראה כיצד המע"מ מייקר את הצריכה לצרכן הסופי באופן משמעותי וכיצד ירידת המע"מ מחזקת את שוק הצריכה.

יצרן א' מייצר חומר גלם ומוכר אותו ליצרן ב' במחיר של 100 שקלים ליחידה, הוא חייב על פי חוק לגבות מע"מ 17%, כלומר הוא יבקש 117 שקלים שמתוכם 17 שקלים יעביר למע"מ כך שההכנסה שלו היא 100 שקלים.  יצרן ב' שקונה את חומר הגלם ב117 שקלים ליחידה מייצר ממנה מוצר ומוכר ליצרן ג' ב-200 שקלים, מכיוון שהוא חייב לגבות מע"מ הוא ימכור את המוצר ליצרן ג' ב-234 שקלים בתוספת של 34 שקלים שיחושבו כמע"מ.

בהתחשבנות עם משרדי המע"מ יזוכה יצרן ב' ב-17 שקלים שהעביר ליצרן א' ואת היתרה על סך 17 שקלים יעביר למע"מ כך שגם הפדיון שלו הוא 100 שקלים, יצרן ג' קונה את המוצר והוא האחרון בשרשרת לפני המכירה של המוצר לצרכן, יצרן ג' משלם 234 שקלים ליצרן ב' ומוכר אותו לצרכן הסופי ב300 שקלים לפני מע"מ וב351 שקלים לאחר חישוב המע"מ, אז הוא יזוכה ב-34 שקלים שהוא שילם כמע"מ ליצרן ב' ויעביר את היתר חישוב מע מ כלומר גם 17 שקלים על פדיון של 100.

בסופו של דבר הצרכן הסופי ישלם 351 שקלים ולא יזדכה על המע"מ כלל.

לסיכום, חישבנו חלוקת 351 השקלים הינה: 100 שקלים לכל יצרן ו-51 שקלים הגיעו לרשות המיסים 17 שקלים שהם 17% מ100 שקלים הם הפדיון של כל יצרן בדוגמה זו.

תשלום מעמ – על מה?

מע"מ משלמים על:

  • עסקאות רכישה
  • רווחי הון פיננסי
  • יבוא טובין על ידי כל אדם או עסק
  • מוצרים מסחריים מחו"ל
  • מתן שירותים מכל הסוגים לרבות יעוץ בגינו נגבה תשלום


המע"מ חל גם על עסקאות אקראיות בעלות אופי מסחרי שעשה אדם או גוף עסקי גם אם אינו רשום כעוסק וחלה עליו חובת הדיווח.

בעצם כל מוצר שאנו רוכשים פה בישראל יחושב לנו המע"מ בשיעור של 17% , תוכלו לקחת את דוגמת היצרנים כנוסחה ולשבץ בה מוצרים אותם אתם רוכשים, אולי תוכלו להעריך את עלות הייצור למוצרים מסוימים.

איך המע"מ משפיע על מחיר המוצרים בפועל?

על מנת שהצרכנים והמוכרים לא יצטרכו לעסוק רוב הקנייה בחישובים של מע"מ, בישראל כמו באירופה חישוב המע"מ מגולם במחיר המוצג לצרכן על כל מוצר או שרות, כך בעצם החוק מחייב, שכל מחיר שמוצג לצרכן בנקודת המכירה או בכל פרסום כלשהו, המחיר המוצג יכלול את התשלומים והמיסים כמו גם המ חישוב מע מ במחיר אחד כך שיוצג לצרכן המחיר סופי.

האם חישוב מע"מ הוא תמיד 17%?

ישנה הגדרה בחוק "מס ערך מוסף דיפרנציאלי" הוא מס ערך מוסף בשיעורים שונים על מוצרים שונים ובמקומות שונים ומטרתו להקטין את אי השוויון והתחרותיות במשק על ידי הוזלת המס על מוצרים נחותים אך יחד עם זאת הם מהווים חלק גדול יותר בסל משקי הבית.

בישראל שיעור חישוב מע מ עומד על אפס באילת על מנת לעודד את התיירות.

כמו גם מע"מ אפס על פירות וירקות לצורך עידוד תזונה בריאה. המע"מ הדיפרנציאלי אומנם מקל על אי השוויון הכלכלי, אך נחות לעומת כלים כמו מס הכנסה או קצבאות מדינה.

לסיום, טיפים קטנים גדולים מפורטל שמענו לקוראיו:

שיעורו הראשוני של ה חישוב מע מ היה  8%. הוא הועלה במהפך הכלכלי של אוקטובר 1977 ל-12% ושוב ולאחר 6 שנים כמעט עלה ל-15%. מיוני 2013 ועד ספטמבר 2015 עמד שיעור המע"מ על 18 אחוזים, ומאז ועד היום הוא עומד על 17%.

