רוצים לקבל עדכונים חמים על עולמות החיסכון וההשקעות?

הרשמו עכשיו לניוזלטר שלנו!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חישוב מע"מ, מס ערך מוסף, למי?!

גיא שדלצקי
4 ביולי 2021

בכתבה זו נדבר על מה זה חישוב מס ערך מוסף, נושא שנשמע מסובך, אך אל דאגה אנחנו נעשה סדר בהכל!

ראשית נציין כי המע"מ נקבע כחוק על רכישות שמתקיימות באותה מדינה. בכל מקום בעולם מוטל מע"מ כזה או אחר על עסקאות רכישה והוא משולם ישירות לרשות המיסים באותה המדינה. בכתבה זו נתמקד במע"מ ובחישוב מע"מ במדינת ישראל ומעט נשווה לשאר מדינות העולם.

ממתי מחשבים מס ערך מוסף (מע"מ)?

לראשונה הונהג וחוקק המע"מ, בצרפת באמצע שנות ה-60. לאחר דיונים רבים שגרמו למע"מ להיכנס לתוקפו מדינות נוספות באירופה אימצו אותו גם הן כמו בלגיה, הולנד, דנמרק, שוודיה ונורבגיה ובישראל  חוק המע"מ ב-1 ביולי 1976. בישראל עומד שיעור המע"מ על 17% מאז 2015 שמגולם במחיר למעט מקרים יוצאים מן הכלל. בישראל, המע"מ הוא בשיעור אחיד פרט למקרים חריגים שמשפיעים באופן ישיר על צריכה פרטית וציבורית. את מס הערך המוסף משלמים ישירות לרשות המיסים בישראל.

מס ערך מוסף מחויב בכל שלבי שרשרת הייצור והשיווק והסמכות היא שר האוצר.

מטרת מס ערך מוסף (מע"מ)?

על פי התפיסה המודרנית, המע"מ הוא כלי פיסקלי לכל דבר ועניין, מכיוון שבאמצעותו ניתן להשפיע על התייקרות שוק הצריכה ובכך לעודד את אזרחים לחסוך בצריכתם ויותר להשקיע, כך הממשלה יצרה כלי ששולט ומרסן את שוק הצריכה, לאומת זאת כאשר תחליט הממשלה להקל את יוקר המחייה היא תוריד מעט את המע"מ דבר שיגביר את הצריכה.

אחת ההתנגדויות הבולטות לגבי המע"מ הייתה ההשלכה של חוק המע"מ וחישובו כלפי השכבות החלשות בחברה, מכיוון שמרבית ההוצאות מתוך ההכנסות מופנה לצריכה ולא לחיסכון, אך טענה נסוגה בשל העובדה שעשירים מבזבזים יותר ולכן משלמים יותר מע"מ.

אם כן מטרתו העיקרית של המע"מ היא ביעילותו להכניס את כלל האוכלוסייה תחת נטל הממשלה.

איך לחשב מס ערך מוסף (מע"מ) ולמה הוא נקרא מע"מ?

בישראל מכיוון ששיעור המס עומד ככלל על 17%, החישוב יהיה להכפיל את מחיר המוצר כפול 1.17 כך יוצג מחיר המוצר עם המע"מ. מס המע"מ נקרא מס ערך מוסף מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף בכל שלבי הייצור והשיווק. חישוב המע"מ הוא ההפרש בין מחיר המוצר או השירות שמסופקים בעסקה למחיר התשומות ששימשו לייצור המוצר או השירות.

המע"מ הוא מס עקיף שנכלל במחירם של מוצרים ושירותים כאחוז ממחירם ולרוב בעל שיעור אחיד. במקרים חריגים חישוב המע"מ מושפע על פי סוג המוצר, השרות או המיקום הרכישה. מס ערך מוסף הוא מס המוטל על עסקאות רכישה בשוק הצרכנות באותה המדינה בו התקיימה הרכישה והוא מובנה בתוך מערכות המיסוי במדינות רבות בעולם.

המחשת חישוב מע"מ למוצר

ייצור מוצר בעל שלושה שלבים עם שלושה בעלי מקצוע שונים שנדרשו כדי לייצר מוצר סופי כולל גבייה וחישוב המע"מ בסך 17%, בתהליך ניראה כיצד המע"מ מייקר את הצריכה לצרכן הסופי באופן משמעותי וכיצד ירידת המע"מ מחזקת את שוק הצריכה.

יצרן א' מייצר חומר גלם ומוכר אותו ליצרן ב' במחיר של 100 שקלים ליחידה, הוא חייב על פי חוק לגבות מע"מ 17%, כלומר הוא יבקש 117 שקלים שמתוכם 17 שקלים יעביר למע"מ כך שההכנסה שלו היא 100 שקלים.  יצרן ב' שקונה את חומר הגלם ב117 שקלים ליחידה מייצר ממנה מוצר ומוכר ליצרן ג' ב-200 שקלים, מכיוון שהוא חייב לגבות מע"מ הוא ימכור את המוצר ליצרן ג' ב-234 שקלים בתוספת של 34 שקלים שיחושבו כמע"מ.