המצב בקנדה ובארצות הברית טיפה שונה אך שימו לב – אל תטעו לחשוב שזהו המחיר או שהמוצר פטור ממע"מ בעודכם במסע שופינג בארה"ב, הסיבה לכך שהמחירים המוצגים לצרכן אינם כוללים מס היא שחישוב ערך המס המוסף מתווסף בקופה בעת התשלום, הסיבה לכך היא שבין כל מדינה למדינה המס שונה, זהו דבר שמפריע מאוד ומבלבל את הצרכנים, שעסוקים בחישובים בעת הקניה על מנת להגיע למחיר אותו ישלמו על המוצר.

בעסקת תמורה לעסקים, מותר להציע מחיר ללא מע"מ, מכיוון שעסקים ממילא מזדכים על המע"מ ולכן המחיר האמיתי שהם משלמים הוא המחיר ללא מע"מ.


הירשמו לניוזלטר "שמענו" וקבלו בזמן אמת את כל החדשות, הנושאים והעדכונים הפיננסים החמים!

בדוק זכאות להטבות מס

✔️הטבות מס עשירות לפנסיונרים
✔️בדיקת זכאות ללא עלות והתחייבות
✔️בכפוף לרגולציית משרד האוצר

בדיקות זכאות להטבות נוספות

מאמרים נוספים בנושא

חיפוש

הירשמו לניוזלטר שמענו ותיהנו
מתוכן פיננסי מעשיר

בדוק זכאות להטבות מס

✔️הטבות מס עשירות לפנסיונרים
✔️בדיקת זכאות ללא עלות והתחייבות
✔️בכפוף לרגולציית משרד האוצר

בדיקת זכאות להטבות המס תיקון 190 ,תקנה 125 ד',
סעיף 9 (א), סעיף 9( 25 ,)סעיף 45 ,סעיף
47 ,סעיף 37 ,סעיף 44 – לפקודת מס הכנסה

תנאי השימוש

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר "שמענו" בכתובת https://shamanu.co.il/ להלן: "האתר"), מופעל על ידי חברת בלו ג׳ירף קונסולטינג בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
האתר הינו מגזין כלכלי חברתי עם תכנים וכתבות בנושאי פיננסים וביטוח.
כמו כן האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה ממספר גופים פיננסיים.
באתר ניתן יהיה להשאיר פרטים על מנת לשמוע על הטבות מס/רפורמות חדשות בביטוח, בדיקה של קופ״ג וכו.
"תכנים" באתר זה ייחשבו כ: כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות מפעילת האתר ו/או האתר ובין אם הם בבעלות צד ג', המאפשר לאתר ו/או למפעילת האתר זכות שימוש בהם (להלן: "התכנים").
האמור בתקנון זה בלשון זכר, הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

הרשמה לאתר:

משתמש אשר נרשם ו/או השאיר את פרטיו באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים כי גוף פיננסי (צד ג') יחזור אליו.
שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.
הנך מצהיר כי מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
האתר מקשר בין גולשיו לבין גופים פיננסיים, משתמש אשר השאיר את פרטיו ונרשם באתר יקבל פנייה מגוף פיננסי אחד בלבד.
הגופים הפיננסיים אשר אליהם יופנה המשתמש אינם קשורים ו/או אינם שלוח של מפעילת האתר, אלו גופים עצמאיים שלמעט הפניית המשתמש למפעילת האתר אין כל קשר אליהם.
לאור האמור בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפנית פרטי המשתמש לגופים הפיננסיים, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג' ואשר הועלו על ידה.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי ובעלי האתר אינם אחראים אף על התכנים הנ"ל.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן אשר יגרמו לגולש או למשתמש מכל מעשה או מחדל התלויים בצד שלישי וכוללים את נותני השירות המשתמשים בשירותי האתר, לרבות התקשרות עם צד ג'.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.
האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת.
מפעילת האתר, אינה מורשית לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי הלקוח לגופים פיננסיים על מנת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:

מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הפסקת שימוש ושיפוי:

מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית למחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים:

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
המשתמש אינו רשאי למחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.
האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

איסוף מידע:

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם הקורא הביע עניין (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר שמספרו 700067469

האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו מרצון חופשי של הגולש.

תנאים נוספים:

תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

יצירת קשר:

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: support@shamanu.co.il