בהתחשבנות עם משרדי המע"מ יזוכה יצרן ב' ב-17 שקלים שהעביר ליצרן א' ואת היתרה על סך 17 שקלים יעביר למע"מ כך שגם הפדיון שלו הוא 100 שקלים, יצרן ג' קונה את המוצר והוא האחרון בשרשרת לפני המכירה של המוצר לצרכן, יצרן ג' משלם 234 שקלים ליצרן ב' ומוכר אותו לצרכן הסופי ב300 שקלים לפני מע"מ וב351 שקלים לאחר חישוב המע"מ, אז הוא יזוכה ב-34 שקלים שהוא שילם כמע"מ ליצרן ב' ויעביר את היתר למע"מ כלומר גם 17 שקלים על פדיון של 100.

בסופו של דבר הצרכן הסופי ישלם 351 שקלים ולא יזדכה על המע"מ כלל.

לסיכום, חישבנו חלוקת 351 השקלים הינה: 100 שקלים לכל יצרן ו-51 שקלים הגיעו לרשות המיסים 17 שקלים שהם 17% מ100 שקלים הם הפדיון של כל יצרן בדוגמה זו.

על מה משלמים מע"מ?

מע"מ משלמים על:

  • עסקאות רכישה
  • רווחי הון פיננסי
  • יבוא טובין על ידי כל אדם או עסק
  • מוצרים מסחריים מחו"ל
  • מתן שירותים מכל הסוגים לרבות יעוץ בגינו נגבה תשלום

המע"מ חל גם על עסקאות אקראיות בעלות אופי מסחרי שעשה אדם או גוף עסקי גם אם אינו רשום כעוסק וחלה עליו חובת הדיווח.

בעצם כל מוצר שאנו רוכשים פה בישראל יחושב לנו המע"מ בשיעור של 17% , תוכלו לקחת את דוגמת היצרנים כנוסחה ולשבץ בה מוצרים אותם אתם רוכשים, אולי תוכלו להעריך את עלות הייצור למוצרים מסוימים.

איך המע"מ משפיע על מחיר המוצרים בפועל?

על מנת שהצרכנים והמוכרים לא יצטרכו לעסוק רוב הקנייה בחישובים של מע"מ, בישראל כמו באירופה חישוב המע"מ מגולם במחיר המוצג לצרכן על כל מוצר או שרות, כך בעצם החוק מחייב, שכל מחיר שמוצג לצרכן בנקודת המכירה או בכל פרסום כלשהו, המחיר המוצג יכלול את התשלומים והמיסים כמו גם המע"מ במחיר אחד כך שיוצג לצרכן המחיר סופי.

האם חישוב מע"מ הוא תמיד 17%?

ישנה הגדרה בחוק "מס ערך מוסף דיפרנציאלי" הוא מס ערך מוסף בשיעורים שונים על מוצרים שונים ובמקומות שונים ומטרתו להקטין את אי השוויון והתחרותיות במשק על ידי הוזלת המס על מוצרים נחותים אך יחד עם זאת הם מהווים חלק גדול יותר בסל משקי הבית.

בישראל שיעור המע"מ עומד על אפס באילת על מנת לעודד את התיירות.

כמו גם מע"מ אפס על פירות וירקות לצורך עידוד תזונה בריאה. המע"מ הדיפרנציאלי אומנם מקל על אי השוויון הכלכלי, אך נחות לעומת כלים כמו מס הכנסה או קצבאות מדינה.

לסיום, טיפים קטנים גדולים מפורטל שמענו לקוראיו:

שיעורו הראשוני של המע"מ היה  8%. הוא הועלה במהפך הכלכלי של אוקטובר 1977 ל-12% ושוב ולאחר 6 שנים כמעט עלה ל-15%. מיוני 2013 ועד ספטמבר 2015 עמד שיעור המע"מ על 18 אחוזים, ומאז ועד היום הוא עומד על 17%.

המצב בקנדה ובארצות הברית טיפה שונה אך שימו לב – אל תטעו לחשוב שזהו המחיר או שהמוצר פטור ממע"מ בעודכם במסע שופינג בארה"ב, הסיבה לכך שהמחירים המוצגים לצרכן אינם כוללים מס היא שחישוב ערך המס המוסף מתווסף בקופה בעת התשלום, הסיבה לכך היא שבין כל מדינה למדינה המס שונה, זהו דבר שמפריע מאוד ומבלבל את הצרכנים, שעסוקים בחישובים בעת הקניה על מנת להגיע למחיר אותו ישלמו על המוצר.

בעסקת תמורה לעסקים, מותר להציע מחיר ללא מע"מ, מכיוון שעסקים ממילא מזדכים על המע"מ ולכן המחיר האמיתי שהם משלמים הוא המחיר ללא מע"מ.

אנחנו מקווים שהפקתם ערך מהמאמר!
מודים לכם על הקריאה ומקווים שנהניתם לא פחות מאיתנו, פורטל "שמענו".
אתם יותר ממוזמנים ליצור איתנו קשר ולגלות על עוד סוגי מיסוי שונים לעסקים ולאנשים פרטיים פורטל החדשות שמענו דוגל בצרכנות פיננסית חכמה ומתמקצע בעיקר בתחומי הטבות מס, ביטוחים (לכל סוגם), משכנתאות, פיננסים והשקעות, וזכויות אזרחי ישראל למיניהן.

אנחנו נמשיך לעדכן אתכם מדי שבוע במה שכדאי שתדעו.
עדיין לא נרשמתם לניוזלטר שלנו? מבטיחים לשלוח רק תכנים איכותיים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

תרצו לקבל פרטים נוספים?
השאירו פרטים כאן וגוף מוביל בתחום יחזור אליכם

אולי יעניין אותך גם

צור קשר